Riisi

Riisi on maailman tärkein ravintokasvi. Yli miljardi ihmistä saa elantonsa pääosin tai jopa yksinomaan riisin tuotannosta. Heistä suurin osa on pienviljelijöitä, jotka elävät kehitysmaissa.
Pienviljelijät joutuvat usein myymään satonsa hinnoilla, jotka eivät riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Viljelijöillä on vain harvoin mahdollisuus varastoida vasta poimittu riisi ja myydä se hinnan ollessa korkeimmillaan. Useimmiten pienviljelijät myyvät riisisatonsa tahoille, jotka prosessoivat riisin ja myyvät sen eteenpäin.

Maailman kauppajärjestön WTO:n johdolla toteutetun kaupan vapauttamisen seurauksena tehotuottajamaiden, kuten Yhdysvaltojen ja Japanin, tukiaisin rahoitettu riisi pääsee kansainvälisille markkinoille hinnoilla, jotka alittavat sen tuotantokustannukset. Toisin sanoen tukiaisin rahoitettu riisi dumpataan kansainvälisille markkinoille, mikä painaa yleisiä markkinahintoja alle kehitysmaiden tuottajien tuotantokustannusten – myös heidän omilla kotimarkkinoillaan.

Reilu kauppa tuo hyvinvointia

Reilun kaupan riisillä on potentiaalia tuoda hyvinvointia laajoille maaseutualueille kehitysmaissa. Reilun kaupan takuuhinta kattaa kestävän tuotannon kustannukset ja viljelijöillä on halutessaan mahdollisuus saada ennakkorahoituksena jopa 60 % ostettavan riisierän arvosta. Reilun kaupan järjestelmä tukee viljelijöiden markkinoillepääsyä ja tuotannon monipuolistamista. Järjestäytymällä tuottajaorganisaatioiksi ja investoimalla Reilun kaupan lisiä infrastruktuuriin, viljelijät voivat ryhtyä itse prosessoimaan, varastoimaan ja myymään riisiään.

Tuottajaorganisaatiot tarjoavat jäsenilleen myös koulutusta esimerkiksi tehokkaammista ja ympäristöystävällisemmistä viljelytavoista. Reilun kaupan lisän avulla viljelijäryhmät voivat myös esimerkiksi luoda mikroluottorahaston, jonka avulla viljelijät voivat monipuolistaa tuotantoaan ja aloittaa uusia liiketoiminnan muotoja sekä kouluttaa lapsiaan, jotta nämä voivat aikuisina hankkia toimeentulonsa myös muualta kuin riisinviljelystä.

Reilun kaupan riisiä viljellään ainakin Egyptissä, Intiassa, Laosissa, Malissa ja Thaimaassa.

Suomessa on myyty Reilun kaupan riisiä vuodesta 2004.