Vaikuttamistyö Suomessa

Reilu kauppa tekee poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kaupankäyntitapojen muuttamiseksi vastuullisiksi. Tavoitteenamme on maailma, jossa viljelijöillä ja työntekijöillä on elämiseen riittävät ansiot ja mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan.

Vaikuttamistyömme tavoitteina ovat reilu yritystoiminta ja markkinakäytännöt

Yritysten ihmisoikeusvastuu

Ihmisoikeusloukkaukset, kuten lapsityön hyväksikäyttö, moderni orjuus ja riittämättömät tulot ovat edelleen yleisiä globaaleissa tuotantoketjuissa. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP, 2011) selventävät, että yrityksiltä odotetaan jatkuvaa, asianmukaista huolellisuutta ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi omassa toiminnassaan ja hankintaketjuissaan. Reilu kauppa tukee yrityspäättäjiä ja poliitikkoja kunnianhimoisten yritysvastuulakien ja huolellisuuskäytänteiden luomisessa. Koulutamme yrityksiä ihmisoikeusvastuuseen muun muassa yritysvastuuverkosto FIBSin partnerina.

Ihmisoikeudet arvoketjuissa voivat toteutua vain, kun yritykset tunnistavat toimintansa ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ja aktiivisesti korjaavat epäkohtia. Yritysten ihmisoikeusvastuun vahvistaminen ei kuitenkaan saa kaatua pienviljelijöiden ja työntekijöiden niskaan. Viljelijät ja työntekijät toivovat, että sääntely ja yritysten huolellisuus ihmisoikeuskysymyksissä parantavat vastuullisesti toimivien tuottajien kilpailumahdollisuuksia.

Lue kannanotto yritysvastuulain puolesta

Lue lisää Reilun kaupan HREDD-työstä 

 

Katso, mitä ghanalaiset kaakaonviljelijät odottavat yritysvastuulailta.

Elämiseen riittävät palkat

Joka kymmenes maailman ihminen käy töissä, mutta elää silti köyhyydessä. Reilu kauppa luotiin nostamaan heikossa asemassa olevien viljelijöiden ansioita ja on tullut tunnetuksi elämiseen riittävien ansioiden ja palkkojen puolesta toimivana asiantuntijana ja kampanjoijana. Vaadimme edelleen – entistä äänekkäämmin – yrityksiltä sitoutumista ja konkreettista yhteistyötä tuotantoketjun muiden toimijoiden kanssa elämiseen riittävien ansioiden ja palkkojen toteuttamiseksi.

Vastuulliset julkiset hankinnat

Valtio ja kunnat tekevät vuosittain hankintoja noin 47 miljardilla eurolla. Reilu kauppa edellyttää, että hankinnat tehdään ihmisten ja luonnon hyvinvointia kunnioittaen. Myös kansalaiset ovat sitä mieltä, että julkisten toimijoiden tulee näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoilla. Rohkaisemme ja koulutamme päättäjiä sosiaalisen vastuun kriteerien ja vastuullisuusmerkkien käyttöön hankintojen kilpailutuksissa.

Kuntien ja kuntayhtymien osuus julkisista hankinnoista on kaksi kolmannesta. Suurten hankintavolyymien vuoksi kunnat voivat edistää kestävää tuotantoa ja tehdä siitä valtavirtaa. Reilu kauppa sitouttaa ja kouluttaa yhdessä muiden vastuullisuusmerkkien kanssa kuntapäättäjiä vastuullisten hankintojen tekemiseen ja hankinnoilla vaikuttamiseen.

Lue lisää kunnille suunnatusta #vaikutahankinnoilla -kampanjasta

Kaksi kenialaista naistaa istuttaa uusia taimia.
Entistä lämpimämmät ja kosteammat olosuhteet saavat kahvin kukat putoamaan liian aikaisin ja kasvitaudit yleistymään. Yhtenä ratkaisuna on vaihtaa vanhat kahvipensaat uusiin kestävämpiin.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutos on tehnyt viljelijöiden arjesta ja toimeentulosta yhä epävarmempaa ja ilmaston muuttumiseen sopeutuminen on suurelle osalle kehittyvien maiden viljelijöistä välttämätöntä. Viljelijöiden kouluttamisen ja tiukkojen ympäristökriteerien lisäksi Reilu kauppa pyrkii muuttamaan kauppajärjestelmän sellaiseksi, että se tukee kestävää kehitystä ihmiskunnan ja maapallon hyväksi.

Sosiaalinen kestävyys on edellytys ympäristön ja biodiversiteetin suojelulle, sillä ilman omaan elämiseen riittäviä tuloja viljelijällä ei ole mahdollisuuksia investoida satoisampiin lajikkeisiin tai ympäristöystävällisempiin viljelymenetelmiin. Reilun kaupan vaikuttamistyössä nämä kestävän kehityksen osa-alueet, sosiaalinen ja ekologinen, kulkevat käsi kädessä. Vaikutamme yrityksiin ja päättäjiin muun muassa vaatimalla sääntelyä ja kestäviä ostokäytäntöjä.

Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tuloksia

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ja yritysten kaupankäyntitapoihin sekä Suomessa että EU-tasolla. Teemme vaikuttamistyötä yhdessä järjestöjen, eri maissa toimivien Reilun kaupan organisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Maailmanlaajuiseen vaikuttamiseen osallistumme osana globaalia Reilun kaupan liikettä.

Reilu kauppa vaikuttaa yhteiskuntaan myös myöntämällä reiluja kaupankäyntitapoja edistäville kaupungeille, oppilaitoksille ym. toimijoille arvonimiä.

Lue lisää arvonimiyhteistyöstämme

Vaikuta kanssamme!

Josetta Nousjoki

Vastuullisuuspäällikkö

Yritysvastuu ja muu vaikuttamistyö

040 5774773
Jatta Markkula

Yhteysvastaava

Arvonimi- ja kansalaisyhteiskuntatyö, julkiset hankinnat

040 549 4521