Reilu kauppa ry:n strategia

Vuoden 2021 alussa laadittu strategiamme määrittelee Reilun kaupan toiminnan suuntaviivat Suomessa ja Baltian maissa vuosina 2021—2025. Se pohjaa Reilun kaupan globaaliin strategiaan, joka linjaa yhteiset tavoitteet kattojärjestö Fairtrade Internationalille ja sen jäsenille. 

Reilu kauppa ry:n päämääränä on maailma, jossa kaikilla viljelijöillä ja työntekijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon sekä päätösvalta omasta tulevaisuudestaan.

Edistämme päämääräämme strategiamme mukaisesti tavoittelemalla Reilun kaupan ehdoilla käydyn kaupankäynnin kasvua, vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon ja yritysten vastuullisuuskäytäntöihin sekä rakentamalla omaa ajatusjohtajuuttamme ja tarjoamalla tietoa Reilun kaupan vaikutuksista.

Osallistumme aktiivisesti myös Reilun kaupan maailmanlaajuisen verkoston yhteistyön tiivistämiseen: tarjoamme globaalin verkostomme käyttöön omaa osaamistamme erityisesti hanke- ja ohjelmatyössä sekä ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen edistämisessä.  Strategiaa toteutetaan YK:ssa vuonna 2015 sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden asettamissa raameissa. 

Lue lisää Reilun kaupan kestävän kehityksen tavoitteista ja valinnoista

Reilu kauppa ry:n strategiset painopisteet vuosille 2021–2025

 • Monipuolistuva yhteistyö yritysten kanssa
  Edistämme sertifioitujen myyntien kasvua ja tuemme yrityksiä uusilla, aiempaa laadukkaammilla ja myös perinteistä sertifiointia täydentävillä palveluilla. Tarjoamme Reiluun kauppaan sitoutuneille yrityksille mahdollisuutta parantaa toimitusketjujensa vastuullisuutta muun muassa räätälöidyillä ruohonjuuritason hankkeilla, ja tuemme yrityskumppaneitamme myös ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen noudattamisessa.  
 • Johtava yritysvastuukeskustelija
  Edistämme kaupankäynnin reiluutta myös poliittisella ja yhteiskunnallisella vaikuttamisella, jolla kiritetään yritysten vastuullisuuskäytäntöjä. Tämän tavoitteen saavuttamisen edellytys on, että rakennamme edelleen myös omaa ajatusjohtajuuttamme meille tärkeissä teemoissa.  
 • Suomen tunnetuin ja arvostetuin vastuullisuusmerkki
  Tarjoamme kaikille sidosryhmillemme aiempaa syvemmälle menevää tietoa Reilun kaupan ja tekemämme työn vaikutuksista. Tuemme kumppaneitamme ja sidosryhmiämme entistäkin vahvemmin ja yksilöllisemmin luomalla mahdollisuuksia yhteiseen viestintään ja kampanjoihin.  
 • Tuloksellinen, kestävä ja vaikuttava ohjelmatyö
  Ruohonjuuritason hankkeista muodostuva kehitysyhteistyöohjelmamme vahvistaa Reilussa kaupassa mukana olevia tuottajayhteisöjä ihmisoikeusperustaisesti. Kehitysyhteistyö on tärkeä työkalu silloin, kun pelkkä sertifiointi ja siihen kuuluvat hyödyt ja vaatimukset eivät yksin riitä. Hankkeillamme vahvistetaan muun muassa naisten, nuorten ja muiden haavoittuvien ryhmien kuten vammaisten ja siirtolaisten asemaa tuottajayhteisöissä.  
 • Edelläkävijä Reilun kaupan globaalissa verkostossa
  Suomen Reilu kauppa ry on kokoaan suurempi vaikuttaja Reilun kaupan maailmanlaajuisessa kehittämisessä. Olemme aktiivisesti mukana tehostamassa Reilun kaupan järjestöjen globaalia yhteistyötä ja tarjoamme maailmanlaajuisen verkostomme käyttöön omaa osaamistamme erityisesti ohjelmatyössä ja ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen edistämisessä. Vedämme Reilun kaupan verkoston suurinta kehitysyhteistyöohjelmaa, ja siipiemme suojissa toimii koko verkostoa globaalisti palveleva ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen osaamiskeskus. 
 • Henkilöstön hyvinvointi
  Henkilöstön rooli on avainasemassa strategiamme toteuttamisessa. Tarjoamme tiimillemme mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä toimialan parhaassa työpaikassa.  

Viljelijä on Reilun kaupan sydän

Työskentelemme sen puolesta, että Reilun kaupan tiloilla viljelijät ja työntekijät saavat elämiseen riittävän toimeentulon.

Rakennamme kestävämpiä tuotantoketjuja ja tuemme kumppaneidemme ilmasto- ja ihmisoikeustyötä, jotta kauppa olisi reilua jokaiselle.

Vaikutamme kulutuskäytäntöihin ja poliittiseen päätöksentekoon, jotta tulevaisuutemme olisi reilu sekä ympäristölle että ihmisille.

Miten Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa?

Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa merkin käytöstä kertyvillä lisenssimaksuilla, ulkoministeriön tuella ja jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Kaikki Reilun kaupan merkkiä käyttävät lisenssinhaltijat maksavat yhdistykselle lisenssimaksua merkin käytöstä. Tällä maksulla kustannetaan myös kansainvälistä Reilun kaupan toimintaa, kuten Reilun kaupan kriteerien laatimista ja päivittämistä sekä viljelijäorganisaatioiden tukitoimia.

Lue Reilu kauppa ry:n vuosiraportti 2022

Yhteystiedot