Vaikuttavuus

Reilun kaupan vaikuttavuus on maailmanlaajuista. Reilulla kaupalla on tutkitusti paljon myönteisiä vaikutuksia viljelijöiden toimeentulon parantamisesta lapsityövoiman hyväksikäyttöriskin ehkäisemiseen. Ulkopuolinen valvonta, arvioinnit ja selvitykset auttavat toimimaan yhä vaikuttavammin.

Lue tärkeimmistä teemoistamme

Reilun kaupan vaikuttavuus on todennettu lukuisilla tutkimuksilla

Reilusta kaupasta hyötyy reilut 1,8 miljoonaa pienviljelijää ja yli 170 000 suurtilojen työntekijää Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Heidän kohentunut toimeentulonsa on Reilun kaupan vaikuttavuuden ytimessä.

Reilun kaupan kriteerit varmistavat, että tuotanto on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta yhä kestävämmällä pohjalla, ja että tuotannosta maksetaan Reilun kaupan takuuhintaa  ja Reilun kaupan lisää.

Reilun kaupan tuottajia on koko ajan enemmän, tuotemäärät kasvavat ja ihmiset myös ostavat enemmän Reilun kaupan tuotteita.

Paremmat tulot auttavat viljelijöitä ja heidän perheenjäseniään kohti parempaa elämänlaatua ja mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Kun vanhemmat saavat riittävän toimeentulon, myös lapset pääsevät kouluun. Lisäksi järjestäytyminen osuuskuntiin ja työntekijäjärjestöihin antaa joukkovoimaa. Koulutukset ja muu tuki parantavat tuottavuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Reilun kaupan vaikuttavuutta on tutkittu ja tulokset puhuvat sen puolesta. Ajatushautomo Overseas Development Institute ODIn raportissa The Impact of Fairtrade on yhdistetty tietoja 45:stä eri tutkimuksesta. Sen mukaan Reilun kaupan takuuhinta tarjoaa tärkeän turvaverkon viljelijöille heilahtelevien markkinoiden varalta.

ODIn tutkimuksessa todetaan, että myös Reilun kaupan lisästä on merkittävää hyötyä sekä Reilun kaupan pienviljelijöille että suurtilojen työntekijöille. Lisää käytetään koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten paikalliseen infrastruktuuriin, kouluihin ja vesipalveluihin. Vuodesta 2015 Reilun kaupan lisää on maksettu yli 871 miljoonaa euroa.

Lue lisää vaikuttavuudesta ja mittaamisesta

Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja. ODIn tutkimuksen mukaan Reilu kauppa -sertifiointi vahvistaa ympäristötoimia kehittyvien maiden maatiloilla.

Yksi tärkeistä saavutuksista on kemikaalien käytön vähentäminen. Kemikaalit ruokkivat ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden näivettymistä ja vesistöjen likaantumista. Ne myös aiheuttavat maataloustuottajille ja kuluttajille terveyshaittoja.

Reilu kauppa tarjoaa paljon koulutuksia ympäristöystävällisistä tuotantotavoista ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja päästöjen vähentämisestä.

Vaikutukset yhteiskuntaan

Reilu kauppa sertifioi vain osuuskunniksi järjestäytyneitä pienviljelijöitä ja työntekijöilleen ay-järjestäytymisen sallivia suurtiloja. Järjestäytyminen vahvistaa viljelijöiden ja työntekijöiden neuvotteluasemaa niin globaaleissa tuotantoketjuissa kuin ympäröivässä yhteiskunnassakin.

Viljelijöiden ja työntekijöiden voimaantuminen on yksi Reilun kaupan tärkeimpiä vaikutuksia. Reilun kaupan tuella viljelijät ja työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä. Ay-liittoihin järjestäytyneet työntekijät pystyvät neuvottelemaan paremmin palkoistaan ja muista eduista yhdessä. Pienviljelijöiden osuuskunnat voivat vaikuttaa paikalliseen toimintaympäristöön ja jopa maan politiikkaan. Tuottajien välinen yhteistyö tuo myös kaikkia hyödyttäviä etuja, kun esimerkiksi siemeniä ja koulutusta voidaan hankkia yhdessä.

Reilun kaupan lisä auttaa sekä tuottajia että työntekijöitä investoimaan yhteisiin yhteisöä kehittäviin tarpeisiin, kuten koulutukseen, tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.