En rättvisare framtid

Rättvis handel erbjuder ett enkelt sätt att minska den globala fattigdomen och påverka livet för människor i utvecklingsländer.

Läs mer om Rättvis handel rf

Det här är Rättvis handel

Rättvis handel är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att äta, dricka och handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.