Reilun kaupan seurakunnat

Reilun kaupan seurakunnassa yhteisvastuu näkyy jokapäiväisissä teoissa. Suosimalla Reilun kaupan tuotteita seurakunta mahdollistaa köyhien maiden pienviljelijöille paremman toimeentulon sekä mahdollisuuden päättää omasta elämästään.

Reilu kauppa vaikuttaa yli 7 miljoonan viljelijän, työntekijän ja heidän perheensä elämään 59 kehittyvässä maassa. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat Reilun kaupan tärkeitä tukijoita, ja yhä useammat sitoutuvat käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten teetä ja kahvia.

Reilun kaupan seurakunnassa yhteisvastuu näkyy jokapäiväisissä teoissa. Suosimalla Reilun kaupan tuotteita seurakunta mahdollistaa köyhien maiden pienviljelijöille paremman toimeentulon sekä mahdollisuuden päättää omasta elämästään.

Lue lisää Reilun kaupan takuuhinnasta

Heikomman puolella

Yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävistä on olla heikomman puolella. Kirkon strategian vuoteen 2026 mukaan kirkko asettuu heikoimpien puolelle ja voimistaa niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole. Tavoitteena on myös edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, sekä terävöittää ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta kirkon toiminnassa. Näitä kaikkia tavoitteita myös Reilu kauppa pyrkii edistämään.

Ympäristön asialla

Reilun kaupan tuotteiden käyttäminen on vastuullinen teko myös ympäristön kannalta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkon Hiilineutraali kirkko 2030 –strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Ympäristövastuun lisäksi Kirkon ympäristödiplomissa on huomioitu sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita, kuten Reilu kauppa. Reilun kaupan seurakunnan arvonimestä, tuotteiden käytöstä ja Reilun kaupan viikkoon osallistumisesta saa pisteitä kirkon ympäristödiplomia varten.

Ortodoksisen kirkon ympäristöohjeiston suuntaviivojen mukaisesti seurakunnat ovat laatineet omat ympäristöohjelmansa, joissa ympäristöasioiden huomioimisen kuuluu olla erottamaton osa kirkon kaikkea toimintaa. Vastuullisissa hankinnoissa ja ympäristökasvatuksessa voi tehdä yhteistyötä mm. Reilu kauppa ry:n kanssa.

Lue lisää Reilun kaupan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista

Reilun kaupan seurakunnat Suomessa

Nähdäksesi kaikki Reilun kaupan seurakunnan arvonimen saaneet seurakunnat, valitse toimialaksi ”Seurakunnat”.

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Julkiset hankinnat

Toteuttamalla kestäviä hankintoja voidaan edesauttaa seurakuntien ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Vastuullisilla hankinnoilla voi edistää ihmisoikeuksia ja globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

Ilmasto- ja ympäristötekoja

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko maapallon elämään. Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Reilun kaupan seurakunnat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Arvonimitoiminnan kautta tehdään aktiivisesti töitä etenkin tavoitteen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys saavuttamiseksi.

Reilun kaupan yhteyshenkilö

Jatta Makkula

Kansalaistoiminnan asiantuntija

Reilut kahvitauot työpaikoilla, Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521