Taloudellinen kestävyys

Reilun kaupan kehitysyhteistyöohjelmassa tähdätään pienviljelijöiden ja työntekijöiden taloudellisten oikeuksien toteutumiseen. Keskeinen tavoite on, että viljelijät ja työntekijät saavat työstään elämiseen riittävää palkkaa tai ansiota.

Tutustu Reilu kauppa ry:n ohjelmadokumenttiin

Globaalit toimitusketjut ovat markkinavoimien puserruksessa. Erityisesti perushyödykkeiden, kuten maataloustuotteiden, arvoketjut ovat usein alttiita epäsuhtaisille neuvotteluasemille ja hintavaihteluille. Esimerkiksi kaakaon maailmanmarkkinahinta supistui noin 40 % vuosina 2016–2017 aiheuttaen mittavia tulonmenetyksiä kaakaon viljelijöille.

Lisäksi haasteita tuottavat eri maataloustuotteiden alhainen tuottavuus, ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, heikot työolosuhteet sekä tuottajien vähäinen kapasiteetti vaikuttaa toimitusketjuihin. Tämä on osaltaan johtanut siihen, etteivät hyödykkeiden alkupään viljelijät ja työntekijät saa välttämättä työstään elämiseen riittävää palkkaa tai ansiota.

Kehitysyhteistyöohjelman taloudellisen kestävyyden osuus tähtää pienviljelijöiden ja työntekijöiden taloudellisten oikeuksien toteutumiseen. Päämäärä on, että pienviljelijöiden oikeus elämiseen riittävään toimeentuloon sekä maataloustyöntekijöiden oikeus säälliseen työhön toteutuvat.

Hankkeet toimivat yhteistyössä paikallisten pienviljelijä- ja työntekijäorganisaatioiden sekä ammattiliittojen kanssa ajaakseen oikeudenhaltijoiden intressejä ja tarpeita, sekä vahvistaakseen heidän kapasiteettiaan. Tavoitteena on saada pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden ääntä kuuluviin globaaleilla markkinoilla ja tasa-arvoistaa voimasuhteita. Ohjelma pyrkii myös vahvistamaan viljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden taloudellista riskinsietokykyä hajauttamalla kotitalouksien tulonlähteitä.

Lue lisää ohjelmadokumentista.