Kulta

Maailmanlaajuisesti noin 30 miljoonaa ihmistä ansaitsee elantonsa kullankaivuulla. 90 prosenttia heistä työskentelee pienillä kaivoksilla lapiot kädessä. Loput 10 prosenttia työskentelee teollisilla suurkaivoksilla. Pienkaivosten työntekijöistä valtaosa on taloudellisesti erittäin heikossa asemassa olevia ihmisiä, joilla ei ole muita elinkeinovaihtoehtoja. He työskentelevät köyhissä ja riskialttiissa olosuhteissa kaivoksilla, usein ilman tarpeellista ammattitaitoa. Tämän takia työntekijät ovat usein riippuvaisia kullan ostajista, eivätkä he yleensä saa myymästään kullasta täyttä markkinahintaa.

Useimmilla kaivosalueilla ei ole puhdasta juomavettä tai käymälöitä. Kaivostyöläisten asumisolot ovat hyvin heikot eikä heillä ole mahdollisuutta kouluttautua tai saada sairaanhoitopalveluita.
Suurin osa kaivostoimintaa koskevista laeista on suunnattu suurkaivoksille ja lait suosivat suurteollisuutta. Tämä johtaa siihen, että yksittäisten kullankaivajien on vaikea työskennellä lakien mukaisesti, joten he kaivavat kultaa epävirallisesti ja laittomasti terveytensä ja turvallisuutensa riskeeraten.

Kulta erotellaan myrkyllisillä kemikaaleilla kuten elohopealla ja syanidilla. Niiden taitamaton käyttö on äärimmäisen vaarallista sekä kaivajille itselleen että kaivoksia ympäröivälle luonnolle.

Mitä on Reilun kaupan kulta?

Reilun kaupan kulta tulee kaivoksilta, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit. Kullan pitää olla vastuullisesti kaivettua ja kaivajat saavat kullasta vähintään Reilun kaupan takuuhinnan ja sen päälle maksettavan Reilun kaupan lisän, jonka he voivat käyttää yhdessä päättämällään tavalla yhteisönsä hyväksi.

Reilun kaupan kultaa tulee Perusta, Keniasta, Ugandasta ja Tansaniasta. Reilun kaupan kultaa ei tule teollisilta suurkaivoksilta, vaan järjestelmässä on mukana ainoastaan pienten kaivosten kullankaivajia.

Reilu kauppa haluaa

 • tarjota kaivajille ja heidän yhteisöilleen mahdollisuuden parempaan elämään
 • tarjota kullan ostajille mahdollisuuden vastuulliseen valintaan
 • lisätä ihmisten tietoisuutta kultaan liittyvistä sosiaalisista ja ympäristöä saastuttavista ongelmista

Mitä Reilu kauppa tarkoittaa mukana oleville kullankaivajille?

 1. Kaivajien yhteisöjä vahvistetaan
  Kaivajat eivät toimi yksin vaan joukolla, sillä yhdessä heillä on vahvempi asema kaupankäynnissä ja he saavat neuvoteltua kullasta paremman hinnan. He osallistuvat yhteisönsä kehittämishankkeisiin.
 2. Lapsityövoiman hyväksikäytön kielto
  Alle 15-vuotiaat eivät saa tehdä kaivostyötä. Alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä työtä vaarallisissa olosuhteissa.
 3. Työolosuhteiden parantuminen
  Suojavarusteet sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä koulutus ovat pakollisia.
 4. Järjestäytyminen on sallittua
  Työntekijöillä on oikeus liittyä ammattijärjestöihin ja neuvotella yhdessä työolosuhteiden parantumisesta.
 5. Kemikaalien käytön rajoittamista
  Kaivajien pitää käyttää kullan erottelussa tarvittavia haitallisia kemikaaleja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Kemikaalien käyttö pitää vähentää minimiin.

Suomessa on myyty Reilun kaupan kullasta tehtyjä koruja vuodesta 2015.

Ajankohtaista