HREDD-osaamiskeskus

Reilun kaupan kansainvälistä ihmisoikeus- ja ympäristövastuutyötä johdetaan Suomesta. HREDD-osaamiskeskus perustettiin vuonna 2020 kehittämään Reilun kaupan järjestelmän omia prosesseja ja uusia yrityspalveluita, koordinoimaan yritysvastuukysymyksiin liittyvää kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä vahvistamaan arvoketjun osapuolten valmiuksia kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ympäristöä.

Lue lisää yritysten ihmisoikeusvastuusta

HREDD-osaamiskeskuksella mandaatti johtaa kansainvälistä HREDD-työtä Suomesta käsin. Osaamiskeskuksen toimintaan osallistuu yli 80 Reilun kaupan työntekijää ympäri maailman. 

Uusia yritysvastuupalveluita

Yrityksiltä edellytetään ihmisoikeuksien noudattamista ja ympäristön kunnioittamista sekä omassa toiminnassaan että liikesuhteissaan. Huolellisuusvelvoitteen (HREDD) mukaisesti yritysten täytyy tunnistaa, ennaltaehkäistä, lieventää ja korjata toimintansa kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Selvitysten perusteella sekä suomalaiset että kansainväliset yritykset ovat yleisellä tasolla sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mutta HREDD-prosessin kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Reilun kaupan kansainväliset uudet palvelut tukevat yrityksiä YK:n periaatteiden (UNGP, 2011) toimeenpanossa. Myös Suomessa on tarjolla laajenettuja Reilun kaupan yritysvastuupalveluita.

Reilu yritysvastuulaki

Yritysten omien vastuullisuusaloitteiden aika on ohi, eivätkä vapaaehtoisuuteen perustuvat vastuullisuusaloitteet yksinään riitä muuttamaan maailmaa.

EU:n yritysvastuulaista povataan tärkeää työkalua ihmisoikeus- ja ympäristörikkomusten suitsemiseen yritysten arvoketjuissa. Yritysvastuun ytimessä on vastuullisen liiketoiminnan kulujen tasaisempi jakautuminen arvoketjun osapuolten välillä. Reilu kauppa on aktiivisesti lobannut EU:n yritysvastuulakiin mm. yritysten velvollisuutta tarkastella omia ostokäytäntöjään osana huolellisuusvelvoitetta.

Riskikartta auttaa yrityksiä alkuun yritysvastuussa

Potentiaalisten ja todellisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeä osa yritysten huolellisuusvelvoitetta. Reilun kaupan riskikarttatyökalu tukee kaikenkokoisten yritysten riskien kartoitusprosessia. Riskikartta tuo ongelmien juurisyyt näkyviksi ja kannustaa dialogiin arvoketjun osapuolten välille. Viljelijäosuuskunnat ovat osallistuneet tuotedatan validoimiseen.

Riskikartasta voi löytää Reilulle kaupalle tuttuja tuoteryhmiä, kuten banaanin, kaakaon, kahvin, hunajan ja viinin. Tutustu myös, mitä riskikartta kertoo kahvinviljelyyn liittyvistä ympäristö- ja ihmisoikeusriskeistä tai katso lyhyt esittelyvideo.

Kuvassa graafinen maailmankartta, joka on pohjana Reilun kaupan riskikartta -työkalulle.
Reilun kaupan riskikartta -työkalu löytyy osoitteesta: riskmap.fairtrade.net.

HREDD Reilun kaupan kriteereissä

Osaamiskeskus on aktiivisesti johtanut, fasilitoinut ja kehittänyt näkemystä Reilun kaupan kriteerien tulevasta suunnasta huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta. Uusia HREDD-vaatimuksia päivitetään kaikkiin kriteereihin vähitellen.

Osaamiskeskus on lisäksi julkaissut kriteeriuudistuksia tukevia HREDD-oppaita viljelijäosuuskunnille, plantaaseilla, tradereille sekä pienyrityksille. Jokaisessa oppaassa kiteytetään kullekin kohderyhmälle sopivan tasoisia odotuksia ja tavoitteita, joita kohti organisaatiot etenevät.

Oppaat korostavat dialogia ja yhteistyötä, avoimuutta ja vastuunjakoa tuotantoketjun osapuolten välillä. Materiaaleja käytetään osuuskuntien HREDD-osaamisen vahvistamiseen, mutta ne ovat vapaasti käytettävissä myös muille.

Mikä HREDD-osaamiskeskus?

  • Kehitti Reilulle kaupalle sitoumuksen, joka vahvistaa Reilun kaupan sitoutuvan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeusoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja ihmisoikeusvastuuseen.
  • Kartoittaa Reilun kaupan oman toiminnan ja toimitusketjujen ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.
  • Kehittää HREDD-yritysvastuupalveluita.
  • Kehittää vaikuttamistyön viestejä ja lobbaa EU:n yritysvastuulakia.
  • Tukee ihmisoikeusvastuun integroimista Reilun kaupan kriteereihin.
  • Kouluttaa ja tekee materiaaleja, joilla tuetaan mm. osuuskuntien HREDD-osaamisen kehittymistä.
  • Koordinoi ihmisoikeusvastuun työryhmää, johon kuuluu noin 80 asiantuntijaa Reilun kaupan toimistoista kuudelta mantereelta.

Ota HREDD-tiimiin yhteyttä!

Tytti Nahi

Kansainvälisen ihmisoikeustyön johtaja

Yrityspalveluiden, vaikutusarvioinnin ja sertifiointikriteerien kehittäminen, kumppanuudet

040 772 4247
Meri Hyrske-Fischer

Kansainvälisen ihmisoikeustyön asiantuntija

Vaikuttamistyön ja osaamisen kehittäminen, sisäinen viestintä, Reilun kaupan kansainväliset HREDD-tapahtumat ja järjestöyhteistyö

040 595 9120
Viivi Tikanmäki

Liiketoiminnan kehityspäällikkö (HREDD)

Yrityspalveluiden kehittäminen, HREDD-asiantuntijuus

040 552 2858
Jasmin Hämeri

Ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyön asiantuntija

Kehitysyhteistyöohjelman strateginen kehittäminen, HREDD-dialogihankkeet. Osa työajasta allokoitu Reilun kaupan ihmisoikeustyön osaamiskeskukselle, tarkemmin riskikartalle.

045 729 2889