Reilun kaupan korkeakoulut

Reilun kaupan korkeakouluja löytyy esimerkiksi Kanadasta, Brasiliasta, Saksasta ja Etelä-Koreasta – tervetuloa mukaan kansainväliseen liikkeeseen! Reilun kaupan edistäminen tarjoaa korkeakoululle mahdollisuuden toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Reilun kaupan korkeakoulujen käsikirja

Kaikilla suurilla organisaatioilla on vaikutuksia ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin. Korkeakouluilla voi olla erittäin myönteinen vaikutus kannustamalla opiskelijoita kasvattamaan ymmärrystään omien ostopäätösten seurauksista sekä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Reilun kaupan korkeakoulut lisäävät tietoisuutta kansainvälisten tuotantoketjujen ongelmista, vastuullisen kuluttamisen tarpeesta ja mahdollisuuksista sekä rohkaisevat ihmisiä toimintaan. Korkeakoulut myös käyttävät Reilun kaupan tuotteita ja edistävät siten oikeudenmukaista maailmankauppaa. Korkeakoulut ja niiden ravintolat ovat isoja ostajia, sillä ne hankkivat suuria määriä tuotteita tarjottavaksi opiskelijoille ja henkilökunnalle. Reilut korkeakoulut käyttävät ostovoimaansa vastuullisesti. Hankkimalla vastuullisesti tuotettuja tuotteita, korkeakoulut tukevat kestävää tuotantoa ja näyttävät esimerkkiä osaavasta ja kestävästä ostotoiminnasta. Samalla ne palvelevat opiskelijoiden odotuksia ja tarpeita: eettisyys kiinnostaa ja ohjaa yhä useamman ostopäätöksiä. Suomalaisella opiskelijaliikkeellä on aina ollut tärkeä asema yhteiskunnallisten muutosten ajurina, ja opiskelijat voivat olla suunnannäyttäjiä myös vastuullisuudessa. Tule mukaan vastuullisuuden etujoukkoihin!

Reilun kaupan korkeakoulut Suomessa

Nähdäksesi kaikki Suomessa Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen saaneet korkeakoulut, valitse Toimialaksi ”Korkeakoulut”.

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Ilmasto

Yritysten ihmisoikeusvastuu

Elämiseen riittävät ansiot

Tuottajien asema

Agenda 2030

Vaikuttavuus ja mittaaminen

Julkiset hankinnat

Reilun kaupan yhteyshenkilö

Jatta Makkula

Kansalaistoiminnan asiantuntija

Reilut kahvitauot työpaikoilla, Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521