Kulta

Reilun kaupan kulta tulee Perusta. Kultaa ei hankita teollisilta suurkaivoksilta, vaan järjestelmässä on mukana pienten kaivosten kullankaivajia.

Lue Reilun kaupan merkistä

Reilun kaupan sertifioima kulta tulee kaivoksilta, joissa huolehditaan työntekijöistä ja ympäristöstä.

Reilu kauppa pyrkii tekemään kaivostoiminnasta turvallisempaa ja kannattavampaa kaivostyöntekijöille, lisäämään ihmisten tietoisuutta kultaan liittyvistä sosiaalisista ja ympäristöä saastuttavista ongelmista sekä tarjoamaan kuluttajille vastuullisemman vaihtoehdon ostaa kullasta valmistettuja koruja.

Reilun kaupan kulta tulee tällä hetkellä Perusta. Reilun kaupan kultaa ei hankita teollisilta suurkaivoksilta, vaan järjestelmässä on mukana ainoastaan pienten kaivosten kullankaivajia.

Suomessa on myyty Reilun kaupan kullasta tehtyjä koruja vuodesta 2015.

 

Reilun kaupan kulta on Kätkökorulle merkittävä asia yritysvastuun näkökulmasta.
Kätkökoru myy Reilun kaupan kullasta tehtyjä koruja. Kuva: Kätkökoru

Kullankaivamisen haasteita

Maailmassa yli sata miljoonaa ihmistä on suoraan tai epäsuorasti riippuvainen kaivostoiminnasta, ja  yli 90 prosenttia kaivoksilla työskentelevistä ihmisistä hankkii elantonsa pienkaivoksilla. Valtaosa heistä on taloudellisesti erittäin heikossa asemassa olevia ihmisiä, jotka työskentelevät vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa, usein ilman tarvittavaa ammattitaitoa. Tämän takia pienkaivajat ovat riippuvaisia kullan ostajista, eivätkä he välttämättä saa myymästään kullasta täyttä markkinahintaa.

Työturvallisuus on suuri huolenaihe: pienimuotoiseen kaivostoimintaan liittyy yleensä työtä pimeissä, kapeissa tunneleissa, joissa on huono ilmanvaihto. Dynamiitin käyttö kultaa sisältävien kivien murtamiseen sekä myrkyllisten kemikaalien, kuten elohopean ja syanidin, käyttö kullan puhdistamiseksi pahentaa entisestään vaikeita työoloja. Niiden taitamaton käyttö on äärimmäisen vaarallista sekä kaivajille itselleen että kaivoksia ympäröivälle luonnolle.

Kuva: Kätkökoru

Näin Reilu kauppa vaikuttaa

Näin Reilu kauppa vaikuttaa

1

Reilun kaupan lisä

Reilun kaupan sertifioima kulta tulee kaivoksilta, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit. Reilun kaupan takuuhinnan tai kullan markkinahinnan lisäksi Reilun kaupan sertifioitujen kultakaivosten jäsenet saavat kullasta aina Reilun kaupan lisän.

2

Kaivososuuskunnat

Reilu kaupan kriteerien avulla tuetaan pienimuotoisia kaivososuuskuntia saamaan toiminnalleen laillinen asema. Kaivostyöläisillä on mahdollisuus järjestäytyä toimimaan yhdessä ja saada parempi korvaus kullasta.

3

Laillisuus

Laillisuutta lisää myös Reilun kaupan tavoite kieltää konfliktimineraalit kullan toimitusketjussa, jotta kultakauppa ei lisää epävakautta ja konflikteja kaivosalueilla.

4

Turvallisuus

Reilu kauppa tekee yhteistyötä kaivosten kanssa tavoitteena vähentää kullan louhinnassa tarvittavien kemikaalien määrää. Tietoisuutta lisätään terveys- ja turvallisuusriskeistä ja varmistetaan asianmukaiset turvavarusteet sekä käytännöt.

5

Lapsityövoima kielletty

Reilun kaupan kultakaivoksilla lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Alle 15-vuotiaat eivät saa tehdä kaivostyötä ja alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä työtä vaarallisissa olosuhteissa.

Brändiesimerkki

Kätkökoru

Kätkökorun perustaja Hanna Rainio haluaa tehdä työtä tasa-arvoisemman maailman puolesta, ja vastuullisuus näkyy kaikissa korupajan tuotteissa. Kätkökoru on ensimmäinen ja ainoa suomalainen koruvalmistamo, joka käyttää Reilun kaupan kultaa. Reilun kaupan kulta tulee pieniltä kaivoksilta ja on aina jäljitettävissä.

Lue lisää Kätkökorusta

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Juha Tanskanen

Avainasiakaspäällikkö

Kaupalliset suhteet; foodservice-asiakkaat. Tuoteryhmävastuina kahvi, viini ja muu alkoholi, puuvilla, tee, hunaja, mausteet ja pähkinät sekä kulta

+358 41 317 8887