Reilun kaupan banaani

Reilun kaupan banaani on yksi tärkeimmistä Reilun kaupan tuotteista, ja sen tunnistaa aina Reilun kaupan merkistä. Reilu kauppa edistää maailman banaaninviljelijöiden mahdollisuutta reiluun toimeentuloon ja kestävämpään viljelyyn.

Lue Reilun kaupan merkistä

Reilun kaupan banaani ja banaanin viljely

Reilun kaupan banaania on myyty jo vuodesta 2001, ja sitä löytyy helposti eri kauppojen ja myymälöiden valikoimista.

Kuluttajat ja kauppaketjut vaativat tänä päivänä banaanilta paljon: sen pitää olla monella tasolla vastuullisesti tuotettu – ilmastovaikutusten, ihmisoikeuksien ja työolojen on oltava kunnossa. Mutta samaan aikaan hinnan pitäisi olla matala. Yhtälö on monille tuottajille kestämätön.

Reilu kauppa kehottaa yrityksiä ja kuluttajia tutustumaan siihen, mitä tuotantoketjun toisessa päässä tapahtuu ja millaisia haasteita tuottajat kohtaavat. Kestävämmällä banaanilla on hintansa. Esimerkiksi se, että vähittäiskaupat ostavat Reilun kaupan banaaneja kohtuulliseen hintaan, mahdollistaa tiloille palkkojen nostamisen. Reilu kauppa on myös määritellyt eri maissa elämiseen riittävän ansion.

Reilun kaupan banaania viljellään 18 maassa, eniten Dominikaanisessa tasavallassa ja Kolumbiassa. Reilun kaupan banaaneja tulee sekä pienviljelijöiltä että suurtiloilta, ja yhteensä mukana on noin yli 28 000 tuottajaa. Näillä tiloilla panostetaan ympäristön kannalta parempiin tuotantotapoihin, jotta banaanin viljely voisi jatkua tulevaisuudessakin.

Banaanintuotannon ongelmat ja riskit

Banaanintuottajat ovat ahtaalla ja heidän on usein taivuttava kauppaketjujen määrittelemiin hintoihin – vaikka hinta ei välttämättä kata edes tuotantokustannuksia, etenkään silloin, kun viljelijä huolehtii tuotannon vastuullisuudesta. Lisäksi kuluttajat odottavat banaanintuottajilta ja myyjiltä yhä kestävämpää toimintaa. Ongelma on, että hinnat eivät nouse myöskään näiden vaatimusten mukana.

Tuottajien neuvotteluasemia ei paranna se, että maailmanmarkkinoilla on ylitarjontaa banaaneista. Monilla tuottajilla on myös vain yksi myyntikanava, joten vallankäyttö hinnan suhteen on ostajalle helppoa.

Monilla banaanitiloilla työntekijät tekevät työtä vaikeissa olosuhteissa ja kehnolla palkalla.

Ilmastokriisi vaikeuttaa banaanintuotantoa: kasvitaudit yleistyvät ja vedensaanti käy yhä epävarmemmaksi.

Reilun kaupan kansainvälisessä riskikartassa kuvaillaan tarkemmin banaanintuotantoon liittyviä ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.

 

Reilun kaupan banaanin viljely tapahtuu kehittyvissä tuottajamaissa.
Reilun kaupan banaania viljellään Latinalaisessa Amerikassa, josssa Reilu kauppa edistää mahdollisuutta reiluun toimeentuloon.

Näin Reilu kauppa vaikuttaa banaanin viljelyyn

Näin Reilu kauppa vaikuttaa banaanin viljelyyn

1

Reilun kaupan takuuhinta

Reilun kaupan banaaneista maksetaan aina vähintään Reilun kaupan takuuhinta. Jos markkinahinta on korkeampi, viljelijät saavat sen. Takuuhintaa myös nostettiin vuonna 2022.

2

Lisät suoraan viljelijöille ja työntekijöille

Myyntihinnan päälle maksetaan Reilun kaupan lisä banaanin pienviljelijöiden osuuskunnalle tai plantaasien työntekijöille. Osuuskunta yhdessä tai plantaaseilla demokraattisesti valittu komitea päättää lisien käytöstä.

3

Lisät menevät hyvään tarkoitukseen

Lisällä on helpotettu lainojen saamista, hankittu opetus- ja lääkintätarvikkeita sekä rakennettu kouluja, terveysklinikoita ja teitä. Plantaasien työntekijät voivat saada osan lisistä käteisenä.

4

Riittävä ansio

Vuonna 2021 kaikilla Reilun kaupan banaanitiloilla otettiin käyttöön peruspalkat, jotka ovat 70 prosenttia kunkin maan elämiseen riittävästä ansiotasosta. Tilojen on asteittain siirryttävä maksamaan elämiseen liittyviä palkkoja.

5

Haitallisen lapsityön ehkäisy

Lapsityövoiman hyväksikäyttö Reilun kaupan banaanitiloilla on kielletty. Haitallista lapsityötä vähennetään elämiseen riittävillä ansioilla.

6

Ympäristö

Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa. Vaarallisimpien kemikaalien käyttö on kielletty, ja yli 60 prosenttia Reilun kaupan banaaneista on luomua.

Reilun kaupan banaanin viljelyn ammattilaiset kertovat

”Elätän perheeni viljelemällä Reilun kaupan banaaneja. Elämme mukavaa elämää, ja olen siitä hyvin kiitollinen. Olen saanut hankittua perheelleni sairausvakuutuksen, pienen talon ja auton.

Reilu kauppa mahdollistaa sen, että voin ylipäätään selviytyä pienviljelijänä. Ilman tukea emme pystyisi kilpailemaan suurten plantaasien kanssa, koska olemme liian pieniä voidaksemme saada banaaneja vientituotteeksi asti. Monet pienviljelijät muodostavat yhdessä ison osuuskunnan. Ilman Reilua kauppaa meistä ei olisi voinut tulla näin suurta.

Saan Reilussa kaupassa banaaneistani tuloja lähes kaksi kertaa enemmän kuin tavanomaisessa banaanikaupassa. Näin voin myös maksaa työntekijöilleni parempaa palkkaa. Reilun kaupan maksama takuuhinta on kiinteä eikä sitä paineta alas jälkikäteen, mikä tuo turvallisuutta. Jos tilanne olisi toisin, emme selviytyisi.

Erityisen tärkeä tuki perheelleni ovat olleet stipendit, joiden avulla lapseni voivat opiskella. Vanhin poikani opiskelee maataloutta ja tyttärestäni tulee opettaja. Isäni ei olisi ikinä voinut uneksia, että hänen lapsenlapsensa opiskelisivat jonain päivänä. Ennen kuin hänestä tuli osuuskuntamme jäsen, hän oli köyhä maanviljelijä, joka hädin tuskin selvisi hengissä.

Haluaisin ostaa lisää maata, jotta poikani voisi työskennellä valmistumisensa jälleen kanssani.”

Kuva: Christian Nusch

Fabio Rafael Pagero

Banelino-banaaniosuuskunta, Dominikaaninen tasavalta

Juan Roberto on banaaninviljelijä ja Reilun kaupan osuuskunnan jäsen Perusta. Hän on aktiivinen yhteisön jäsen, radiojuontaja, ravintolan omistaja, perheenisä ja ystävä.

”Kun ruokakaupasta saa virheettömiä ja laadukkaita banaaneja, se on meidän viljelijöiden kovan työn tulos”, toteaa Roberto.

Banaanien tuotantokustannukset ovat nousseet tasaisesti, mutta samalla banaanin maailmanmarkkinahinta on laskenut vuodesta 2017 lähtien. Tämä epätasapaino vaikuttaa pienviljelijäperheiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Reilun kaupan banaaninviljelyn APBOSMAM-osuuskunta tekee kaikkensa, jotta sen jäsenet voivat saada reilumman tulevaisuuden alhaisten hintojen ja pandemian keskellä. Päätavoite on parantaa viljelijöiden ja työntekijöiden tuloja kehittämällä osuuskunnan tuottavuutta. Osuuskunnan puheenjohtajan Fernando Lillon mukaan ilman Reilua kauppaa ei olisi mitään kehitystä.

Reilun kaupan lisällä kunnostetaan maatilarakennuksia ja kuljetusautoja sekä parannetaan tuotteiden laatua. Sitä käytetään myös yhteisöä kehittäviin hankkeisiin, kuten peruskoulun rakentamiseen tai opetusmateriaaleihin.

Kuva: Ángela Ponce/Fairpicture/Fairtrade

Juan Roberto Gallo

APBOSMAM-banaaniosuuskunta, Peru

Ecuadorissa sijaitsevan Reilun kaupan ASOGUABO-osuuskunnassa tiedetään, että banaaneilla voi olla hyvinkin tarkkoja vaatimuksia, myyntimaasta riippuen. Esimerkiksi:

Banaanin pitää olla hieman mutkalla, mutta ei liikaa, sillä muuten se voi vahingoittaa muita banaaneja pinottaessa.

Banaanille on asetettu ympärysmitta, mikä ei saa ylittyä.

Banaanien on oltava virheettömiä, mutta vielä vihreitä ja käsin poimittuja.

Kuva: Guillermo Granja

Samuel

ASOGUABO-osuuskunta, Ecuador

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Tuija Kopra

Asiakkuustyön päällikkö

Kaupalliset suhteet; vähittäiskauppa sekä Baltia. Tuoteryhmävastuina hedelmät ja vihannekset, kukat, mehut ja muut juomat, sokeri ja yhdistelmätuotteet

+358 50 559 5640