Reilun kaupan banaani

Banaani on yksi tärkeimmistä Reilun kaupan tuotteista, ja myös suomalaiset tuntevat sen hyvin. Reilun kaupan banaania on myyty meillä jo vuodesta 2001. Reilun banaanin tunnistaa aina Reilun kaupan merkistä.

Lue Reilun kaupan merkistä

Reilun kaupan banaani ja banaanin viljely

Reilun kaupan banaania löytyy helposti eri kaupparyhmien valikoimista. Reilu kauppa edistää maailman banaaninviljelijöiden mahdollisuutta reiluun toimeentuloon.

Kuluttajat ja kauppaketjut vaativat tänä päivänä banaanilta paljon: sen pitää olla monella tasolla vastuullisesti tuotettu – ilmastovaikutusten, ihmisoikeuksien ja työolojen on oltava kunnossa. Mutta samaan aikaan hinnan pitäisi olla matala. Yhtälö on monille tuottajille kestämätön.

Reilu kauppa kehottaa yrityksiä ja kuluttajia tutustumaan siihen, mitä tuotantoketjun toisessa päässä tapahtuu ja millaisia haasteita tuottajat kohtaavat. Kestävämmällä banaanilla on hintansa. Esimerkiksi se, että vähittäiskaupat ostavat Reilun kaupan banaaneja kohtuulliseen hintaan, mahdollistaa tiloille palkkojen nostamisen. Reilu kauppa on myös määritellyt eri maissa elämiseen riittävän ansion. Reilun kaupan riskikartassa kuvaillaan tarkemmin banaanintuotantoon liittyviä ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä.

Reilun kaupan banaania viljellään 18 maassa, eniten Dominikaanisessa tasavallassa ja Kolumbiassa. Reilun kaupan banaaneja tulee sekä pienviljelijöiltä että suurtiloilta, ja yhteensä mukana on yli 28 000 tuottajaa. Näillä tiloilla panostetaan kestäviin tuotantotapoihin, jotta banaanin viljely voisi jatkua tulevaisuudessakin.

Banaanintuotannon haasteita

Banaanintuottajat ovat ahtaalla ja heidän on usein taivuttava kauppaketjujen määrittelemiin hintoihin – vaikka hinta ei välttämättä kata edes tuotantokustannuksia, etenkään silloin, kun viljelijä huolehtii tuotannon vastuullisuudesta. Lisäksi kuluttajat odottavat banaanintuottajilta ja myyjiltä yhä kestävämpää toimintaa. Ongelma on, että hinnat eivät nouse myöskään näiden vaatimusten mukana.

Tuottajien neuvotteluasemia ei paranna se, että maailmanmarkkinoilla on ylitarjontaa banaaneista. Monilla tuottajilla on myös vain yksi myyntikanava, joten vallankäyttö hinnan suhteen on ostajalle helppoa.

Monilla banaaniplantaaseilla työntekijät tekevät työtä vaikeissa olosuhteissa ja kehnolla palkalla.

Ilmastokriisi vaikeuttaa banaanintuotantoa: kasvitaudit yleistyvät ja vedensaanti käy yhä epävarmemmaksi.

Reilun kaupan banaanin viljely tapahtuu kehittyvissä tuottajamaissa.
Reilun kaupan banaania viljellään kehittyvissä tuottajamaissa, joissa Reilu kauppa edistää mahdollisuutta reiluun toimeentuloon.

Näin Reilu kauppa vaikuttaa banaanin viljelyyn

Näin Reilu kauppa vaikuttaa banaanin viljelyyn

1

Reilun kaupan takuuhinta

Reilun kaupan banaaneista maksetaan aina vähintään Reilun kaupan takuuhinta. Jos markkinahinta on korkeampi, viljelijät saavat sen.

2

Lisät suoraan viljelijöille ja työntekijöille

Myyntihinnan päälle maksetaan Reilun kaupan lisä banaanin pienviljelijöiden osuuskunnalle tai plantaasien työntekijöille. Osuuskunta yhdessä tai plantaaseilla demokraattisesti valittu komitea päättää lisien käytöstä.

3

Lisät menevät hyvään tarkoitukseen

Lisällä on helpotettu lainojen saamista, hankittu opetus- ja lääkintätarvikkeita sekä rakennettu kouluja, terveysklinikoita ja teitä. Plantaasien työntekijät voivat saada osan lisistä käteisenä.

4

Riittävä ansio

Vuonna 2021 kaikilla Reilun kaupan banaanitiloilla otettiin käyttöön peruspalkat, jotka ovat 70 prosenttia kunkin maan elämiseen riittävästä ansiotasosta. Tilojen on asteittain siirryttävä maksamaan elämiseen liittyviä palkkoja.

5

Haitallisen lapsityön ehkäisy

Lapsityövoiman hyväksikäyttö Reilun kaupan banaanitiloilla on kielletty. Lapsityövoimaa vähennetään elämiseen riittävillä ansioilla.

6

Ympäristö

Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa. Vaarallisimpien kemikaalien käyttö on kielletty, ja yli 60 prosenttia Reilun kaupan banaaneista on luomua.

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Tuija Kopra

Asiakkuustyön päällikkö

Kaupalliset suhteet; vähittäiskauppa sekä Baltia. Tuoteryhmävastuina hedelmät ja vihannekset, kukat, mehut ja muut juomat, sokeri ja yhdistelmätuotteet

+358 50 559 5640