Reilun kaupan kunnat ja kaupungit

Reilun kaupan kaupunkeja on kansainvälisesti yli 2000 esimerkiksi Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Etelä-Koreassa – tervetuloa mukaan kansainväliseen liikkeeseen! Reilun kaupan edistäminen tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kansainvälinen liike

Reilun kaupan kunnat ja kaupungit on kansainvälinen verkosto sekä arvonimi kunnille, jotka ovat sitoutuneet eettiseen ja kestävään kulutukseen Agenda 2030:n mukaisesti.

Reilun kaupan kuntana olet osa kuntien verkostoa, jossa työskennellään yhdessä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa Reilun kaupan kaupunkeja ja kuntia on 15, maailmalla Reilun kaupan kaupunkeja on yli 2000.

Arvonimen saadakseen kunnan tai kaupungin on täytettävä Reilun kaupan kunnan tai kaupungin kriteerit. Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan, kun kriteerit täyttyvät. Kriteerit kattavat kuntapäättäjien sitoutumisen lisäksi kunnan tiedottamistyön sekä hankinnat. Kuntapäättäjien lisäksi mukaan tarvitaan koko yhteisö, ja avainasemassa ovat aktiiviset kuntalaiset.

Reilun kaupan kunta tai kaupunki -arvonimi on yhteistyötä kunnan, paikallisen liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä, ja työtä johtaa kannatustyöryhmä, jossa on edustajia paikallisyhteisön eri osista.

Arvonimen saatuaan kunnat: 

  • Saavat käyttää Reilun kaupan kaupunki tai kunta -arvonimeä ja tunnusta, jolla ne voivat osoittaa aktiivista sitoutumistaan Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseksi 
  • Pääsevät mukaan kansalliseen ja kansainväliseen Reilun kaupan kaupunkien verkostoon 
  • Saavat apua ja tukea kestävän kulutuksen ja kaupan strategiselle työlle 
  • Saavat tukea kestävien hankintojen edistämiseen   
  • Saavat työkaluja arvonimestä ja sitoumuksesta viestimiseen 

Reilun kaupan kunnat ja kaupungit Suomessa

Nähdäksesi kaikki Suomessa Reilun kaupan arvonimen saaneet kunnat ja kaupungit, valitse toimialaksi ”Kaupungit ja kunnat.

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Myös nämä saattavat kiinnostaa

Julkiset hankinnat

Ilmasto

Agenda 2030

Yritysten ihmisoikeusvastuu

Reilun kaupan yhteyshenkilö

Jatta Makkula

Kansalaistoiminnan asiantuntija

Reilut kahvitauot työpaikoilla, Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521