Reilun kaupan viikko

Reilun kaupan viikkoa vietetään lokakuussa viikoilla 40–41 ja se on vuoden pääkampanjamme. Toteutamme kampanjan sisältöjä yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tervetuloa reilusti mukaan! #reilunkaupanviikko

Katso Reilun kaupan yleinen materiaalipankki

Reilun kaupan viikolla puhutaan vastuullisista valinnoista

Vuosittaisen Reilun kaupan viikon tarkoituksena on muistuttaa kaikkia suomalaisia Reilun kaupan olemassaolosta ja siitä, miten kukin meistä voi vaikuttaa omilla ostosvalinnoillaan reilumpaan kaupankäyntiin. Reilun kaupan viikon aikana Reilun kaupan tuotteet ovat usein tavallista paremmin esillä monissa kaupoissa. Vuonna 2024 Reilun kaupan viikko tulee tuplasti reilumpana. Kampanjaa vietetään viikoilla 40–41 (30.9.–13.10.2024).

Teemaviikon yhteistyökumppaneina ovat yritykset, Reilu kauppa ry:n jäsenjärjestöt sekä Reilun kaupan kaupungit, kunnat, seurakunnat, koulut ja korkeakoulut. Tarvitsemme yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa mukaan viestimään Reilusta kaupasta, jotta tulevaisuus olisi reilumpi. Yhdessä voimme tehdä vaikuttavia vastuullisuustekoja.

Uudet materiaalit vuoden 2024 kampanjaan päivitetään syksyllä, tällä sivulla vuoden 2023 kumppanimateriaalit. 

Materiaaleja voi käyttää Reilun kaupan viikon (vko 41) aikana. Tekstejä saa muokata omiin viestikärkiin sopiviksi. Tärkeintä on, että lisäätte julkaisuihinne pääaihetunnisteen #reilunkaupanviikko ja tägäätte sopivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland). Somefeediin sopiva koko on 1080×1080 (neliö) ja tarinoihin 1080×1920 (pysty). Kuvapostauksista on myös vaakaversioita (1920×1080). Lisätietoja voi myös kysyä viestinta@fairtrade.fi. Pidätämme oikeuden kampanjasivun päivittämiseen. Isommista muutoksista viestimme aina suoraan kumppaneillemme.

Reilu kiitos, että olette mukana! 💚💙

Vastuullinen valinta voi olla helppoa

Reilun kaupan viikolla 2023 viestimme Reilun kaupan merkin vaikuttavuudesta ja vahvuudesta. Vastaamme erityisesti kysymykseen, miksi valita Reilu kauppa. Pääsanoma on ”Reilu kauppa – Yksi merkki riittää”.

Vastuullinen kuluttaminen on jo huomattava trendi, mutta vastuullisten valintojen tekeminen tuntuu välillä epäreilun tuskaiselta ja hyvät ajatukset eivät päädy aina teoiksi. Taustalla onkin kysymykset: miten teen vastuullisia tekoja kaupassa ja mitkä vastuullisuusteemat otan huomioon? Mikä on aidosti vastuullista toimintaa? Tähän kysymykseen annamme vastaukseksi Reilun kaupan merkillä sertifioidun tuotteen, joka täyttää Reilun kaupan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuun kriteerit.

Reilu kauppa – Yksi merkki riittää

  • Reilun kaupan takuuhinta ja kauppahinnan päälle tuleva Reilun kaupan lisä parantavat viljelijöiden toimeentuloa. Reilun kaupan viljelijäosuuskunnat ja työntekijöiden järjestöt päättävät yhdessä, mihin lisä käytetään. Sen voi käyttää muun muassa koulutukseen, terveydenhuoltoon tai tuotannon tehostamiseen.
  • Reilun kaupan kriteerit kieltävät syrjinnän sekä lapsityövoiman hyväksikäytön ja ne kasvattavat tasa-arvoa ja demokratiaa. Noin neljännes kriteereistä koskee tuotannon ympäristövaikutusten vähentämistä.
  • Reilun kaupan kriteerien noudattamista koko tuotantoketjussa valvoo riippumaton FLOCERT-yhtiö. Mahdollisiin rikkomuksiin puututaan heti.
  • Reilun kaupan viljelijät saavat koulutusta eri teemoista, kuten kestävämmistä tuotantotavoista, tasa-arvosta sekä haitallisesta lapsityöstä. Koulutus on tärkeää, jotta he voivat vastata yhä tiukentuviin vastuullisuusvaatimuksiin.
  • Reilun kaupan viljelijöillä ja työntekijöillä on 50 % äänivallasta kaikessa Reilun kaupan sisäisessä päätöksenteossa.
  • Reilu kauppa ja sen kansalliset järjestöt ovat enemmän kuin sertifiointi. Reilu kauppa ry tekee vaikuttamistyötä reilumman kaupankäynnin ja sen sääntelyn edistämiseksi Suomessa, Euroopassa ja tuottajamaissa.
  • Lisäksi Reilun kaupan kehitysyhteistyöllä vaikutetaan vielä syvemmin asenteisiin, jotta saamme pysyviä muutoksia tuottajamaissa. Hankemuotoinen työ pureutuu eriarvoisuuden taustalla oleviin juurisyihin, kuten köyhyyteen.

Reilun kaupan merkki viestii siis sekä ihmisoikeuksien että ympäristövastuun puolesta.

Somekuva: Olemme mukana Reilun kaupan viikolla

Näiden somekuvien avulla voitte kertoa olevanne mukana Reilun kaupan viikolla. Voitte myös vapaasti viestiä Reilun kaupan tuotteistanne, Reilun kaupan kumppanuudestanne tai miksi tuette Reiluja valintoja. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus: Olemme mukana Reilun kaupan viikolla 9.-15.10.2023. 💚💙 Omissa tuotevalinnoissamme suosimme Reilua kauppaa, joka edistää sekä ihmisoikeuksia että ympäristövastuuta. 🙌 @reilukauppa #reilunkaupanviikko #reilukauppa

TAI: Olemme mukana Reilun kaupan viikolla 9.-15.10.2023. 💚💙 Meiltä löytyy Reilun kaupan tuotteita, jotka ovat reiluja sekä ihmiselle että ympäristölle. 🙌 @reilukauppa #reilunkaupanviikko #reilukauppa

Somekuva: Vastuullinen valinta voi olla helppoa

Tällä viestillä voitte tukea Reilun kaupan pääsanomaa: Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus: Teemme vastuullisempia valintoja suosimalla/tarjoamalla Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan merkki viestii tiukoista ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvistä kriteereistä. Reilu kauppa tekee työtä reilujen työolojen, kestävän viljelyn, luonnon monimuotoisuuden, viljelijän toimeentulon sekä lasten ja naisten oikeuksien puolesta.

Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. 💚💙

#reilukauppa #reilunkaupanviikko

Reilun kaupan viikko: Julisteet ja muut printtimateriaalit

Julisteita voi joko tulostaa tai painattaa tarpeiden mukaan. Yleisesitettä voi painattaa itse tai tilata meidän yleisestä materiaalipankista.

Kannustamme käyttämään printtimateriaaleja aina harkiten ja valitsemaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia paperimateriaaleja. Suosimme itse FSC-sertifioituja painomateriaaleja!

Reilun kaupan viikko 2022: Yksi merkki riittää

Vuonna 2022 Reilun kaupan viikko järjestettiin viikolla 41: 10.–16.10.2022. Tällöin alkoi Yksi merkki riittää -kampanja, jolla haluttiin muistuttaa, että vastuullisempien valintojen ei tarvitse olla vaikeita. Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo, että tuotteen valmistuksessa on kunnioitettu niin alkupään tuottajaa kuin ympäristöäkin. Reilun kaupan tarjoama tuki tuo maailman viljelijöille turvaa myös turbulenteissa tilanteissa.

Reilun kaupan viikko 2021: Pienillä teoilla on Reilu vaikutus

Vuonna 2021 Reilun kaupan viikko järjestettiin 25.-31.10. ja sen teemana oli ilmastonmuutos. Pienillä teoilla on reilu vaikutus -kampanja näytti havahduttavia faktoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista kahvin, kaakaon, banaanin, puuvillan ja ruusun viljelyyn. Ilmastonmuutos kurittaa erityisesti pienviljelijöitä, joille yhdenkin sadon epäonnistuminen voi uhata toimeentuloa.

Reilun kaupan viikko 2020: Reset the Biz

Vuonna 2020 teemana oli kestävä talous, jonka ympärille olimme luoneet alku- ja loppupään tuottajan yhdistävän Reset the Biz -konseptin.

Reilun kaupan viikko 2019: Pelasta suklaa

Reilun kaupan 20.juhlavuotena vuonna kampanja keskittyi ilmastonmuutoksen uhkaamaan kaakaontuotantoon teemalla ”Pelasta suklaa”. Kampanja muistutti suklaan loppuvan maailmasta vuoteen 2050 mennessä, jos ilmastotalkoisiin ei ryhdytä tosissaan.