Elämiseen riittävät ansiot

Reilu kauppa pyrkii siihen, että sekä viljelijät että työntekijät saisivat elämiseen riittävät ansiot. Se tarkoittaa, että tuloilla voi kattaa kaikki perheen perustarpeet, ja vähän jää myös säästöön pahan päivän varalle. Toimeentulo on ihmisoikeus.

Lue Reilun kaupan takuuhinnasta

Reilu toimeentulo on ihmisoikeus

Elämiseen riittävät ansiot on käsite, jolla tavoitellaan hyvinvoinnin kasvua.

Sen ajatus on, että työllä ja tuotannolla tulisi pystyä kattamaan terveellinen ruokavalio, säällinen asumus, terveydenhuolto, vaatetus, lasten koulutus ja muut tarvittavat menot. Lisäksi perheelle tulisi jäädä vähän säästöjä, joiden avulla voi panostaa tulevaisuuteen tai hoitaa yllättäviä kulueriä.

Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus, joka ei toteudu. Maailmassa on 780 miljoonaa ihmistä, jotka käyvät töissä, mutta elävät alle kahdella dollarilla päivässä.

Reilu kauppa on perustajajäsen kansainvälisessä Global Living Wage Coalition -yhteenliittymässä, jonka parissa määritellään elämiseen riittävien ansioiden määrää ja edistetään niiden saavuttamista.

Laskelmat tehdään huolella: tarkastellaan paikallinen hintataso ja saatavilla olevat vaihtoehdot, asumiskustannukset ja Maailman terveysjärjestön suositukset, vaatteiden ja bussilippujen hinnat ja niin edelleen. Laskelmissa huomioidaan myös keskimääräinen perhekoko ja se, kuinka paljon perheen aikuiset ovat ansiotyössä. Tyypillisesti yksi aikuinen tekee täyttä päivää ja toinen osa-aikaisia töitä.

On paljon maasta ja paikkakunnasta kiinni, millaiset ansiot riittävät elämiseen. Maaseudulla syöminen ja etenkin asuminen ovat eri hintaisia kuin kaupungeissa, ja suurten valtioiden kuten Intian sisällä alueelliset erot ovat suuria.

Reilu kauppa ja Global Living Wage Coalition ovat laskeneet ansiotason kymmenille maille, ja lista laajenee koko ajan. Lisäksi on laskettu ansiotasoja eri sektoreille: kahvin tai hedelmien tuotantoon, kalatalouteen, tekstiiliteollisuuteen ja niin edespäin. Kaikki valmiit laskelmat löytyvät Global Living Wage Coalitionin sivuilta: https://globallivingwage.org/implementation/.

Laajaa vaikuttamista elämiseen riittävien ansioiden puolesta

Joskus lain määrittelemä minimipalkka lähentelee elämiseen riittävää tasoa, mutta useimmiten siitä jäädään kauas. Esimerkiksi Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa ompelija ansaitsee keskimäärin 79 dollaria kuussa, kun elämiseen riittävä palkka olisi 214 dollaria kuussa.

Laskelmien lisäksi tehdään aktiivista vaikuttamistyötä, että ihmiset oikeasti saisivat elämiseen riittävät ansiot. Työtä ei tehdä yksin, vaan ay-liike, useat muut järjestöt ja osa yrityksistä on aktiivisesti mukana tavoittelemassa elämiseen riittäviä ansioita. Suomessa Finnwatch pitää laskelmiamme perinpohjaisina ja lobbaa niiden käyttöönoton puolesta.

Vaikka Reilu kauppa on vastuullisuussertifioinneista kunnianhimoisin, ei Reilussakaan kaupassa usein voida nostaa palkkoja riittävän ylös. Reilun kaupan kriteereissä on jo pitkään määritelty, että työntekijöiden palkkojen tulee nousta vuosien varrella, ja palkoista pitää neuvotella kollektiivisesti. Palkkoja nostetaan määrätietoisesti kohti elämiseen riittäviä ansioita.

Ensimmäinen tuoteryhmä, jolla elämiseen riittäviä ansioita tavoitellaan, on banaanintuotanto. Vuoden 2021 helmikuusta lähtien Reilun kaupan banaanien tuotannossa peruspalkat ovat olleet 70 prosenttia elämiseen riittävistä ansioista, ja niitä kasvatetaan siitä säännöllisesti.

Viljelijöille lisätuloja

Elämiseen riittäviin ansioihin tarvitaan koko arvoketjua, sillä kasvavien palkkapussien kustannusta ei voi sälyttää vain tilallisten maksettaviksi. Niiden pitää saada riittävä osuus tuotannostaan myytyä Reilun kaupan markkinoille, ja tuotteista on saatava riittävä korvaus.

Tähän tarvitaan vaikuttamistyötä ja viestintää ketjun eri kohdissa. Niin yritysten lainsäätäjien kuin kuluttajien pitää ymmärtää, että elämiseen riittävät ansiot pitää kustantaa ja se näkyy väistämättä myös tuotteiden hinnoissa.

On tärkeää, että myös pienviljelijät saavat elämiseen riittävät ansiot elinkeinostaan. Siihen pääsemiseksi Reilu kauppa parantaa tuottajien asemaa monin tavoin: esimerkiksi parantamalla viljelyn tuottavuutta, kasvattamalla Reilun kaupan markkinoita, kehittämällä viljelijäosuuskuntien toimivuutta, edistämällä tasa-arvoa ja kehittämällä Reilun kaupan lisän käyttöä.

Fairtrade International on määritellyt myös pienviljelijöiden tuotteille viitehinnat, joilla viljelijät itse pääsevät elämiseen riittäviin ansioihin. Kun pienviljelijä saa elämiseen riittävät ansiot, tämän on myös helpompi maksaa mahdollisille kausityöntekijöilleen elämiseen riittäviä palkkoja.

Katso lisätietoa elämiseen riittävistä ansioista: