Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys on yksi Reilun kaupan kehitysyhteistyöohjelman kolmesta teemasta. Ohjelmassa edistetään ihmisoikeuksien toteutumista, kitketään syrjintää ja suojellaan haavoittuvissa asemissa olevia henkilöitä.

Tutustu Reilu kauppa ry:n ohjelmadokumenttiin

Reilu kauppa on tehnyt pitkään töitä pienviljelijöiden osuuskuntien ja maataloustyöntekijöiden ammattiliittojen kanssa. Järjestäytyminen on tärkeä vaikutuskeino, mutta organisaatiorakenteissa esiintyy edelleen syrjintää. Esimerkiksi naisten, nuorten ja vammaisten henkilöiden äänet eivät pääse tarpeeksi usein kuuluviin päätöksenteossa, vaikka he osallistuvat viljelyyn ja tuotantoon plantaaseilla. Joskus niukkuus ja köyhyys ajavat negatiivisiin selviytymiskeinoihin, kuten lapsi- tai pakkotyövoiman hyväksikäyttöön, sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan tai syrjintään etnisyyden tai vammaisuuden perusteella.

Reilun kaupan ohjelma kasvattaa osuuskuntien ja ammattilittojen tietoisuutta ihmisoikeuksista, demokraattisista johtamistavoista ja monimuotoisuudesta. Esimerkiksi Etiopian naisvaltaisilla kukkatiloilla murretaan vanhentuneita sukupuolinormeja koulutuksilla ja tasa-arvolinjauksilla. Tavoitteena on suojella haavoittuvissa asemissa olevia henkilöitä hyväksikäytöltä, syrjinnältä ja heitteillejätöltä sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Länsi-Afrikan kaakaosektorilla esiintyvää lapsi- ja pakkotyön hyväksikäyttöä ehkäistään systemaattisella työllä koulujen, yhteisöiden, osuuskuntien ja paikallisviranomaisten kanssa. Lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan kasvatetaan, todettuihin tapauksiin puututaan ja paikallisia sosiaalityön rakenteita vahvistetaan.

Lue lisää ohjelmadokumentista.