Tuottajien asema

Reilun kaupan edistää tuottajien asemaa. Tuotteiden sertifioinnin lisäksi Reilu kauppa tukee tuottajien järjestäytymistä ja vaikuttaa politiikkaan.

Reilu kauppa on perustettu edistämään tuottajien asemaa

Halvalla ruoalla on ikävä hintalappu: tuottajamaiden viljelijöiden ja työntekijöiden hyväksikäyttö tuotantoketjun päässä. Yli puolet maailman väestöstä elää edelleen hyvin köyhissä oloissa ja kymmenesosa äärimmäisessä köyhyydessä. Heistä neljä viidestä asuu maaseudulla, ja osa maaseutujen köyhistä kasvattaa tuotteita ja raaka-aineita myös suomalaisten ruokakoreihin.

Viljelijän pitää saada riittävä korvaus, jotta hän voi kattaa tuotannon kustannukset ja perheelleen elannon, ja työntekijä tarvitsee työstään riittävän korvauksen ja säälliset työolot. Elämiseen riittävien ansioiden mahdollistaminen on yksi Reilun kaupan päätavoitteista.

Perinteisessä kaupankäynnissä huonommassa taloustilanteessa olevien tuottajamaiden tuottajilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia vaikuttaa tuotteiden hinnoitteluun. Huonona satovuotena koko elanto voi olla vaarassa. Kuluttajien maksamasta hinnasta vain pieni osa päätyy alkutuottajan taskuun.

Naisviljelijöiden ja -työntekijöiden asema voi olla vieläkin hälyttävämpi: heidän asemaansa hankaloittavat syrjintä ja häirintä. Heikoimmassa asemassa ovat usein vammaiset, etniset vähemmistöt ja siirtotyöläiset.

Reilun kaupan takuuhinta ja lisä ovat tärkeitä työkaluja tuottajien aseman kehittämisessä. Takuuhinta tuo lisätuloja, ja Reilun kaupan lisä parantaa elämänlaatua, tuotannon tehokkuutta ja demokratiaa osuuskunnissa ja työpaikoilla.

Myös muut Reilun kaupan tuotantoa koskevat kriteerit on suunniteltu tuottajien aseman parantamiseksi. Viljelijöiden ja työntekijöiden asemaa parannetaan muun muassa työoloja, ympäristönsuojelua, koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä reiluja kauppoja ja neuvotteluita koskevilla vaatimuksilla.

Järjestäytyminen kohentaa tuottajien asemaa

Reilun kaupan viljelijöillä ja työntekijöillä on puolet äänivallasta kaikessa Reilun kaupan sisäisessä päätöksenteossa. Reilun kaupan kansainvälinen liike tekee myös usein piiloon jäävää työtä viljelijöiden ja työntekijöiden aseman parantamiseksi. Tuemme esimerkiksi tuottajien järjestäytymistä ja neuvottelumahdollisuuksia.

Demokraattinen järjestäytyminen osuuskunnissa tai ammattiliitoissa rakentaa ihmisten itseluottamusta, kokemustenvaihtoa, tiedonkulkua ja vaikuttamismahdollisuuksia. Parhaimmillaan tuottajaryhmät antavat yhteisöissään muillekin ihmisille esimerkkejä ja kokemusta siitä, että omaan elämään voi vaikuttaa. Myös yritykset voivat hyötyä järjestäytymisestä, kun se rakentaa vuoropuhelua, vakautta ja tuottavuutta.

Tarjoamme koulutusta, teemme kehitysyhteistyötä ja teetämme tutkimusta, joka palvelee tuottajien oikeuksia. Tässä työssä tuottajaverkostot Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa korvaamattomia toimijoita.

Vaikuttaminen yrityksiin ja lainsäädäntöön

Vinoutunutta vallan ja tulojen keskittymistä korjataan myös kampanjoilla ja vaikuttamalla päätöksentekoon.

Monien maataloustuotteiden kansainvälinen kauppa, jalostus tai brändäys on vain muutamien yritysten käsissä. Ruoan vähittäiskauppakin on useissa maissa hyvin keskittynyttä. Muutamien suuryritysten kauppatavat vaikuttavat siis miljoonien tuottajien toimeentuloon ja oikeuksiin. Yritysten toimintatapoihin vaikuttavat niiden omat politiikat, mutta myös lainsäädäntö.

Niin Suomessa, Euroopan unionissa kuin maailmanlaajuisesti Reilulla kaupalla on useita vaikuttamisen paikkoja, että kaupan säännöt ja toimintatavat tukisivat paremmin heikoimmassa asemassa olevien oloja ja oikeuksia.

Siksi olemme myös aktiivinen ja suorapuheinen kansalaisjärjestö.

Lue lisää Reilu kauppa ry:n vaikuttamistyöstä

Elämiseen riittävät ansiot on toinen pääteemamme

Reilu kauppa pyrkii siihen, että sekä viljelijät että työntekijät saisivat elämiseen riittävät ansiot. Se tarkoittaa, että tuloilla voi kattaa kaikki perheen perustarpeet, ja vähän jää myös säästöön pahan päivän varalle.

Toimeentulo on ihmisoikeus.