Teemat, joihin vaikutamme

Reilu kauppa muuttaa maailmaa kokonaisvaltaisesti: sertifioinnilla, kehitysyhteistyöllä ja vaikuttamistyöllä. Vaikutamme kansainvälisesti ja myös Suomessa yrityksiin, poliitikkoihin ja kuluttajiin, jotta kulutus olisi kestävämpää ihmisille, ilmastolle ja taloudelle.

Reilun kaupan pääteemat ovat tuottajien aseman parantaminen, elämiseen riittävät ansiot, yritysten ihmisoikeusvastuu sekä ilmastokriisin vaikutukset viljelyyn ja luonnon monimuotoisuuteen.

Lue Reilun kaupan vaikuttamistyöstä

Vaikutamme sekä ihmisoikeuksiin että ympäristöön

Vaikutamme sekä ihmisoikeuksiin että ympäristöön

Tuottajien asema

Lue lisää

Elämiseen riittävät ansiot

Lue lisää

Yritysten ihmisoikeusvastuu

Lue lisää

Tasa-arvo ja naisten oikeudet

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuus

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Lue lisää

Metsäkato

Lue lisää

Lasten oikeudet ja lapsityö

Lue lisää

Reilun kaupan vaikuttavuus

Reilulla kaupalla on tutkitusti paljon myönteisiä vaikutuksia viljelijöiden toimeentulon parantamisesta lapsityövoiman hyväksikäyttöriskin ehkäisemiseen. Reilun kaupan kriteereillä vaikutetaankin sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin.

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa riippumaton Flocert-yhtiö. Valvonnalla varmistetaan, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti, mutta valvontakäynneillä kerätään myös pitkän aikavälin tietoa Reilun kaupan tuloksellisuudesta

Reilun kaupan tuottajia on koko ajan enemmän, tuotemäärät kasvavat ja ihmiset myös ostavat enemmän Reilun kaupan tuotteita.