Reilun kaupan yritysvastuu­palvelut

Reilun kaupan yritysvastuupalvelut tarjoavat kumppaniyrityksillemme tukea vastuullisuustyöhön ja huolellisuusvelvoiteprosessin toteuttamiseen. Teemoina voi olla esimerkiksi lapsityövoiman hyväksikäytön vähentäminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen, elämiseen riittävät ansiot, metsäkadon ja pakkotyön ehkäisy sekä oikeudenmukainen ilmastotyö.

Tutustu Kansainvälisen ihmisoikeustyön osaamiskeskukseen

Reilu kauppa on enemmän kuin sertifiointi

Yrityksiltä edellytetään ihmisoikeuksien noudattamista ja ympäristön kunnioittamista sekä omassa toiminnassaan että liikesuhteissaan. Huolellisuusvelvoitteen (HREDD) mukaisesti yritysten täytyy tunnistaa, ennaltaehkäistä, lieventää ja korjata toimintansa kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Suurempien yritysten tulee lisäksi raportoida huolellisuusvelvoiteprosessistaan uuden raportointidirektiivin (CSRD) mukaan. Huhtikuussa 2024 hyväksytty yritysvastuudirektiivi puolestaan velvoittaa yritykset huolehtimaan ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista ketjuissaan. Yritysten pitää tarkastella esimerkiksi omien ostokäytäntöjensä vaikutuksia työoloihin ja elämiseen riittäviin ansioihin tuotantoketjuissa, ja tarvittaessa muuttaa niitä. Reilu kauppa on lakiin sisältyvän huolellisuusvelvoitteen toimeenpanon edelläkävijä. 

Reilun kaupan yritysvastuupalvelut tukevat kumppaniyrityksiämme ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvän huolellisuusvelvoitteen täyttämisessä eli huolellisuusvelvoiteprosessin joka vaiheessa. Näin yritykset voivat varmistaa, ettei kilpailumahdollisuuksia osana kansainvälisiä toimitusketjuja menetetä.

Reilun kaupan vahvuudet yritysten ihmisoikeus- ja ympäristövastuutyössä pohjautuvat tiukkoihin kriteereihin ja valvontaan, globaaliin toiminta-alueeseen, uskottavuuteen kriittisten sidosryhmien keskuudessa ja ihmisoikeuksien asiantuntijuuteen. Reilun kaupan asioista päättävät myös viljelijät ja työntekijät eli oikeudenhaltijat, joiden kanssa on jatkuvaa vuoropuhelua.

Muun muassa metsäkadon ehkäisy, lapsityön ehkäisy, naisten aseman parantaminen, elämiseen riittävät ansiot ja ilmastotyö ovat tärkeimpiä teemoja, joissa voimme tehdä yhteistyötä.

Tuemme huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa vaiheissa

Olemme Reilussa kaupassa tehneet yhteistyötä jo useiden yrityskumppaneidemme kanssa. Olemme lisänneet läpinäkyvyyttä ja kehittäneet kokonaisvaltaista vastuullisuutta läpi tuotantoketjun.

Yritysten huolellisuusvelvoite (asianmukainen huolellisuus, due diligence) kattaa yrityksen koko arvoketjun. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa (Sisällytä) vastuullinen liiketoiminta sisällytetään osaksi käytäntöjä ja hallintajärjestelemiä. Tällöin tehdään alkukartoitus ja panostetaan esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristövastuulinjaukseen ja ohjaukseen. Toisessa vaiheessa (Tunnista) tunnistetaan ja arvioidaan haitalliset vaikutukset liiketoiminnassa, toimitusketjuissa ja liiketoimintasuhteissa. Riskiarvioinnit ja raportit sekä vuoropuhelu oikeudenhaltijoiden kanssa ovat osana tätä vaihetta. Kolmannessa vaiheessa (Ehkäise) pysäytetään, ehkäistään tai lievennetään haitallisia vaikutuksia. Ennaltaehkäisy- ja lieventämissuunnitelmien teko yhdessä oikeudenhaltijoiden kanssa on erityisen kriittistä.

Neljännessä vaiheessa (Seuraa) seurataan ohjeistusten toteutusta ja tuloksia yhteistyössä oikeudenhaltijoiden kanssa. Riskeihin perustuvat auditoinnit, kyselyt ja vaikutustutkimukset voivat olla työkaluja tässä vaiheessa. Viidennessä vaiheessa (Tiedota) tiedotetaan vaikutuksista ja miten niihin puututaan. Uskottava ja avoin vastuullisuusviestintä vaatii selkeän ohjeistuksen ja vastuut. Lopuksi huolehditaan korjaustoimenpiteistä, kuten toimenpiteistä haitalliseen lapsityöhön liittyen (Korjaa).

Yritysten huolellisuusvelvoiteprosessi sisältää eri vaiheita: 1) Sisällytä, 2) Tunnista, 3) Ehkäise, 4) Seuraa, 5) Tiedota ja 6) Korvaa.
Yritysten huolellisuusvelvoiteprosessi sisältää eri vaiheita: 1) Sisällytä, 2) Tunnista, 3) Ehkäise, 4) Seuraa, 5) Tiedota ja 6) Korjaa.

Tarjoamme seuraavia yritysvastuupalveluita Reilun kaupan yrityskumppaneille:

  • Yritysvastuu/HREDD-tukipalvelut (alkukartoitus ja suunnitelma)
  • Riskiarviointia koskeva konsultointi (arviointi ja suositukset)
  • Riskiraportti (esim. etiopialainen kahvi)
  • Ennaltaehkäisy- ja lieventämissuunnitelman teko (esim. ohjelmatyö, dialogihankkeet)
  • Muiden vaiheiden tarpeet voimme kartoittaa erikseen

Ota meihin yhteyttä, niin kartoitamme yrityksenne tilanteen huolellisuusvelvoitteen täyttämisessä!

Reilun kaupan riskikartta

Reilun kaupan riskikartta on yhdessä viljelijöiden kanssa kehitetty monipuolinen karttatyökalu, joka auttaa eri tuotteiden ja maiden ihmisoikeus- ja ympäristöriskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Riskikartta on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka voivat työkalun avulla arvioida globaaleihin tuotantoketjuihin sisältyviä riskejä. Kartta on erinomainen vastuullisuustyökalu myös kaupungeille ja muille hankintoja tekeville organisaatioille. Tiedot ovat avoimesti saatavilla myös tavallisille kahvinjuojille ja suklaanostajille.

Tällä hetkellä riskikartan tuoteryhmistä voi löytää banaanin, kaakaon, kahvin, hunajan, viinin, puuvillan, sokerin ja päästöhyvitysohjelman. Lisää Reilulle kaupalle tuttuja tuoteryhmiä, kuten kukat, on tulossa syksyllä 2024.

Kysy lisätietoa:

Heli Le

Asiakkuusjohtaja

Kaupallisten asiakassuhteiden kokonaisvastuu ja kehitystyö sekä marjapilotti. Tuoteryhmävastuina kaakao.

+358 40 546 4883