Mikä on Reilu kauppa?

Reilu kauppa on helppo ja vaikuttava tapa edistää vastuullisuutta ja kehittää kaupankäyntiä reilummaksi. Reilun kaupan sertifiointi ottaa huomioon sekä ihmisoikeudet että ympäristön. Vastuullinen kuluttaja voi valita Reilun kaupan tuotteen joka päivä ja vaikuttaa kehittyvien tuottajamaiden viljelijöiden ja työntekijöiden elämään.

Lue Reilu kauppa ry:stä

Pienviljelijät ja tilojen työntekijät köyhemmissä tuottajamaissa ovat kansainvälisessä kaupassa usein heikoimmassa asemassa. Reilu kauppa on poikkeus: meille tuottajat ja työntekijät ja heidän hyvinvointinsa ovat kaiken toiminnan ydin ja tuottajat osallistuvat tasa-arvoisesti päätöksentekoon myös kaikkein korkeimmalla tasolla.

Tunnetuin oikeudenmukaisen kaupan sertifiointimerkki

  • Reilussa kaupassa tuotteista maksetaan vähintään Reilun kaupan takuuhintaa, joka ei heittele maailmanmarkkinoiden laskiessa. Sen turvin viljelijät voivat suunnitella tulevaisuutta ja parantaa elämänsä laatua.
  • Ainoana vastuullisena sertifiointimerkkinä Reilu kauppa maksaa tuottajaosuuskunnille ja työntekijöiden järjestöille Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä päätetään yhdessä.

Reilu kauppa edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa

  • Reilun kaupan tuotteita tuotetaan 72 valtiossa tai maantieteellisellä alueella ja niitä kulutetaan 145 maassa.
  • Reilun kaupan kriteereillä huolehditaan inhimillisistä työoloista ja kasvavista ansioista. Kriteerit kieltävät syrjinnän sekä lapsityön ja ne kasvattavat tasa-arvoa ja demokratiaa.
  • Reilu kauppa kouluttaa miljoonia viljelijöitä ja työntekijöitä muun muassa tehokkaiden ja ympäristön kannalta kestävien tuotantotapojen kehittämisessä. Yhdenvertaisuudesta ja lasten oikeuksista huolehditaan.

Kun valitset Reilun kaupan tuotteen, olet mukana oikeudenmukaisemmassa kaupassa.

Lue Reilun kaupan tärkeimmistä teemoista

Lue Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöstä

Reilun kaupan sertifiointi ja kriteerit

Reilun kaupan keskiössä on sertifiointijärjestelmä. Reilun kaupan merkkiä saavat käyttää vastuulliset maataloustuottajat, joiden tiloilla työolot ovat inhimilliset, työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja palkat ovat lakien mukaisia. Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty, ja ympäristön suhteen on toimittava vastuullisesti. Reilun kaupan ostajien on maksettava pienviljelijöille takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää. Kriteerien noudattamista valvotaan riippumattomasti. Reilu kauppa kampanjoi ja viestii vastuullisesta kulutuksesta sekä yritysten ihmisoikeusvastuusta eri maissa paikallisesti sekä kansainvälisesti.

Reilu kauppa lukuina

Reilu kauppa lukuina

Yli 1,7 miljoonaa viljelijää ja työntekijää tuottajamaissa

19 % viljelijöistä ja 40 % työntekijöistä on naisia

50 % Reilun kaupan viljelijöistä tuottaa kahvia

40 % tuotemäärästä luomua

86 % suomalaisista tunnistaa Reilun kaupan merkin

228 miljoonaa euroa myynnit Suomessa 2020

Reilu kauppa ympäristölle ja ilmastolle

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, mutta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat tuottajat ja työntekijät köyhissä maissa.

Reilun kaupan kriteereissä korostetaan yhä enemmän ilmaston ja ihmisten kannalta kestäviä viljelymenetelmiä, ja pienviljelijät ovat jo mukana vähentämässä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Kriteereissä otetaan huomioon myös toinen uhkaava katastrofi: biodiversiteetin kapeneminen eli luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Kestävät viljelymenetelmät, metsäkadon vähentäminen ja haitallisten kemikaalien kielto auttavat ympäristöä pysymään monipuolisempana.

Lue lisää Reilun kaupan ilmastotyöstä

Viljelijä pellolla.
Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät usein pahiten pienviljelijät, joiden oma hiilijalanjälki on mitättömän pieni. Ailahtelevat säät, kuivuudet, taudit, eroosio ja veden pilaantuminen uhkaavat yhä useamman viljelijän toimeentuloa.

Kansainvälinen liike – Fairtrade organization

Koko kansainvälisen liikkeen ideana on antaa viljelijöille ja työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä. Reilu kauppa yhdistää viljelijät kuluttajiin, ja varmistaa ketjun kaikilla askelmilla, että kauppa on reilua.