Reilun kaupan ruusut ja muut kukat

Reilun kaupan ruusut ja muut kukat ovat Suomessa suosittuja Reilun kaupan tuotteita. Kukkateollisuuden haasteet liittyvät erityisesti naisten asemaan, työntekijöiden palkkoihin ja työolosuhteisiin.

Lue Reilun kaupan merkistä

Reilun kaupan kukat ovat suosittuja Suomessa, niitä myydään henkeä kohden enemmän kuin missään muussa maassa. Vastuullisemmin viljelty kukka ilahduttaa monella tavalla – antajaa, saajaa ja tuottajaa.

Kukkateollisuus on Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa merkittävä työllistäjä. Se tarjoaa elannon sadoille tuhansille ihmisille. Reilun kaupan kukkatilat työllistävät yhteensä noin 70 000 työntekijää, ja lähes puolet heistä on naisia.

Reilun kaupan kukista selkeästi eniten viljellään Reilun kaupan ruusua. Reilun kaupan ruusu on myös Suomessa suosituin Reilun kaupan kukista. Lisäksi meillä myydään Reilun kaupan neilikoita sekä sekakimppuja, joissa osa kukista on Reilun kaupan tiloilta.

Reilun kaupan ruusuja on myyty Suomessa vuodesta 2006 ja neilikoita vuodesta 2007. Vuodesta 2016 lähtien on myyty myös joulutähtiä, joiden pistokkaat tuodaan Reilun kaupan tiloilta Itä-Afrikasta suomalaisille kukkatiloille. Myös muita pistokkaista kasvatettavia kesä- ja ruukkukukkia voidaan tuoda Reilu kauppa sertifioiduilta tiloilta Suomeen ja kasvattaa täällä täyteen mittaansa.

Kansainvälisessä Reilun kaupan tekemässä vertailussa suomalaiset ostavat henkeä kohden eniten Reilun kaupan kukkia, ja määrällisesti eniten Reilun kaupan kukkia viedään Saksaan.

Kaikki Suomessa myytävät Reilun kaupan kukat tulevat suurtiloilta Itä-Afrikasta ja Ecuadorista. Vaikka esimerkiksi kenialaiset Reilun kaupan ruusut tuodaan Suomeen lentokoneella, on ilmastojälki pienempi kuin hollantilaisten ruusujen, sillä lämpimässä ilmanalassa kasvihuoneet eivät kaipaa lämmitystä.

Leikkoruusun kotimainen kasvatus romahti aikanaan EU-jäsenyyden myötä, kun tuonti vapautui. Reilun kaupan ruusut eivät ole vaihtoehto kotimaisille ruusuille, vaan epämääräisissä oloissa valmistetuille tuontiruusuille.

Tuottaja tutkii Reilun kaupan ruusuja
Vastuullisesti viljelty Reilun kaupan ruusu ilahduttaa monella tavalla – antajaa, saajaa ja tuottajaa.

 

Kukkateollisuuden riskejä

Kukista maksetaan maailmanmarkkinoilla vähän, ja viime vuosina suunta on ollut entisestään laskeva. Tämä tarkoittaa sitä, että kukkatilojen työntekijöiden palkat ovat hyvin matalia – usein ansiot jäävät jopa alle köyhyysrajan.

Esimerkiksi Itä-Afrikan monet kukkatilat sijaitsevat lähellä kansainvälisiä lentokenttiä, ja ihmiset ovat muuttaneet alueille siirtolaisina. Alueet on rakennettu nopeasti, ja niiltä puuttuu perusinfrastruktuuri. Työntekijöiden asuinolot ovat alkeelliset ja karut.

Reilu kauppa tekee yhteistyötä tuottajamaiden hallitusten ja kukkatilojen, kansainvälisten yritysten, jälleenmyyjien ja kuluttajien kanssa sen hyväksi, että koko kukkateollisuudesta tulisi oikeudenmukaisempi, eli tuottajat saisivat kukista korkeamman hinnan ja työntekijät työstään reilumman palkan.

Kukkateollisuus kärsi suuresti korona-ajan seurauksista, kun kukkien vienti tyrehtyi. Riittävän palkkatason merkitys on entisestään korostunut: säällinen ansiotaso auttaa elämään ihmisarvoista elämää ja säästämään vastoinkäymisten varalle.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Reilun kaupan kukkatilojen työntekijöillä on tavallisiin kukkatiloihin verrattuna korkeammat palkat ja paremmat työolot, ja he ovat tietoisempia työntekijöiden oikeuksista ja tasa-arvosta. Peräti 69 prosenttia Itä-Afrikassa Reilun kaupan sertifioimilla tiloilla työskentelevistä työntekijöistä kertoi saavansa korkeampaa palkkaa kuin heidän kollegansa, jotka työskentelivät sertifioimattomilla viljelmillä.

Alalla työskentelee myös paljon naisia, jotka kohtaavat syrjintää ja seksuaalista häirintää. Reilu kauppa vahvistaa naisten vaikutusvaltaa kukkatilojen päätöksenteossa ja kouluttaa naisia johtajuuteen. Reilun kaupan kriteerit kieltävät syrjinnän sekä seksuaalisen kaltoinkohtelun.

Reilun kaupan kukkatilan työntekijä Agnes

Kenialainen Agnes on työskennellyt kukkatilan työntekijänä useita vuosia. Hänen mukaansa aiemmin kukkatilalla oli epäkohtia työturvallisuuteen, ylitöihin ja seksuaaliseen häirintään liittyen, mutta Reilun kaupan toiminnan vuoksi asiat ovat muuttuneet. Erityisesti naisten asema on parantunut.

”Olen puheenjohtajana tasa-arvovaltuustossa. Työntekijät voivat vapaasti tulla kertomaan mistä tahansa sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvästä aiheesta. Seksuaalista ahdistelua ei hyväksytä ja ei ole väliä onko kyseessä mies tai nainen.”

Kuva: Christoph Köstlin

Näin Reilu kauppa vaikuttaa kukkien viljelyyn

Reilun kaupan sertifioimat kukkatilat ovat suurtiloja Keniassa, Etiopiassa, Ugandassa, Tansaniassa, Zimbabwessa, Sri Lankassa ja Ecuadorissa. Reilu kauppa pyrkii parantamaan työntekijöiden asemaa, ja siksi Reilun kaupan kriteerit koskevat nimenomaan työnantajia.

Näin Reilu kauppa vaikuttaa kukkien viljelyyn

Reilun kaupan sertifioimat kukkatilat ovat suurtiloja Keniassa, Etiopiassa, Ugandassa, Tansaniassa, Zimbabwessa, Sri Lankassa ja Ecuadorissa. Reilu kauppa pyrkii parantamaan työntekijöiden asemaa, ja siksi Reilun kaupan kriteerit koskevat nimenomaan työnantajia.

1

Vähimmäispalkka

Työntekijöille on maksettava vähintään maan lainsäädännössä määriteltyä minimipalkkaa tai Reilun kaupan määrittelemää vähimmäispalkkaa.

2

Elämiseen riittävät ansiot

Reilu kauppa on lisäksi laskenut elämiseen riittävän ansion tason eri maissa, ja tilojen on edettävä asteittain sitä kohti. Esimerkiksi Keniassa Reilun kaupan kukkatiloilla palkkataso on noussut 44 prosenttia vuosina 2017–2020, ja Ugandassa jopa 127 prosenttia.

3

Reilun kaupan lisä

Työntekijöille maksetaan Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä he päättävät yhdessä. Kukkatiloilla on parannettu mm. vesihuoltoa, terveydenhuoltoa ja asuinoloja sekä koulutettu lapsia ja aikuisia. Osa lisästä voidaan maksaa myös käteisenä. Koronapandemian aikana kukkatilojen työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää Reilun kaupan lisää ruokaan, maskeihin ja saippuaan.

4

Naisten oikeudet

Reilu kauppa vahvistaa naisten vaikutusvaltaa kukkatilojen päätöksenteossa. Reilun kaupan kriteerit kieltävät syrjinnän sekä seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön. Naisia kannustetaan kouluttautumaan johtajina.

5

Työntekijöiden ja lasten oikeudet

Työntekijöillä on oikeus järjestäytyä sekä saada työsopimus ja palkkakuitit kirjallisina. Heillä on myös oikeus lomaan ja sairauslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö kielletty. Lapsityötä vähennetään saavuttamalla elämiseen riittäviä ansioita.

6

Ympäristö

Reilun kaupan kukkien tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristökriteereitä, joilla suojataan sekä työntekijöitä että luontoa. Hyönteis- ja sienimyrkkyjä käytetään Reilun kaupan ruusujen tuotannossa vähemmän.

Reilun kaupan kukkien saatavuus

Reilun kaupan ruusuja, neilikoita ja joulutähtiä löytyy K-ryhmän ja S-ryhmän kaupoista sekä Lidlin myymälöistä ympäri Suomen. Satunnaisesti myös Princettiat (syysjoulutähdet), krysanteemit ja liljat voivat olla Suomen kauppojen valikoimissa. Lisäksi sekakimpuissa on vaihdellen esimerkiksi liljaa, piiskuja, harsoja ja raunikkeja.

Kiinnostaako Reilun kaupan kukat? Ota yhteyttä!

Tuija Kopra

Asiakkuustyön päällikkö. Tuoteryhmävastuina hedelmät ja vihannekset, kukat, sokeri ja yhdistelmätuotteet.

050 559 5640