Tee

Suuri osa Suomessakin myytävästä teestä tulee plantaaseilta, joilla työskentelee alipalkattua työvoimaa hyvin haastavissa olosuhteissa.

Reiluun kauppaan kuuluvilla teetiloilla työntekijöille on maksettava vähintään lain edellyttämää ja asteittain nousevaa palkkaa, työntekijöillä pitää olla oikeus järjestäytyä ja oikeus saada työsopimus ja palkkakuitit kirjallisina. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus lomaan, sairauslomaan ja äitiyslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä työntekijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvalla teetilalla on oma demokraattisesti valittu komitea, joka päättää, miten tilalle maksettavat Reilun kaupan lisät käytetään tilan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoilla voidaan esimerkiksi parantaa työntekijöiden asuinolosuhteita tai maksaa työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Suomessa on myyty Reilun kaupan teetä vuodesta 1999.


  • Reilun kaupan tee tulee 12 eri maassa sijaitsevilta tiloilta. Joukossa sekä pienviljelijöiden tiloja että suurtiloja, jotka työllistävät yhteensä yli 360 000 ihmistä.
  • Yli puolet Reilun kaupan teen viljelijöistä ja teetilojen työntekijöistä asuu Keniassa.
  • Noin 75 % kaikesta Reilun kaupan teestä juodaan Isossa-Britanniassa.
  • Reilun kaupan tee on usein ns. massabalanssituote.