Reilun kaupan valvonta

Itsenäiset ja puolueettomat tarkastukset selvittävät sen, että Reilun kaupan kriteerit toteutuvat tiloilla ja rikkomuksiin puututaan välittömästi. Reilun kaupan valvonnasta vastaa ulkopuolinen Flocert-yhtiö.

Katso Reilun kaupan kriteerit

Miten Reilun kaupan valvonta toimii?

Reilussa kaupassa kauppaa käyvät yritykset ja tuottajat eivät valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on selvästi erotettu toisistaan. Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa Flocert-yhtiö.

Valvonnalla selvitetään, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti.

Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti: isoimmat toimijat vuosittain tai muutaman vuoden välein, ja kaikkein pienimmätkin toimijat ketjun loppupäässä vähintään joka kuudes vuosi. Flocert tekee jokaisesta yrityksestä riskiarvion, jonka perusteella tarkatusten määrä päätetään. Vuonna 2020 etenkin treiderien kanssa tehtiin etäauditointeja pandemian tähden.

Tuotantotapojen lisäksi seurataan Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisien maksua sekä lisien käyttöä. Valvojia kierrätetään niin, ettei sama valvoja tarkasta jatkuvasti samoja tuottajia.

Reilun kaupan valvonnalle on myönnetty ISO 17065 -standardi. Se on osoitus puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta. Reilun kaupan valvonta pitää sisällään sekä ennalta ilmoitettuja käyntejä että yllätysvierailuja tiloille ja yrityksiin.

Valvonnan lisäksi Reilun kaupan kansainvälisellä liikkeellä on seurannan, arvioinnin ja oppimisen ohjelma, jonka avulla kerätään tietoa Reilun kaupan vaikutuksista ja opitaan tulevaisuuden varalle. Tämä ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Fairtrade Internationalin sivuilta.

Reilun kaupan verkosto teettää myös ulkopuolisia arvioita ja selvityksiä siitä, miten Reilu kauppa toimii, miten tuottajat ja työntekijät hyötyvät Reilusta kaupasta, ja missä on parannettavaa. Myös ulkopuolisia selvityksiä ja arviointeja julkaistaan Fairtrade Internationalin sivuilla.

Vuonna 2020 Flocert teki

Vuonna 2020 Flocert teki

3152 auditointia

Yhteistyötä 6412 sertifioidun toimijan kanssa

15 298 parannus-ehdotusta

Miten rikkomuksiin puututaan?

Liiketoiminta ja maanviljely kehittyvissä tuottajamaissa on riskialtista. Köyhyyttä on paljon ja lainvalvonta usein puutteellista. Reilun kaupan kriteerit ovat sen sijaan tiukat ja yksityiskohtaiset.

Flocertin tarkastajat löytävätkin usein valvontakäynneillä parannusehdotuksia, joista useimmat ovat pieniä. Niiden korjaamisen valvoja tarkistaa uudella valvontakäynnillä tai pyytämällä dokumentaatiota asian korjaamisesta. Korjauksille annetaan määräaika, ja yleensä parannukset saadaan tehtyä.

Välillä auditoinneissa löytyy kuitenkin suurempia rikkomuksia, tai asioita ei saada kuntoon. Jos tiloilta löytyy vakavia rikkomuksia, kuten esimerkiksi lapsityövoiman hyväksikäyttöä, rikkomuksen tehneen tilan tai viljelijäosuuskunnan sertifiointi jäädytetään. Tämän jälkeen tuottajalla ei ole oikeutta solmia uusia kauppasuhteita Reilun kaupan tuotteiden myymiseksi. Vakavien epäilysten herättyä tehdään usein myös yllätyskäyntejä.

Jos rikkomuksia ei korjata valvojan antamaan takarajaan mennessä, tuottaja menettää kokonaan oikeuden myydä Reilun kaupan tuotteita.