Yritysten ihmisoikeusvastuu

Kaikkien yritysten toimintaan, etenkin pitkissä ja monimutkaisissa arvoketjuissa, liittyy ihmisoikeusriskejä. Ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat riskit pitää tunnistaa, epäkohtiin tarttua ja raportoida niistä avoimesti. Reilu kauppa ajaa Suomeen maailman parasta yritysvastuulakia.

Lue Reilun kaupan vaikuttamistyöstä

Maailmankaupan ketjujen alkupäässä ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä. On nälkäpalkkoja, pakkotyötä, lapsityötä, naisten ja vähemmistöjen syrjintää ja epäinhimillisiä työoloja. Riski ihmisoikeusloukkauksille on aina olemassa, ja yritysten täytyy tuntea vastuunsa.

Reilu kauppa tekee paljon ihmisoikeustyötä yritysten, muiden järjestöjen ja poliitikkojen kanssa. Yritysten ihmisoikeusvastuuta ohjaavat YK:n periaatteet peräänkuuluttavat yrityksiltä jatkuvaa huolellisuutta, ihmisoikeusriskien kartoitusta, epäkohtien korjaamista ja avointa raportointia. Sekä Euroopan unionissa että Suomessa valmistellaan lainsäädäntöä ihmisoikeusvastuusta.

Maailman paras yritysvastuulaki

Reilu kauppa ry ajaa yhdessä monen muun järjestön ja yrityksen kanssa Suomeen maailman parasta yritysvastuulakia.

Erityisesti Reilu kauppa ry on nostanut esille sitä, että lait edellyttävät yritysten välistä yhteistyötä. Monien tuotantoketjujen vakavimmat ihmisoikeusongelmat löytyvät aivan ketjun alkupäästä, ja niiden vähentäminen vaatii investointeja paitsi alkutuottajilta, myös kansainvälisiltä treidereiltä, brändiyrityksiltä ja pohjoisen kauppaketjuilta.

Suomestakin löytyy monta edelläkävijäyritystä, jotka ovat ryhtyneet arvioimaan ihmisoikeusvaikutuksiaan ja etsimään keinoja suurimpien ihmisoikeusriskien pienentämiseksi. Esimerkiksi Kesko, S-ryhmä, Tuko ja Tokmanni ovat allekirjoittaneet yhteisen näkemyksen ihmisoikeusvastuunsa täyttämisestä.

Reilu kauppa rohkaisee ja tukee suomalaisyrityksiä kunnianhimoiseen ihmisoikeustyöhön järjestämällä aiheesta koulutuksia ja työpajoja ja välittämällä tietoa kansalaisyhteiskunnan odotuksista.

Samalla teemme vaikuttamistyötä, että valtio ja kunnat tekisivät hankintansa vastuullisesti – ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen.

Lue Reilu kauppa ry:n kannanotto Yritysvastuulaista

Ihmisoikeusvastuun osaamiskeskus Suomessa

Fairtrade International julkisti vuonna 2020 Reilun kaupan oman ihmisoikeussitoumuksen. Siinä kansainvälinen Reilu kauppa lupasi järjestää omat toimintatapansa YK:n yritysvastuuta ohjaavien periaatteiden mukaisiksi ja edistää yrityksiä sitovaa sääntelyä ihmisoikeuksien noudattamiseksi.

Samana vuonna perustettiin Reilun kaupan kansainvälinen ihmisoikeusvastuun HREDD-osaamiskeskus, joka toimii Helsingissä Reilu kauppa ry:n yhteydessä.

Keskuksen tavoitteena on, että ihmisoikeusriskit tunnistetaan paremmin, niihin puututaan herkemmin ja niitä ennaltaehkäistään aktiivisesti.

Reilun kaupan täytyy myös antaa yrityksille koko ajan enemmän konkreettista tietoa siitä, mitä Reilun kaupan sertifioimilla tiloilla tapahtuu, mitkä ovat ajankohtaiset ongelmat ja niiden perimmäiset syyt.

Osaamiskeskus kehittää myös palveluja yrityksille: esimerkiksi koulutuksia, työpajoja ja tuotantoketjujen kartoitusta. Samalla kehitetään mahdollisuuksia yritysten ja viljelijöiden väliseen dialogiin, jotta saman tuotantoketjun toimijat pääsevät luomaan yhteistä ymmärrystä ketjun haasteista ja ratkaisuista.

Reilun kaupan viljelijä kukkatilalla punaisten Reilun kaupan ruusujen kanssa
Viljelijöiden ja työntekijöiden toimeentulo täytyy olla reilumpi, jotta lapsityön hyväksikäyttö saadaan kuriin. Kuvassa Reilun kaupan kukkatilan työntekijä Keniassa. Kuva: Christoph Köstlin

Yritysten kunnianhimo ja pitkäjänteisyys on erityisen tärkeää, koska monet vakavimmista ihmisoikeusongelmista ovat rakenteellisia: Esimerkiksi lapsityön hyväksikäyttö ei lopu vippaskonsteilla tai sääntöjä kiristämällä. Sen loppuminen edellyttää, että viljelijöiden ja työntekijöiden toimeentulo on parempi.

On sekä ihmisten että vastuullisten yritysten etu, että kaikki yritykset patistetaan laittamaan resursseja vastuullisuustyöhön.

Lue lisää HREDD-osaamiskeskuksesta

Kehitysyhteistyöllä tuetaan myös yritysten ihmisoikeustyötä

Reilun kaupan kehitysyhteistyöllä voidaan myös auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti. Kehitysyhteistyötä rahoittaa pääasiassa ulkoministeriö, mutta mukana on lisäksi suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat vähentää ihmisoikeusriskejään.

Esimerkiksi Ghanassa on tehty lapsityövoiman ehkäisemistyötä yhdessä Tony’s Chocolonely -yrityksen kanssa. Hankkeiden alussa tyypillisesti kartoitetaan ja analysoidaan ihmisoikeus- ja ympäristöriskit, ja hankkeiden toimet suunnitellaan niin, että riskejä ehkäistään ennalta.

Reilu kauppa ry tekee kehitysyhteistyötä Ghanassa lapsien oikeuksiin liittyen. Kuvassa koululaisia Ghanassa, jossa Reilun kaupan lisää on käytetty koulun rakentamiseen.
Reilun kaupan kehitysyhteistyön lapsityön ehkäisyhanke Ghanassa on kouluttanut lasten turvallisuuteen ja oikeuksiin liittyen. Kuva: Francis Kokoroko, Fairpicture.

Jotta viljelijöillä ja työntekijöillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa oikeuksiinsa ja elintasoonsa, heidän äänensä pitää kuulua kaikissa tilanteissa. Kehitysyhteistyöhankkeiden avulla lisätään yritysten ja tuottajien välistä vuoropuhelua eli dialogia, mikä johtaa oikeudenhaltijoiden aktiiviseen osallistumiseen ihmisoikeusriskien vähentämisessä.

Lue lisää Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöstä