Metsäkato

Reilulla kaupalla vähennetään metsäkatoa ja jopa edistetään puiden istutusta. Iso syy metsäkadon taustalla on köyhyys, ja sitä lievittämällä vähenee paine metsien kaatamiseltakin. EU:n metsäkatoasetus saattaa uhata Reilun kaupan kahvin ja kaakaon pääsyä EU:hun, jos sen toimeenpanoa ei tehdä oikeudenmukaisesti.

Lue luonnon monimuotoisuudesta

Kriteerit jo kieltävät arvokkaan metsän kaatamisen 

Metsäkato on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen ja luontokadon taustalla. Pienviljelijät ja yhteisöt kehittyvien maiden maaseudulla tietävät hyvin metsien arvon ja merkityksen, mutta köyhyys ajaa monia kaatamaan puita. 

Kun ihmisillä ei ole säällistä toimeentuloa, he saattavat kaataa puita esimerkiksi polttopuuksi. Kun metsää on kaadettu, sen tilalle saatetaan istuttaa rahaa tuovia kasveja kuten kaakaota tai kahvia, mikä usein heikentää maaperää entisestään. Suurempi uhka metsille on metsien laajamittainen raivaus suurtilojen tieltä ja myös ilmastonmuutos, joka ajaa viljelijöitä etsimään parempia maita. 

Reilu kauppa tekee aktiivisesti työtä metsäkatoa vastaan. Reilun kaupan kriteerit kieltävät kaatamasta metsää, jolla on korkea suojeluarvo. Esimerkiksi Reilun kaupan kaakao ei saa kasvaa maalla, jolta on kaadettu metsää vuoden 2018 jälkeen. 

Reilun kaupan viljelijöitä ja osuuskuntia myös ohjataan varjelemaan puita ja maaperän tuottavuutta, ja osuuskuntien on luotava jatkuva prosessi riskialueiden kartoittamiseksi. 

Reilulla kaupalla on myös ohjelmia puiden istuttamiseksi, minkä lisäksi viljelijäosuuskunnat käyttävät Reilun kaupan lisää puiden istuttamiseen. 

Perimmäisenä tavoitteena Reilussa kaupassa on, että ihmiset saavat työstään ja tuotannostaan elämiseen riittävät ansiot, jolloin paineita metsien kaatamisellekaan ei olisi.

 

Mitä Reilu kauppa tekee metsäkadon ehkäisemiseksi? 

Ympäristöön liittyvät kriteerit muodostavat neljänneksen pienviljelijöiden ja kolmanneksen suurtilojen tuotannolle asetetuista kriteereistä. Sen lisäksi Reilu kauppa tekee paljon metsien suojelemiseksi ja istuttamiseksi. 

 • Arvokkaan metsän kaatokielto
  Reilun kaupan kriteereissä kielletään kaatamasta metsää, jolla on korkea suojeluarvo. 
 • Reilun kaupan lisällä lisää puita
  Osuuskunnat saavat päättää, mihin Reilun kaupan lisää käytetään. Monet ovat päättäneet ohjata tuottoja puiden istuttamiseen. 
 • Tarkemmat kriteerit esimerkiksi kaakaolle ja kahville
  Kaakao ja kahvi ovat tuotteita, joita helposti istutetaan kaadetun metsän tilalle. Kaakaota ei Reilussa kaupassa saa istuttaa vuoden 2018 jälkeen kaadetun metsän tilalle. 
 • Euroopan unionin asetukseen vaikuttaminen
  EU:lla on kunnianhimoinen metsäkatoasetus. Reilu kauppa on vaikuttanut sen valmisteluun ja tekee vaikuttamistyötä, jotta sen toimeenpanossa huomioidaan kaikkein köyhimpien ihmisten tarpeet ja todellisuus. 
 • Kehitysyhteistyöllä suojellaan puita
  Reilun kaupan kehitysyhteistyöohjelmilla suojellaan metsiä ja ehkäistään luontokatoa monin keinoin. Mukana on esimerkiksi metsitysohjelmia, peltometsäviljelyä, energiaa säästäviä liesiä ja jopa päästökauppaa. 
 • Yhteistyö satelliittiyritysten kanssa
  Kansainvälinen Fairtrade International tekee yhteistyötä satelliittiyritys Satelligencen kanssa, jotta metsäkatoa voidaan seurata yhä tarkemmin kaakaon ja kahvin tuotannossa.

  Kuvassa hondurasilainen kahvinviljelijä Analid Hernandez.
  Kuva: Carlos Dubon

  Lue lisää, mitä Reilu kauppa tekee metsäkadon ehkäisemiseksi (englanniksi):

  Protecting forests with Fairtrade coffee
  Protecting forests with Fairtrade cocoa

EU:n metsäkatoasetus tulee toteuttaa reilusti 

Euroopan unioni sääti vuonna 2023 metsäkatoasetuksen, jolla pyritään minimoimaan metsäkatoa. Asetus kieltää tuomasta EU:n markkinoille esimerkiksi kahvia ja kaakaota, jos niiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä vuoden 2020 jälkeen. 

Se on Reilun kaupan mielestä hyvä aloite, mutta sen toimeenpanossa pitäisi varmistaa, että kaikki kulut eivät valu tuottajille kehittyvissä maissa. 

Yksi esimerkki metsäkatoasetuksen kuluista on geokartoitus, eli esimerkiksi kahvin jäljitettävyys tietylle tilalle koordinaattien avulla. Tämä voi tulla kalliiksi, jos kyseessä ovat sadat tuhannet pientilat hankalakulkuisilla alueilla. 

Siksi Reilun kaupan mielestä elintarvikevalmistajien ja muun arvoketjun tulisi osallistua uudistuksen vaatimiin kustannuksiin. 

Kuvassa indonesialainen kookos- ja sokerinviljelijä Ponisih.
Kuva: Nyimas Laula / Fairtrade / Fairpicture

Seurataan metsäkatoa satelliiteista 

Reilun kaupan kansainvälinen kattojärjestö aloitti vuonna 2023 kumppanuuden Satelligence-yhtiön kanssa. Tarkoitus on laajentaa satelliittivalvontaa kaikille Reilun kaupan kaakaon ja kahvintuottajille. 

Yhteistyössä osuuskunnat antavat paikannustiedot kunkin jäsenensä tiloista, ja Satelligence varmistaa tietojen laadun. Satelliitit näkevät myös mahdollisen metsäkadon tiloilla tai niiden lähellä, mikä auttaa osuuskuntia riskien arvioinnissa. Järjestelmä luo myös raportteja, joita osuuskunnat voivat käyttää itse ja tarjota asiakkailleen asiakkailleen. 

Kumppanuuden avulla pyritään varmistamaan, että Reilun kaupan kahvi ja kaakao täyttävät Euroopan unionin metsäkadon sääntelyvaatimukset. 

Kumppanuutta kokeiltiin vuonna 2022 Ghanassa ja Norsunluurannikolla, ja tarkoitus on, että kaikki Reilun kaupan kahvi ja kaakao saadaan satelliittivalvonnan piiriin vuoteen 2025 mennessä. 

Kuvassa Reilun kaupan kahvipensaita Kolumbiassa.
Reilun kaupan kahvinviljelyä Kolumbiassa. Kuva: Fairtrade Canada/Juan Nicolás Becerra Manrique

Kehitysyhteistyöllä metsäkatoa vastaan 

Reilun kaupan kehitysyhteistyöllä pyritään hillitsemään metsäkatoa ja ilmastonmuutosta monin keinoin. 

Vuosina 2022–2025 toteutettavassa ohjelmassa keskitytään ympäristön kestävyyteen niin ilmastonmuutoksen kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tavoitteena on, että viljelijät ja työntekijät elävät yhteisymmärryksessä ympäristön kanssa. Tavoite edellyttää, että eri tuotantoketjujen toimijat lieventävät ilmastokriisiä kiihdyttäviä tekijöitä sekä suojelevat ympäristöä haitoilta, kuten metsäkadolta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristön kannalta parempien viljelymenetelmien käyttöönottoa, päästöjen vähennystä esimerkiksi energiatehokkaiden liesien avulla ja riittävien vesi- sekä viemärijärjestelmien käyttöönottoa. 

Esimerkiksi Ghanassa pyritään parantamaan kaakaoviljelijöiden kykyä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja monipuolistamaan tulonlähteitä peltometsäviljelyllä ja muilla uusilla viljelymalleilla, jotka ottavat ilmastovaikutukset huomioon. Malleissa yhdistetään kaakaopuiden kasvatus ruoan ja raaka-aineiden, kuten hedelmien, vihannesten tai muiden puiden kasvatukseen. Näin kaakaonviljelijät saavat ruokaa ja tuloja, vaikka kaakaopuut eivät olisi vielä tuottoisia.  

Lisäksi ohjelmassa tuotetaan päästöhyvityksiä, joiden omistajuus tuottoineen kuuluu Reilun kaupan tuottajille. 

Kuva: Nipah Dennis