Kriteerit

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan seuraavien kriteerien perusteella

1. Korkeakoulu viestii vuosittain Reilun kaupan teemoista ja osallistuu valitsemiinsa Reilun kaupan kampanjoihin.

Korkeakoulu ja ylioppilaskunta/opiskelijakunta tiedottavat yhteistyössä opiskelijoille ja henkilökunnalle Reilusta kaupasta ja osallistuvat valtakunnallisiin Reilun kaupan kampanjaviikkoihin.

2. Korkeakoulu käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä

a. ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan kokouksissa = ylioppilaskunnan/opiskelijakunnan kokouksissa ja korkeakoulun virallisissa tilaisuuksissa tarjottavat kahvit ja teet vaihdetaan Reilun kaupan vaihtoehtoihin.

b. korkeakoulun virallisissa tilaisuuksissa, ravintoloissa ja kahviloissa = Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaikissa korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä ei ole heti mahdollista, kannatustyöryhmä luo suunnitelman siitä, miten korkeakoulun tiloissa toimivia ravintolayrittäjiä kannustetaan lisäämään Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita valikoimiinsa. Kannatustyöryhmä myös seuraa suunnitelman toteutumista.

c. tilaisuuksissaan

i. vähintään puolessa yliopiston tiedekunnista tai ammattikorkeakoulun yksiköistä. Vähintään puolet korkeakoulun tiedekunnista, koulutusohjelmista tai yksiköistä tekee päätöksen siirtyä käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jos tiedekuntia, yksiköitä tai koulutusohjelmia on pariton määrä, luku pyöristetään ylöspäin. Tiedekunta, koulutusohjelma tai yksikkö tiedottaa päätöksestään alaisilleen laitoksille ja yksiköille. Aktiivinen viestintä Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan tuotevalikoimasta on tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa henkilökunta vastaa itse vuorollaan laitoksen tai yksikön kahvituksista. Kannatustyöryhmän tulee myös tehdä erillinen suunnitelma laitosten tai yksiköiden sitouttamiseksi Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöön.

ii. vähintään kolmasosassa ylioppilaskunnan ainejärjestöistä tai opiskelijakunnan opiskelijajärjestöistä. Vähintään kolmasosa korkeakoulun ainejärjestöistä tai opiskelijajärjestöistä on tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen. Reiluun kauppaan sitoutuneiden aine-/opiskelijajärjestöjen määrää pyritään kasvattamaan vuosittain

3. Korkeakoulussa toimii tekijätiimi.

Ylioppilaskunta/opiskelijakunta ja korkeakoulun henkilökunta perustavat yhdessä hankkeelle ohjaustyöryhmän, tekijätiimin ja luovat strategian Reilun kaupan edistämiseksi korkeakoulussa. Tekijätiimi vastaa arvonimen hakemisesta ja raportoinnista. Tekijätiimi koordinoi Reilun kaupan toimintaa matkalla Reilun kaupan korkeakouluksi ja valvoo kriteerien täyttymistä myös arvonimen saamisen jälkeen.

Tekijätiimiin on tervetullut jokainen korkeakouluyhteisön jäsen. Erityisesti opiskelijoita olisi tärkeää saada tiimiin mukaan, jotta toiminta säilyy aidosti opiskelijoiden näköisenä. Suosittelemme, että ryhmään houkutellaan edustajia ylioppilaskunnan/opiskelijakunnan hallituksesta ja työntekijäkunnasta, korkeakoulun viestinnästä ja ravintoloitsijoista. Ryhmä nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön Reilu kauppa ry:n suuntaan.

Tekijätiimin tehtäviin kuuluu
– ideoida toimintaa, joka kasvattaa opiskelijoiden tietoisuutta vastuullisuudesta ja Reilusta kaupasta sekä kannustaa kestävään kulutukseen.
– osallistua Reilun kaupan tempauksiin.
– kasvattaa mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteiden kysyntää korkeakoulussanne.
– seurata ja raportoida vuosittain arvonimeen vaadittujen kriteerien täyttymistä.

4. Korkeakoulu raportoi toiminnastaan vuosittain. 

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan. Säilyttääkseen arvonimen tekijätiimin tulee raportoida toiminnastaan ja sen tuloksista Reilu kauppa ry:lle.

Raportointi tehdään lukuvuosittain eli kuluneesta lukuvuodesta raportoidaan kesän aikana, viimeistään kuitenkin elokuun loppuun mennessä. Suosittelemme kuitenkin täyttämään raporttia lukukausittain, eli syyslukukauden asiat kirjattaisiin raporttiin joulukuun loppuun mennessä. Tällä tavalla varmistamme sen, että tieto kaikista syyslukukauden aikana tehdyistä toimista säilyy, vaikka tekijätiimin jäsenet vaihtuisivatkin kesken lukuvuoden.

Reilu kauppa ry lähettää korkeakoulujen tekijätiimille joka vuosi raportointipohjan, jossa kysytään korkeakoulun osallistumisesta Reilun kaupan kampanjoihin, Reilun kaupan teemojen nostamisesta korkeakoulun viestintäkanavissa sekä Reilun kaupan tuotteiden käytöstä korkeakoulussa.

Reilun kaupan korkeakoulujen yhteyshenkilö

Jatta Makkula

yhteysvastaava

Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521