Viini

Suomeen tulee paljon viiniä Etelä-Afrikasta, Chilestä ja Argentiinasta. Juuri näissä maissa viinirypäleiden viljely, viininvalmistus ja viiniturismi ovat tärkeitä työllistäjiä, mutta viinituotannon hyödyt eivät jakaannu tasaisesti. Sadonkorjuun aikana palkattavien kausityöläisten oikeudet ovat heikot, palkat alhaiset ja syrjintä arkipäiväistä.

Reiluun kauppaan kuuluu sekä viinin pienviljelijöitä että suurtiloja.

Reiluun kauppaan kuuluvat viinin pienviljelijät muodostavat yhdessä osuuskuntia. Osuuskunnille maksetaan myymästään viinistä myyntihinnan päälle Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä osuuskunnan jäsenet päättävät yhdessä. Varat voi käyttää tuotannon tehostamiseen tai viljelijöitä ja heidän perheitään hyödyttäviin hankkeisiin kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Lisäksi suurilla pelloilla käytetään usein työvoimaa sadonkorjuu aikana ja Reilu kauppa turvaa myös näiden työntekijöiden oikeuksia. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvilla viinin suurtiloilla työntekijöille on maksettava vähintään lain edellyttämää ja asteittain nousevaa palkkaa, työntekijöillä pitää olla oikeus järjestäytyä ja oikeus saada työsopimus ja palkkakuitit kirjallisina. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus lomaan, sairauslomaan ja äitiyslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä työntekijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvalla viinitilalla on oma demokraattisesti valittu komitea, joka päättää, miten tilalle maksettavat Reilun kaupan lisät käytetään tilan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoilla voidaan esimerkiksi parantaa työntekijöiden asuinolosuhteita tai maksaa työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Suomessa on myyty Reilun kaupan viiniä vuodesta 2005.


• Suomessa myytävät Reilun kaupan viinit tulevat pääosin Etelä-Afrikasta, mutta myös Chilestä ja Argentiinasta.