• Tarjotkaa tilaisuuksissa, kahvilassa, ruokalassa tai välipala-automaateissa Reilun kaupan tuotteita:  Runsaasta valikoimasta löytyy tarjottavaa moneen tilaisuuteen ja tuotteita on myös varainhankintaan.

 • Tuokaa globaali oikeudenmukaisuus oppitunneille.
  Oppiaineita yhdistäviä teemoja ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja ruoantuotanto, joissa Reilu kauppa vaikuttaa vahvasti. Reilun kaupan ja kestävän elämäntavan kysymyksiä voi luontevasti käsitellä mm.
   

  • katsomusaineissa (kestävän kehityksen etiikka, arvot),  
  • vieraissa kielissä (globaalivastuu, kestävän kehityksen kysymykset, ruoantuotanto eri maissa),  
  • historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa (kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnalliset rakenteet ja vaikuttamisen mahdollisuudet),  
  • biologian ja ympäristöopin tunneilla (ihmisoikeudet, ympäristöongelmat, luonnon kunnioittaminen) sekä  
  • fysiikassa ja kemiassa (ekologinen selkäreppu, ilmastonmuutos).

 • Järjestäkää tempaus Reilun kaupan viikolla. Lähtekää mukaan joka syksy järjestettävälle valtakunnalliselle Reilun kaupan viikolle. Kampanjointi tarjoaa oppilaille hauskan tavan olla mukana rakentamassa reilumpaa maailmaa.
 • Hankkikaa koulunne tekstiilit Reilun kaupan puuvillasta valmistettuina laajasta valikoimasta.

 • Opetuksen tueksi on saatavilla paljon materiaalia: sivun alalaidassa on muutamia teemoja, joista voit aloittaa. 

Vastuullisuusteemoja oppitunneille

Vastuullisuusteemoja oppitunneille

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko maapallon elämään. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta ilmastonmuutoksen ihmiskunnalle aiheuttamia vakavia seurauksia voidaan hillitä. Reilu kauppa edistää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.

Ihmisoikeudet

Reilu kauppa toimii pääasiassa maatalouden toimitusketjujen ja tekstiiliteollisuuden kanssa, joissa on suuria ihmisoikeusriskejä. Keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joihin Reilu kauppa pyrkii pääasiassa vaikuttamaan ovat elämiseen riittävä toimeentulo, lapsityövoima ja pakkotyö, sukupuoleen, etniseen alkuperään tai muuhun perustuva syrjintä, yhdistymisvapaus, työehdot ja ympäristöoikeudet.

Agenda2030

Kestävän kehityksen 169:sta alatavoitteesta lähes kaikki liittyvät ruokaan ja maanviljelyyn. Reilun kaupan ja kestävän kehityksen tavoitteet jakavat yhteisen päämäärän köyhyyden vähentämisestä, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisestä sekä maapallon kantokyvyn suojelemisesta.

Reilun kaupan yhteyshenkilö

Jatta Makkula

Kansalaistoiminnan asiantuntija

Reilut kahvitauot työpaikoilla, Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521