Reilun kaupan kriteeriuudistus tukee ihmisoikeusvastuussa koko toimitusketjua

Reilu kauppa on päivittänyt kriteerejään vastaamaan muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön. Yritysvastuusääntelyn kiristyessä Reilu kauppa tukee kumppaneitaan läpi toimitusketjun.

Reilu kauppa on päivittänyt toimitusketjujen välikäsiä eli tukkureita, maahantuojia, agentteja ja valmistajia koskevia sekä suurtiloja koskevia kriteerejä. Kriteereihin on lisätty ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva huolellisuusvelvoite (HREDD), jonka mukaan yritysten tulee luoda ja toteuttaa kokonaisvaltainen huolellisuusvelvoiteprosessi. Muutos koskee kaikkia yrityksiä, jotka ostavat ja myyvät Reilun kaupan tuotteita ja/tai käsittelevät Reilun kaupan takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää sekä suurtiloja ja plantaaseja, jotka palkkaavat työvoimaa Reilun kaupan sertifioitujen tuotteiden toimitusketjuun. 

Kaikkien yritysten pitää siis tunnistaa liiketoimintaansa liittyvät vakavimmat ihmisoikeus- ja ympäristöriskit ja haitat, käsitellä ja korjata niitä sekä seurata näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

 ”Asianmukainen huolellisuus on maailmanlaajuinen normi vastuulliselle liiketoiminnalle. Reilu kauppa tukee kumppaneitaan läpi toimitusketjun aina viljelijäosuuskunnista brändeihin ja lisenssinhaltijoihin, kun ne mukautuvat uusiin odotuksiin ja säädöksiin”, sanoo Reilun kaupan kansainvälisen ihmisoikeuskeskuksen johtaja Tytti Nahi 

Kriteerit auttavat yrityksiä vastaamaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja metsäkatoasetuksen (EUDR) sekä tulevien yritysvastuudirektiivin ja pakkotyöasetuksen vaatimuksiin. Uusi sääntely pohjautuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin (UNGP), jotka ovat ohjanneet yritysvastuuta vuodesta 2011. 

Tuottajat ja treiderit tiiviisti mukana kriteerityössä 

Vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain tammikuusta 2025 alkaen. Reilun kaupan sertifioitujen yritysten pitää täyttää ne kaikki tammikuuhun 2027 mennessä. Huolellisuusprosessissa ensimmäiset askeleet luovat pohjan seuraaville, joten vaatimukset tulevat käytäntöön vaiheittain.  

Yritysten, joille myönnetään Reilun kaupan välikätenä toimiva treider- tai suurtiloja ja plantaaseja koskeva sertifikaatti heinäkuun 2025 jälkeen, pitää noudattaa joitakin uusia vaatimuksia välittömästi ja kaikkia vaatimuksia kolmen vuoden kuluttua sertifioinnista. 

Reilun kaupan tuottajat ja treiderit ovat olleet mukana kriteerien päivitykseen liittyvässä päätöksentekoprosessissa. He osallistuivat suunnittelu-, kuulemis- ja päätösvaiheisiin, ja ovat avainasemassa myös kriteerien toteutuksessa. Näitä samoja periaatteita tullaan noudattamaan, kun pienviljelijöitä koskeviin kriteereihin sisällytetään huolellisuusvelvoitevaatimukset vuonna 2025. 

Yrityksille monenlaista tukea huolellisuusvelvoitteen täytäntöönpanossa 

Reilu kauppa tarjoaa tuotantoketjun yrityksille monenlaista tukea huolellisuusvelvoitteen täytäntöönpanossa: työkaluja, koulutusta, ohjelmia, tietoisuuden lisäämistä ja edunvalvontatyötä. 

Reilu kauppa myös seuraa huolellisuusvelvoitetyön (Human Rights and Environmental Due Diligence eli HREDD) edistymistä. Joulukuussa 2023 Reilu kauppa julkaisi ensimmäisen HREDD-raportin. 

Raportin auditointitulokset havainnollistavat, miten tuottajat ja treiderit noudattavat Reilun kaupan kriteerejä. Lisäksi se avaa tuotantoketjun toimijoiden ihmisoikeus- ja ympäristöhaasteita, jotka liittyvät mm. elämiseen riittäviin ansioihin, ympäristöön ja reiluihin bisneskäytäntöihin. Tulokset osoittavat myös missä lisätuki ja panostus ovat tarpeen. 

”Ihmisoikeus- ja ympäristöhaasteiden ratkaiseminen edellyttää käytäntöjen muuttamista ja yhteistyötä kaikilta ketjun toimijoilta. Reilu kauppa tarjoaa Suomessa yrityksille tähän tukea sekä suoria yhteyksiä kehittyvien maiden tuottajiin”, muistuttaa Reilu kauppa ry:n vastuullisuusjohtaja Josetta Nousjoki. 

Lue lisää kriteerien päivityksistä täältä.

Tietoa Reilun kaupan HREDD-oppaista

Kysy lisää aiheesta:

Josetta Nousjoki

Vastuullisuusjohtaja