Kaakaoviljelmillä tuetaan ilmastoystävällistä peltometsäviljelyä   

Reilu kauppa kouluttaa Ghanan kaakaonviljelijöitä dynaamiseen peltometsäviljelyyn. Kun kaakaopuiden mukana istutetaan muita puita ja kasveja, tuottajien tulot paranevat ja ilmasto kiittää. 

Puut olivat korkeita, maahan pudonnut paljon lehtiä ja risuja. Välillä puiden lomassa liikkui joku viidakkoveitsen kanssa. 

”Näin ulkopuolisen silmin se oli metsää”, sanoo Reilu kauppa ry:n ohjelmakoordinaattori Jasmin Hämeri. 

Mistä tahansa metsästä ei kuitenkaan ollut kysymys, vaan kaakaoviljelmistä, joihin Hämeri oli tutustumassa Ghanassa viime vuoden syksyllä. 

Reilu kauppa ry on aloittanut Ghanassa uuden kehitysyhteistyöhankkeen Kuapa Kokoo Farmers Union -osuuskunnan ja Fairtrade African kanssa. Sen ytimessä on dynaaminen peltometsäviljely DAF (englanniksi dynamic agroforestry). 

”Se tarkoittaa, että kaakaopuiden kanssa istutetaan muita, esimerkiksi hedelmäpuita”, sanoo Fairtrade African hankekoordinaattori Salma Fuseini. ”Puut suojelevat kaakaota kuumuudelta, ja samalla viljelijät saavat hedelmiä ja vihanneksia myyntiin tai omaan käyttöön.” 

Hankkeen aikana on tarkoitus kouluttaa liki 1 400 viljelijää peltometsäviljelyn tai muiden ilmastoystävällisten viljelymallien saloihin. Lisäksi tukea jatketaan noin 2 600 viljelijälle, jotka aloittivat vastaavan viljelymallin hankkeen edellisessä vaiheessa. 

Ghanalainen kaakaonviljelijä peltometsäviljelmällään. Kaakaopuiden kanssa istutetaan muitakin puita suojelemaan kaakaota kuumuudelta.
Kaakaopuiden kanssa istutetaan muita, esimerkiksi hedelmäpuita, jotka suojelevat kaakaota kuumuudelta, ja samalla viljelijät saavat hedelmiä ja vihanneksia myyntiin tai omaan käyttöön. Kuva: Reilu kauppa ry

Metsäkatoa vastaan, tuottavuuden puolesta 

Kaakaon rinnalle istutetaan esimerkiksi avokado-, appelsiini- ja cashewpuita, samoin kuin nopeasti kasvavia banaani- ja papaijapuita. Kaakaopuu kestää hyvin varjoa. Hämeri näki myös, kuinka eräs kekseliäs viljelijä oli suojannut kaakaon pienet taimet kietomalla banaanipuun ruo’on niiden ympärille, jolloin taimet saavat suojan lisäksi kosteutta. 

Kaikki lehdet ja risut jätetään ja kasataan tarkoituksella puiden juurille, jotta maaperä paranisi. Peltometsäviljelmä siis näyttää luonnolliselta metsältä, mutta ei ole sitä: se on menetelmä, jolla imitoidaan luontoa ja hyödytään luonnon monimuotoisuudesta. 

Puiden istuttaminen palvelee jo itsessään metsäkadon hillitsemistä, mutta Salma Fuseinin mukaan hankkeessa huomioidaan myös ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, jolle on tarvetta jo nyt. 

Viljelijät tiesivät ennen, milloin pitää istuttaa, mutta säät ovat muuttuneet. Sateet tulevat liian aikaisin tai liian myöhään, sataa liikaa tai liian vähän.

Tästä syystä moni viljelijä käyttää vähät rahansa lannoitteisiin saadakseen tuottavuutta kasvatettua. 

Peltometsäviljely parantaa maaperän laatua, joten lannoiterahat voi käyttää johonkin muuhun. 

Uusi kehitysyhteistyöhanke mutta kokemusta on jo kerätty 

Reilu kauppa ry on aiemmin ollut mukana peltometsäviljelykokeilussa toisaalla Ghanassa, ja myös Kuapa Kokoo Farmers Unionin jäsenet ovat kokeilleet peltometsäviljelyä hankkeen aiemmassa vaiheessa. 

”Kokemukset ovat olleet positiivisia, joten tähän oli hyvä lähteä mukaan”, sanoo Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyön asiantuntija Elina Voipio. 

Hankkeessa aloitetaan pian uusia peltometsäviljelmiä ja kunnostetaan vanhoja.  

Kyseessä on Elina Voipion mukaan suuri ja monimuotoinen hanke, jossa on mukana useita tahoja, muun muassa Sveitsin Reilu kauppa Max Havelaar, Fairtrade Africa, Kuapa Kokoo Farmers Union, International Trade Center, Netherlands Trust Fund -säätiö ja Halba, joka on sveitsiläisen COOP-markettiketjun omistama suklaatuottaja. 

Yritysmaailman mukanaolo on tärkeää rahoituksen kannalta, mutta myös siksi, että koko tuotantoketju osallistuu kaakaontuottajien elinolojen ja ansioiden parantamiseen. Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöohjelmaa rahoittaa lisäksi Suomen ulkoministeriö. 

Kohti elämiseen riittäviä ansioita 

Elämiseen riittävät ansiot on Reilulle kaupalle tärkeä teema, jota tälläkin hankkeella edistetään, Voipio sanoo. 

”Tässä hankkeessa elämiseen riittäviä ansioita edistetään myös sillä, että viljelijöiden tuotanto monipuolistuu. He voivat myydä hedelmiä ja muita tuotteita. Toivottavasti myös heidän tuotantonsa tehostuu ja tulot paranevat sitä kautta.” 

Mukana oleva kaupallinen kumppani Halba sitoutuu maksamaan tuottajille aiempaa parempia korvauksia siten, että Reilun kaupan määrittelemä elämiseen riittävä ansiotaso (Fairtrade Living Income Differential) saavutetaan. 

Alueen nuoria aktivoidaan muun muassa auttamalla heitä pienyritysten perustamisessa. Elina Voipion mukaan kaakaontuotanto on Ghanassa vanheneva ala, ja on riski, että koko ala kuolee, jos nuoret eivät tule tai pääse mukaan. 

”Nuorisotyöttömyys on laaja ongelma Afrikassa. Tämän hankkeen ympärillä yritetään tukea sitä, että nuoret pääsisivät työhön kiinni esimerkiksi palveluntuotannon kautta.” 

Nuorten yritykset toimivat esimerkiksi moottorisahan käytössä ja puiden varttamisessa.

Ghanalainen kaakaonviljelijä iloitsee peltometsäviljelmällään.
Kun peltometsäviljely lähtee kunnolla käyntiin ja alkaa puiden kasvun myötä näyttää tuloksia, menetelmä on skaalattavissa, vaikka koko maahan. Kuva: Reilu kauppa ry

Halua levittää peltometsäviljelyä laajemmalle 

Uusi kehitysyhteistyöhanke kestää neljä vuotta, mutta Elina Voipion mukaan se voi jäädä elämään ja levitä laajemmallekin, sillä yhteistyötä tehdään paljon myös Ghanan eri viranomaisten kanssa. 

Ajatus on, että kun malli on hyväksi todettu, sitä voitaisiin ottaa kansallisella tasolla enemmän käyttöön. Valtion tason organisaatioilla on erilainen vaikutusmahdollisuus Ghanassa laajemmin.” 

Kun peltometsäviljely lähtee kunnolla käyntiin ja alkaa puiden kasvun myötä näyttää tuloksia, menetelmä on skaalattavissa, vaikka koko maahan. 

 

Teksti: Esa Salminen

Kuva: Francis Kokoroko / Fairpicture / Fairtrade