Reilu kauppa ilmastotalkoissa: Metsäkato vähenee, ilmastotietoisuus kasvaa

Ympäristökriteerit ovat tiukentuneet, ja Reilun kaupan tuottajia patistetaan vähentämään ilmastopäästöjään. Reilu kauppa julkaisi raportin vaikutuksistaan ilmastoon ja ympäristöön.

Reilun kaupan ympäristökriteerit ja -ohjelmat ovat vahvistuneet askel askeleelta järjestelmän 30-vuotisen historian aikana.

Lisäksi Reilu kauppa panostaa muita sertifiointeja enemmän maataloustuottajien tietotaitojen, toimeentulon ja aseman vahvistamiseen, jotta tuottajat pystyvät tekemään merkittäviä ja pysyviä muutoksia tuotantotapoihinsa.

Reilu kauppa ry julkaisi äskettäin raportin omista vaikutuksistaan ilmastoon ja ympäristöön.

Reilun kaupan kriteereistä joka kolmas (plantaasien osalta) tai joka neljäs (pientilojen osalta) koskee ympäristöasioita. Jotta tilat voivat myydä tuotteitaan Reilun kaupan tuotteina, niiden on muun muassa suojeltava metsiä ja vähennettävä ilmastopäästöjään, energian ja veden kulutusta sekä tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden käyttöä.

Metsäkadon lähteillä

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen edellyttää kaikilta pikaisia toimia. Maataloustuotanto aiheuttaa 11 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä.

Reilun kaupan kriteereissä on useita ilmastopäästöjä vähentäviä kohtia: kehitysmaiden maataloustuottajia ohjataan varjelemaan puita ja maaperän tuottavuutta, vähentämään keinolannoitteiden ja energian käyttöä, käyttämään uusiutuvaa energiaa ja parantamaan jätehuoltoa.

Tärkein yksittäinen tavoite on metsäkadon hillitseminen. Valtaosa maailman metsäkadosta aiheutuu peltojen ja laidunmaan laajenemisesta ja siirtymisestä.

Metsäkadon arvioidaan aiheuttavan ilmastonmuutoksesta yli 15 prosenttia – mikä on enemmän kuin esimerkiksi kaikki liikenne yhteensä. Metsissä myös kasvaa yli 80 prosenttia maalla elävistä kasveista ja eläimistä, ja ne tarjoavat viidenneksen elannosta kotitalouksille kehitysmaiden maaseudulla. Silti ihminen tuhosi vuonna 2018 metsää 30 jalkapallokentän verran joka minuutti.

Reilu kauppa edistää aktiivisesti sekä metsien suojelua että puiden istuttamista. Kriteerit kieltävät kaatamasta metsää, jolla on korkea suojeluarvo. Viljelijäosuuskuntien on luotava jatkuva prosessi riskialueiden kartoittamiseksi, viljelijöiden ilmastotietoisuuden nostamiseksi ja ilmastoystävällisten tuotantotapojen edistämiseksi. Lisäksi viljelijäosuuskunnat käyttävät usein Reilun kaupan lisää puiden istuttamiseen.

Koulutusta ja ideointia

Reilun kaupan paikalliset työntekijät Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa järjestävät viljelijöille työpajoja ja koulutusta ilmastoystävällisten toimintatapojen löytämiseksi. Tavoitteena on tunnistaa ilmastotoimia, jotka hyödyttävät myös viljelijöitä itseään, sillä sellaiset ideat lähtevät usein leviämään puskaradion kautta.

Reilun kaupan koulutuksilla on riippumattomien arviointien mukaan merkittävä vaikutus pienviljelijöiden ympäristötietoisuuden ja -toimiin.

Myös monet muut organisaatiot ja julkiset instituutiot tarjoavat kehittyvien maiden viljelijöille ympäristökoulutusta, mutta arvioinnit osoittavat, että useilla alueilla Reilun kaupan koulutukset ovat säännöllisimpiä.

Reilu kauppa hillitsee myös muita suuria ympäristöongelmia: luonnon monimuotoisuuden kuihtumista, maaperän köyhtymistä ja liiallista vedenkulutusta.