Reilu kauppa kirittää metsäkadon ehkäisyä kahvintuotannossa

Päivitetty Reilun kaupan kahvikriteeristö painottaa aiempaa ponnekkaammin metsäkadon ehkäisyä, seurantaa ja lieventämistä. Reilun kaupan kahvikriteerit täyttävät metsäkatoasetuksen vaatimukset ja menevät niitä pidemmälle. Tiloilta vaaditaan esimerkiksi biodiversiteettisuunnitelmaa. 

Reilu kauppa on päivittänyt kahvintuotannon kriteerejä. Kriteerien mukaan: 

  • Sertifioitujen tuottajien ja kauppaa käyvien tahojen on tehostettava metsäkadon ehkäisyä, seurantaa ja lievennystä. Uusi päivitys täyttää ja joillakin osa-alueilla ylittää kesäkuussa 2023 voimaan tulleen Euroopan unionin metsäkatoasetuksen (EUDR) vaatimukset.   
  • Reilun kaupan kahvikriteerien mukaan kahvi ei saa olla peräisin alueelta, josta on hakattu metsää. Kaikilta kahvitiloilta vaaditaan myös maantieteelliset sijaintitiedot, ja yli neljän hehtaarin tilojen maantieteelliset rajat tulee olla merkittynä satelliittiseurantajärjestelmään.  
  • Kahviosuuskuntien pitää laatia ennaltaehkäisy- ja lieventämissuunnitelma ja seurata metsäkatoa, mitä helpottaa Reilun kaupan tarjoama satelliittijärjestelmä. Reilun kaupan kumppanina metsäkadon seurannassa on Satelligence. Kahvintuottajat saavat Satelligencelta seurantatietoa ja voivat ryhtyä toimiin, kun riskejä havaitaan. 
  • Metsäkatoa ei ole saanut tapahtua 1.1.2014 jälkeen. Tämä on kunnianhimoisempi vaatimus kuin metsäkatoasetuksessa, jossa päättymisajankohdaksi on asetettu 31.12.2020. 

Fairtrade Internationalin ilmasto- ja ympäristökysymysten erityisasiantuntija Juan Pablo Soliksen mukaan kahvikriteerien päivitys on merkittävä askel oikeaan suuntaan. 

Koska ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan pienviljelijöiden tulevaisuuteen, tarvitsemme merkittäviä muutoksia globaaliin ruokajärjestelmäämme. 

Vastuu metsäkatoasetuksen toimeenpanosta jaettava

Vuoden 2024 alussa tehty kahvikriteerien päivitys tuo uudet ohjeet ja työkalut metsäkatoasetuksen täyttämiseen 600:lle Reilun kaupan kahviosuuskunnalle. Viljelijöitä niillä on 870 000 ja viljelyalaa 1,1 miljoonaa hehtaaria. 

Metsäkatoasetus edellyttää kahvitiloilta maantieteellistä sijaintitietoa, mutta Reilun kaupan kriteerissä mennään tätä pidemmälle. Reilu kauppa edellyttää, että myös toimitusketjun ostajat ja traderit jakavat omaa satelliittidataansa tuottajaorganisaatioille metsäkadon ehkäisemiseksi. Tällä yksityiskohdalla halutaan varmistaa oikeudenmukaisuuden periaatteetta; koko tuotantoketjun on otettava vastuu ympäristönsuojelusta. 

Lisäksi Reilun kaupan kriteereissä edellytetään seurannan ja riskinarvioinnin lisäksi myös biologisen monimuotoisuuden seuranta- ja hallintasuunnitelmaa, toisin kuin metsäkatoasetuksen vaatimuksissa.  

Päivitetyt kahvikriteerit astuivat voimaan helmikuussa. Reilun kaupan kahviviljelijöillä on kaksi vuotta aikaa täyttää kaikki uudet vaatimukset. Helmikuun 2025 alusta lähtien kaikkien kahviviljelijöiden tulee täyttää kriteeri, jonka mukaan viljely ei ole saanut aiheuttaa metsäkatoa 31.12.2013 jälkeen. Siirtymäaika antaa koko kahvin toimitusketjulle aikaa mukauttaa käytäntöjään ja varmistaa, että kaikkia sääntöjä myös noudatetaan.  

Reilun kaupan kriteereillä vaikutetaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin Reilun kaupan tuottajamaissa. Kriteerien noudattamista valvotaan riippumattoman, kolmannen osapuolen toimesta. Reilun kaupan järjestelmään mukaan pääseminen edellyttää vähimmäiskriteerien täyttämistä ja jatkuvaa kehitystä kriteerien toteutumisessa.

Lue lisää metsäkadosta:

Kysy lisää aiheesta:

Josetta Nousjoki

Vastuullisuusjohtaja