226 kansalaisjärjestöä vaatii EU-yritysvastuulakiesityksen ongelmien korjaamista

Reilu kauppa vaatii yhdessä yli 220:n muun järjestön kanssa, että päättäjät vahvistavat Euroopan komission yritysvastuulakiehdotusta. Helmikuussa julkaistu lakiehdotus ei ole riittävän kattava, jotta se riittäisi ehkäisemään yritysten tuotantoketjuissa ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia haittoja.

Komissio julkaisi ehdotuksen yritysvastuulaista 23.2.2022. Kyseessä on ensimmäinen laaja yritysvastuulaki, joka tekee YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista pakollisia.

Kansalaisjärjestöt eri puolilta maailmaa suhtautuvat myönteisesti kauan odotettuun lakiehdotukseen, joka edistäisi ja linjaisi yritysten vastuullisuustyötä ja kaupankäynnin oikeudenmukaisuutta. Ehdotus sisältää kuitenkin merkittäviä puutteita, jotka uhkaavat lain myönteisiä vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle.

”Direktiivin soveltamisala tulisi laajentaa koskemaan suurimpien yritysten lisäksi myös pk-yrityksiä. Nykyisellään esitys jättäisi 99 % eurooppalaisista yrityksistä lain ulkopuolelle”, sanoo Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikkö Josetta Nousjoki.

Nousjoen mukaan on tärkeää, että laki ohjaisi yritykset kansainvälisten yritysvastuustandardien mukaisesti riskien kartoittamiseen ja vähentämiseen kaikessa liiketoiminnassa eikä rajaa huolellisuusvelvoitetta vain ’vakiintuneisiin’ liikesuhteisiin, kuten komissio on esittänyt.

”Toivon, että parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaa Suomen kantaa EU-yritysvastuulakiesitykseen terävöitetään YK:n ja OECD:n yritysvastuustandardien mukaiseksi, samoin kuin tässä järjestöjen kirjeessä vaadimme”, Nousjoki sanoo.

Allekirjoittaneet ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöt sekä ammattiliitot kehottavat Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita vahvistamaan lakitekstiä EU-tason neuvotteluissa sen mukaisesti, mitä kansalaiset, työntekijät ja yhteisöt, jotka ovat kärsineet yritysten väärinkäytöksistä maailmanlaajuisesti, ovat äänekkäästi ja julkisesti vaatineet.

Julkilausumaan on kirjattu järjestöjen näkemykset direktiiviesityksen parantamiseksi niin, että yritysten aiheuttamia haittoja voidaan tehokkaammin ehkäistä.

Järjestöjen päävaatimukset ovat:

  • Uhrien oikeussuojan ja oikeudenhaltijoiden kuulemisen parantaminen
  • Yritysten ilmastovelvoitteiden vahvistaminen
  • Lain piirissä olevien yritysten määrän laajentaminen

Lisätietoja aiheesta:

Yhteystiedot

Josetta Nousjoki

Vastuullisuuspäällikkö

Yritysvastuu ja muu vaikuttamistyö

040 5774773