Porissa syödään vain Reiluja banaaneja

Kaikki Porin kaupungin hankkimat banaanit ovat vaihtuneet reiluiksi. Porin linjaus on merkittävä, sillä valtio, kunnat ja muut julkiset toimijat ostavat tavaroita ja palveluja vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla.

Kunnilla on suuri merkitys julkisissa hankinnoissa, sillä kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kunnissa. Vaikka vastuullisuus näkyy jo vahvasti kuntien strategioissa, julkisten hankintojen suhteen on vielä paljon tekemistä. Kuntien hankkimia tavaroita ja palveluita tuotetaan yhä lapsi-, pakko- ja jopa orjatyöllä.

“Yleisin rikkomus globaaleissa tuotantoketjuissa on elämiseen riittämätön ansiotaso. Suurella osalla kehittyvien maiden työntekijöistä palkka ei riitä elämiseen ja noin joka kymmenes ihminen maailmassa elää työn teosta huolimatta köyhyydessä”, kertoo kansalaistoiminnan asiantuntija Jatta Makkula Reilu kauppa ry:stä.

Pori – 15 vuotta Reilun kaupan kaupunkina

Porin kaupunki teki viime kesänä linjauksen hankkimistaan banaaneista. Kaikki banaanit, mitä kaupunki hankkii, ovat Reilun kaupan banaaneja. Volyymi on vuositasolla noin 10 000 kg ja banaaneja syödään erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Porin kaupungilla tulee tänä vuonna 15 vuotta täyteen Reilun kaupan kaupunkina, ja banaanilinjaus juhlistaakin hienosti Porin aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa Reilun kaupan kaupunkina.

Reilun kaupan banaanilinjauskeskustelu käynnistyi, kun Porin kaupunginvaltuutettu Hanna Raitakari teki valtuustoaloitteen 2018 Porin kaupungin hankkimien kaikkien banaanien vaihtamisesta Reilun kaupan banaaneihin. Uusi elintarvikehankintasopimus tuli voimaan kesäkuussa 2022, ja Reilun kaupan banaani saatiin uuteen sopimukseen sopimustuotteeksi. Sen myötä Reilun kaupan banaanin ja konventionaalisen banaanin hintaero kaventui sellaiseksi, että linjaus voitiin toteuttaa.

Linjaus tukee Porin kaupunkistrategiaa

Porin kaupunkistrategian vastuullisuusosiossa korostetaan kestäviä hankintoja ja Porin Reilun kaupan kaupunki -arvonimeä. Strategiassa tarkennetaan, että kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan muun muassa ihmis- ja työelämän perusoikeuksien noudattamista. Strategiassa mainitaan myös, että Reilun kaupan kaupunkina Pori edistää myös hankintojen eettisyyttä. Reilun kaupan banaani -linjaus tukee siis Porin kaupungin linjauksia ja strategiaa.

Pori on sitoutunut myös kuntapolitiikassa toteuttamaan YK:n yleissopimusta Lapsen oikeuksista, eli muun muassa tarjoamaan jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet. Reilun kaupan järjestelmässä lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty, ja sitä tuetaan erityisesti puuttumalla sen juurisyyhyn eli mahdollistamalla lasten vanhempien parempi toimeentulo. Tämä on yksi niistä keinoista, joilla Reilu kauppa parantaa lasten yhdenvertaisuutta.

Linjaus tukee Reilun kaupan banaanituottajia

Porin kanssa samoilla linjoilla on Tampere, missä syödään vuosittain liki 70 000 kiloa Reilun kaupan banaaneja. Tämä vastaa noin 70 prosenttia kaupungin hankkimista banaaneista. Mitä suuremmat myynnit, sitä enemmän ja useammalle Reilun kaupan tuottajalle hyötyä kertyy. Reilun kaupan banaanintuottajille maksetaan tuotteesta aina vähintään Reilun kaupan takuuhinta, joka toimii tärkeänä turvaverkkona tuottajille ja keinona rakentaa kestävyyttään markkinahintojen vaihteluiden keskellä. Myyntihinnan päälle maksetaan Reilun kaupan lisä banaanin pienviljelijöiden osuuskunnalle tai plantaasien työntekijöille, joka hyödyttää koko yhteisöä.

Vuonna 2021 Reilun kaupan banaanitiloilla otettiin käyttöön peruspalkat, jotka ovat 70 prosenttia kunkin maan elämiseen riittävästä ansiotasosta. Tilojen on myös asteittain siirryttävä maksamaan elämiseen liittyviä palkkoja. Tämä on merkittävä askel kohti toimeentulon turvaamista tuhansille banaaniviljelmien työntekijöille ympäri maailmaa.

Reilun kaupan lisän ja takuuhinnan lisäksi Reilun kaupan kriteerit on suunniteltu parantamaan työoloja ja suojelemaan työntekijöiden oikeuksia suurtiloilla, joilla suurin osa vientibanaaneista kasvatetaan. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että ympäristöä.

Lue lisää Reilun kaupan banaaneista ja Reilun kaupan kaupungeista.