Reilu kauppa puuttuu entistä tehokkaammin kaakaontuotannon ongelmiin 

Kaakaontuotannon keskeisiä ongelmia ovat metsäkato ja lapsityövoiman hyväksikäyttö. Reilu kauppa vaikuttaa monella tasolla: tukemalla tuottajia ja yrityksiä vastuullisuudessa sekä puuttumalla ongelmien juurisyihin.

Reilun kaupan järjestelmän ytimessä ovat tuote- tai tuoteryhmittäin määritellyt Reilun kaupan kriteerit, joilla vaikutetaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin. Kriteerit asettavat esimerkiksi Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän maksamisen viljelijöille, ne kieltävät syrjivät käytännöt tuottajayhteisöissä ja niiden avulla pyritään minimoimaan tuotannon ympäristöhaitat.

Kriteereitä päivitetään säännöllisesti, ja Reilun kaupan kaakaontuotantoa koskevat vaatimukset uudistettiin joulukuussa 2022. Ne tulevat asteittain voimaan tämän ja ensi vuoden aikana.

”Uudet kriteerit ovat vuosia kestäneiden perusteellisten tutkimusten ja konsultaatioiden tulos. Mukana työssä ovat olleet kaikki Reilun kaupan tärkeimmät sidosryhmät, myös itse pienviljelijät, joiden asemaa yritämme parantaa”, sanoo kaakaoasiantuntija Jon Walker Reilun kaupan kattojärjestö Fairtrade Internationalista.

Reilun kaupan päivitetyissä kaakaokriteereissä keskitytään entistä vahvemmin ihmisoikeuksiin, metsäkadon ehkäisyyn, jäljitettävyyteen, läpinäkyvyyteen ja elämiseen riittäviin ansioihin. Erityishuomiota kiinnitetään kaakaontuotannon kahteen keskeiseen ongelmaan: metsäkatoon ja lapsityövoiman hyväksikäyttöön.

Lapsityövoima kaakaotuotannossa on edelleen valitettavan yleistä. Köyhyydessä elävillä pienviljelijöillä ei usein ole varaa palkata kunnollista työvoimaa, joten lapset työskentelevät usein perheiden tiloilla. Uudistetut kriteerit velvoittavat Reilun kaupan tuottajaorganisaatioita jatkuvasti seuraamaan ja korjaamaan ongelmaa tehokkaasti sekä välttämään vaarallista ja haitallista lapsityövoimaa.

Osa kaakaota tuottavista maista kärsii laajasta metsäkadosta. Uudistuneet kriteerit vaativat, että Reilun kaupan tuottajaosuuskuntien on ennakoitava entistä tehokkaammin mahdollista metsäkatoa lisäämällä tuottajien ymmärrystä metsäkadosta sekä ottamalla käyttöön ympäristöystävällisempiä tuotantotapoja. Metsäkatoriskien seurannan helpottamiseksi uudistetuissa kriteereissä edellytetään viljelytilojen maantieteellistä paikantamista. Lisäksi tuottajaorganisaatioiden on kerättävä metsäkadon ennaltaehkäisyä ja sopeutumista koskevaa tietoa omaan käyttöönsä ja raportoitava ne Reilulle kaupalle.

Jon Walker muistuttaa, että pientuottajat eivät yksin voi olla vastuussa kaakaotuotannon muuttamisessa kestävämmäksi.  ”Päivitetyt kriteerimme vaativat, että kaupalliset toimijat tarjoavat tuottajaosuuskunnillemme tukea Reilun kaupan takuuhinnan ja -lisän lisäksi myös asianmukaisessa huolellisuusvelvoitteessa sekä metsäkadossa”, Walker sanoo.

Reilu kauppa perusti uusien vaatimusten yhteydessä kaakaontuottajien tueksi ohjelman, joka keskittyy lapsityövoiman ja pakkotyön vastaiseen työhön. Ohjelmalla tuetaan rahallisesti toimia, joihin kaakaontuottajien täytyy ryhtyä täyttääkseen uudet vaatimukset. Fairtrade Internationalin aloitusrahoitus ohjelmalle oli 450 000 euroa, ja lisää odotetaan muilta toimijoilta.

EU suitsimaan metsäkatoa

Oman järjestelmänsä ohella Reilu kauppa vaikuttaa yritysvastuuseen laajemminkin yhteiskunnassa. Tuore esimerkki on EU:n uusi metsäkatoasetus, joka on teknisiä viilauksia vaille valmis, ja tulossa käytäntöön lähivuosina. Maahantuojien pitää jatkossa pystyä osoittamaan, mistä raaka-aineet ovat peräisin ja että niiden tuotannossa ei ole heikennetty metsien tilaa. Reilun kaupan tuotteista metsäkatoasetus koskettaa kaakaota ja kahvia.

Reilu kauppa on ollut aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että metsäkatoasetus ottaisi mahdollisimman hyvin huomioon myös tuottajamaiden pienviljelijät. Valtaosa kaakaontuottajista on pienviljelijöitä, jotka toimivat alle viiden hehtaarin tiloilla ja ovat haavoittuvassa asemassa jatkuvan taloudellisen epävarmuuden ja ilmastonmuutoksen seurauksien keskellä.

Jos pientuottajien pääsy EU:n markkinoille estetään, voi seurauksena olla juuri se mitä ei haluta, sillä viljelijöiden voi olla pakko turvautua vastuuttomaan työvoiman ja metsien hyödyntämiseen varmistaakseen itselleen edes jonkinlaiset tulot.

Tuottajat tarvitsevat tukea myös yrityksiltä

Reilu kauppa korostaa, että samaan aikaan, kun kaakaontuottajille asetetaan yhä tiukempia sääntöjä ja vaatimuksia, on vaikutettava ennen kaikkea ongelmien juurisyihin, kuten köyhyyteen ja asenteisiin.

”Reilun kaupan järjestelmä ei ole täydellinen, mutta tunnistamme ongelmat ja teemme kovasti työtä niiden ratkaisemiseksi”, sanoo Reilu kauppa ry:n asiakkuusjohtaja Heli Le. ”Olemme myös mielellämme kumppaneina yrityksille, jotka haluavat edistää vastuullista toimintaa.”

Yhteistyön tapoja on monia: yksi on tulla mukaan Reilun kaupan kehitysyhteistyöhön.

Reilu kauppa ry ja Fairtrade Africa toteuttavat esimerkiksi Ghanassa kaakaontuottajien parissa kahta hanketta, joilla parannetaan lasten oikeuksien toteutumista, helpotetaan kouluun pääsyä ja puututaan havaittuihin lapsityövoiman hyväksikäyttötapauksiin. Hankkeissa ovat mukana muun muassa suklaayritykset Tony’s Chocolonely ja Halba.

Norsunluurannikon hankkeissa painopisteenä on viljelijöiden toimeentulo. Esimerkiksi suklaajätti Marsin, ECOOKIM-tuottajayhteisön ja kansainvälisten Reilun kaupan kumppaneiden kanssa toteutettavassa hankkeessa tähdätään siihen, että kaakaontuottajat ansaitsisivat työllään elämiseen riittävät tulot vuoteen 2030 mennessä.

 

Teksti: Sanna Jäppinen