Suklaajätti-Mars yhteistyöhön viljelijöiden toimeentulon kohentamiseksi

Reilu kauppa, ECOOKIM ja Mars käynnistävät kaakaonviljelijöiden toimeentuloa kohentavan hankkeen Norsunluurannikolla. Innovatiivisen hankkeen tavoitteena on tukea kaakaonviljelijöitä saavuttamaan elämiseen riittävä tulotaso vuoteen 2030 mennessä.

Mars, ECOOKIM ja Reilun kaupan kansainvälinen verkosto käynnistävät kaakaonviljelijöiden toimeentuloa parantavan Livelihoods Ecosystem Advancement Program (LEAP) -hankkeen. Hanke on todennäköisesti koko kaakaoalan kokonaisvaltaisin yritys purkaa kaakaonviljelijöiden kohtaamia rakenteellisia esteitä.

Tavoitteena on tukea 5000:ta norsunluurannikkolaista pienviljelijää saavuttamaan elämiseen riittävät ansiot vuoteen 2030 mennessä. Hanke on luotu yhteistyössä ECOOKIMin jäsenviljelijöiden, Marsin ja Reilun kaupan kanssa.

”Tavoitteemme on luoda kaakaon toimitusketjusta nykyistä osallistavampi, nykyaikaisempi ja kestävämpi. Tämä voidaan saavuttaa vain, jos viljelijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen arvokkaasta työstään”, totesi Marsin Länsi-Afrikan yhteiskuntasuhteiden johtaja Anne-Marie Yao hankkeen avajaistilaisuudessa 12. lokakuuta.

Haasteena ilmastokriisi ja rahoituksen puute

Reilu kauppa, ECOOKIM ja Mars pyrkivät poistamaan kaakaontuotannon esteitä erityisesti liittyen rahoituksen huonoon saatavuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Suurin osa kaakaosta kasvatetaan pienillä perhetiloilla. Viljelijäyhteisöissä on puutetta sähköstä, puhtaasta vedestä, kunnollisista maanteistä ja laadukkaista kouluista. Haasteita lisäävät ilmastokriisi ja jatkuvat markkinahäiriöt, kuten irrallisuus virallisista rahoitusjärjestelmistä, osuuskuntien alikehittyneet johtamiskäytännöt ja vaihtoehtoisten tulonlähteiden puute. Haasteet ajavat viljelijät köyhyyteen – yritystoiminnan kasvattaminen tai siihen investointi muodostuvat mahdottomiksi syistä, joita viljelijät eivät pysty hallitsemaan.

Huolimatta kaakaosektorin aiemmista yrityksistä parantaa tuottajien asemaa, pienviljelijöiden köyhyyttä ei ole saatu poistettua. Hanke pyrkii luomaan erilaisia ihmislähtöisiä kehityspolkuja, tunnistaen kaakaonviljelijöiden erilaiset lähtökohdat ja tavoitteet. LEAPin tarkoituksena on testata tehokkaimmat toimet kaakaonviljelijöiden toimeentulon parantamiseksi kolmella painopistealueella:

  • Viljelijäosuuskuntien vahvistaminen ja markkinoillepääsyn tukeminen sekä kaakaon että muiden tuotteiden tuotannossa
  • Tulonlähteiden monipuolistaminen, jotta viljelijät – sukupuolesta riippumatta – ansaitsisivat rahaa muistakin lähteistä, vähentäen riippuvuutta yksinomaan kaakaosta
  • Rahoituspalveluiden, kuten säästämisen, lainojen ja mobiilipankkipalveluiden, saatavuuden parantaminen, jotta viljelijät pystyvät investoimaan tiloihinsa ja tulevaisuuteensa.

Yhteistyön ja avoimen viestinnän avulla etsitään uusia toimintamalleja, joilla voidaan parantaa koko toimialan kestävyyttä.

Kansainvälisen Reilun kaupan jäsenjärjestöistä LEAP-hanketta toteuttavat Suomen Reilu kauppa ry, Iso-Britannian Fairtrade Foundation, Afrikan tuottajaverkosto Fairtrade Africa. Marsin lisäksi hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö osana Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöohjelmaa. Dignified Opportunities NUrtured through Trade and Sustainability (DONUTS) -ohjelma (2022–2025) pitää sisällään 14 hanketta Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. LEAP on hankkeista suurin.

Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä:

Elina Voipio

Kehitysyhteistyön asiantuntija

Ohjelman strateginen kehittäminen, Länsi-Afrikka

+358 40 753 3848