Kestävän kehityksen tavoitteet: Reilun kaupan lisällä parannetaan ruokaturvaa

Reilu kauppa edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita. Tuottajien ja työntekijöiden järjestöt keskittyvät omalla Reilun kaupan lisällään kestävään ruokatuotantoon, ihmisarvoiseen työhön ja koulutukseen.

Reilun kaupan lisä on raha, jonka käytöstä tuottajat ja työntekijät päättävät yhdessä. Fairtrade International on analysoinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden valossa, mihin rahat käytetään.

Vastaus on, että yli puolet käytetään nälän poistamiseen eli ruokaturvaan. Kestävän kehityksen tavoitteissa ”nälän poistamista” on kaikki pienviljelijöiden tukeminen, maatalouden tuottavuus ja kestävä ruoantuotanto.

Koska tuottajayhteisöt usein käyttävät lisän tuotannon parantamiseen tai vaikka varastojen rakentamiseen, se lasketaan nälän poistamiseksi. Reilun kaupan valossa puhutaan useimmiten kestävästä ruoantuotannosta.

Työntekijäjärjestöt panostavat työoloihin ja koulutukseen

Kun tarkastellaan, mihin isommilla tiloilla työntekijät käyttävät Reilun kaupan lisää, tilanne onkin jo toinen.

Suurin kestävän kehityksen tavoite suurilla tiloilla on ihmisarvoisen työn ja talouskasvun tavoite – lisää käytetään paljon palveluiden tuottamiseen työntekijöille. Toiseksi suurin tavoite on koulutus, sillä monet työntekijäjärjestöt maksavat esimerkiksi koulustipendejä lapsille.

Faitrade International toteaa, että jaottelu on hieman yksioikoinen, sillä usein tuottaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemät teot palvelevat useaa kestävän kehityksen tavoitetta. Jos Reilun kaupan lisällä autetaan perheitä perustamaan pienyrityksiä, niin se hyödyttää talouskasvua, mutta myös köyhyyden ja nälän vähentämistä.

Reilu kauppa tukee erityisesti kahdeksaa tavoitetta

Melkein kaikki kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät jollain tavalla ruokaan ja maatalouteen. Reilu kauppa kansainvälisenä järjestelmänä edistää erityisesti kahdeksaa tavoitetta, kun tavoitteita yhteensä on 17.

Ensimmäinen tavoitteista on köyhyyden poistaminen, mikä on keskeistä Reilun kaupan toiminnalle. Samalla syötetään tavoitteeseen kaksi: nälän poistamiseen. Lisäksi omat tavoitteensa on sukupuolten tasa-arvolla, ihmisarvoisella työllä, vastuullisella kuluttamisella, ilmastoteoilla, rauhalla ja oikeudenmukaisuudella sekä yhteistyöllä ja kumppanuudella.

Kestävän kehityksen ystäville voi hyvillä mielin todeta: Jos ostat, osta Reilun kaupan tuote.

Teksti: Esa Salminen