Reilun kaupan hanke pureutuu palkkoihin Etelä-Afrikan viinitiloilla

Pyöreän pöydän tilaisuudessa etsittiin keinoja parantaa Etelä-Afrikan viinitilojen työntekijöiden asemaa Alkon ja muiden viiniketjun toimijoiden kesken. Samalla käynnistettiin aiheeseen keskittyvä kehitysyhteistyöhanke.

Suomen Reilu kauppa ja Fairtrade Africa järjestivät helmikuussa Etelä-Afrikan viininviljelyalueella Stellenboschissa pyöreän pöydän tilaisuuden, jossa keskusteltiin työoloista, elämiseen riittävistä palkoista ja koko viinintuotantoketjun yhteistyöstä työntekijöiden aseman parantamiseksi.

Keskusteluun osallistui viinitilojen johdon ja työntekijöiden lisäksi mm. edustajia Alkosta, ammattiliitoista, Etelä-Afrikan työministeriöstä ja Suomen ulkoministeriöstä. Paikalla oli 60 henkilöä.

Viinintuotantoketjun viisi edustajaa istuu pöydän ääressä keskustelemassa.
Viinintuotantoketjun sidosryhmien edustajat keskustelivat elämiseen riittävistä palkoista Stellenboschissa 8. helmikuuta.

Reilun kaupan viinitiloilla korkeampi palkkataso

Etelä-Afrikan viiniviljelmillä palkkataso on alhainen ja työ- sekä asuinolot usein surkeat. Maan hallituksen määrittelemä minimipalkka ei riitä säälliseen elämään. Koronapandemia ja korkea inflaatio ovat entisestään hankaloittaneet työntekijöiden mahdollisuuksia tulla toimeen. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat siirtotyöntekijät ja naiset.

Konsulttiyhtiö KSA:n viime vuonna tekemän selvityksen mukaan palkoissa ja työoloissa on suuria eroja eri tilojen kesken. Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyöhankkeen taustaksi tehty selvitys keskittyi 17 viinitilaan, joilla on Reilun kaupan sertifiointi. Selvityksen mukaan kaikki Reilun kaupan tilat maksoivat palkkoja, jotka ylittivät minimipalkkatason. Useiden työntekijöiden palkka oli kaksinkertainen minimipalkkaan verrattuna. Lisäksi työnantaja tarjosi tiloilla asuville työntekijöille asunnon. Kausityöntekijöille maksettiin vähintään minimipalkkaa.

Selvityksestä kävi ilmi, että Reilun kaupan lisällä katetut palvelut, kuten lasten koulunkäyntimaksut ja päivähoito olivat perheiden toimeentulon kannalta välttämättömiä.

”Jos Reilu kauppa ei olisi ollut tukenamme, me työntekijät emme olisi selviytyneet viime aikojen talouskurimuksesta”, kertoi Bosman Adama -viinitilan työntekijä Johannes Morkel tilaisuudessa.

Onnistumisia tulee vain yhteistyöllä

Koko viinisektorin työntekijöiden olojen parantaminen edellyttää perusteellista työtä, jolla korjataan rakenteellisia ongelmia. Reilu kauppa ry:n lanseeraama hanke tähtää ihmisarvoiseen työhön ja työmarkkinasuhteiden parantumiseen ottamalla keskusteluun mukaan niin työntekijät, ammattiliitot, yritykset kuin viranomaiset. Hanke pyrkii lisäämään työntekijöiden ymmärrystä työoikeuksista, vahvistamaan ammattiliittojen kapasiteettia rakentavana neuvotteluosapuolena, tukemaan yritysten tasa-arvoista vuoropuhelua työntekijöiden edustajien kanssa sekä lisäämään viranomaisyhteistyötä työoikeuksien toteutumisessa.

Suomen Pretorian-suurlähetystön kehitysyhteistyön erityisasiantuntija Marko Saarinen antoi tunnustusta siitä, että hanke tukee kestävää kehitystä sekä ihmisarvoista työtä.

Yhtenä hankkeen päätavoitteista on parantaa työmarkkinasuhteita. Etelä-Afrikan viinitiloilla ammattiliitot ovat heikkoja ja kunnolliset neuvottelusuhteet ovat harvassa. Pyrkimyksenä on edistää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työoloihinsa ja palkkoihin.

Reilun kaupan ohjelmapäällikkö Teemu Sokka muistutti, että muutosten aikaansaaminen edellyttää sinnikkyyttä ja yhteistyötä.

”Meidän tehtävämme on luoda olosuhteet, joissa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus parempaan elämään. Sitä varten tarvitaan kumppanuuksia ja liittojen, yritysten sekä hallituksen yhteistyötä. Voimme onnistua vain yhteistyötä tehden.”

Hallituksen ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyön lisäksi on tärkeää, että viiniä ostavat yritykset tarkastelevat omien ostokäytäntöjensä ja -hintojensa vaikutusta työoloihin ja palkkoihin.

Alko tekee pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa yhteistyötä ihmisoikeusriskien vähentämiseksi hankintaketjuissaan. Monopolit julkaisivat viime vuonna yhteisen sitoumuksen ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen toteuttamisesta. ”Elämiseen riittävä palkka on ihmisoikeus ja olemme aloittaneet periksiantamattoman pohjoismaisen yhteistyön sen edistämiseksi”, Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho sanoo.

”Alkon tavoitteena on tunnistaa toimintamalleja ja työkaluja, joilla voimme nykyistä paremmin varmistaa vastuulliset hankintamenettelyt.”

Vuoteen 2025 asti jatkuvan hankkeen piirissä on 26 viinitilaa ja noin 28 000 työntekijää. Reilu kauppa ry:n kehitysyhteistyötä rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Lue myös Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Ahon blogi aiheesta.

Tiesitkö, että:

  • Alkon eteläafrikkalaisten viinien myynti vuonna 2022 oli yhteensä 2,8 miljoonaa litraa.
  • Etelä-Afrikka oli sijaluvulla 8. kaikkien Alkossa myytävien tuotteiden alkuperämaista.
  • Osa Alkon valikoiman eteläafrikkalaisista viineistä on Reilu kauppa -sertifioituja.

Lähde: Alko 2023

Kysy lisätietoja:

Teemu Sokka

Ohjelmapäällikkö

050 522 2354