Raportti: Elämiseen riittävien ansioiden viitehinnalla on suora vaikutus viljelijöiden tuloihin

Reilun kaupan kansainvälisen kattojärjestön Fairtrade Internationalin julkaiseman tuoreen tutkimusraportin mukaan kaakaonviljelijät, joille maksettiin elämiseen riittävien ansioiden viitehinta, ansaitsivat keskimäärin noin 15 prosenttia enemmän kuin maansa hallituksen sääntelemät tuottajahinnat. 

Tammikuun lopulla julkaistu Fairtrade Living Income Progress Report 2023 -raportti sisältää Fairtrade Living Income Learning -hankkeen kahden ensimmäisen vuoden tulokset. Hankkeen yhteistyökumppanit Tony’s Open Chain, Ben & Jerry’s ja kuusi Reilu kauppa -sertifioitua kaakao-osuuskuntaa Länsi-Afrikassa työskentelivät yhdessä parantaakseen tilojen kannattavuutta, viljelykasvien monipuolistamista ja kustannustehokkuutta. Tämän lisäksi mukana olevat yritykset maksoivat elämiseen riittävien ansioiden viitehinnan kaakaosta, jonka ne hankkivat hankkeessa mukana olevilta viljelijäosuuskunnilta. 

Viidennes saavutti elämiseen riittävät ansiot vuodessa

Raportin havainnot osoittivat, että ensimmäisen vuoden jälkeen 21 prosenttia viljelijäkotitalouksista oli saavuttanut elämiseen riittävät ansiot, jotka olivat keskimäärin 4 735 dollaria (noin 4 400 euroa*). Toisena vuonna luku laski 18 prosenttiin, jolloin keskimääräinen tulotaso oli 4 220 dollaria (noin 3 900 euroa*). Osasyynä tähän olivat kaakaotuotantoa kohdannut ankara kuivuus ja hallitusten asettamat alhaisemmat tuottajahinnat. 

Raportin mukaan, kun keskimäärin 48 prosenttia kokonaistuotantomääristä myytiin elämiseen riittävien ansioiden viitehintaan, viljelijät ansaitsivat keskimäärin 15 prosenttia enemmän myymästään kaakaosta verrattuna tavallisella tuottajahinnalla tuotettaan myyviin viljelijöihin. Lisäksi osuuskunnat, jotka myivät vieläkin suuremman osan tuotantomääristään viitehintaan, saivat jopa 47 prosenttia suuremmat kaakaotulot. 

”Olemme tyytyväisiä pilottihankkeistamme saatuihin ensimmäisiin tuloksiin, jotka vahvistavat, että elämiseen riittävien ansioiden viitehinnalla on merkittävä suora vaikutus viljelijöiden tuloihin”, sanoo Carla Veldhuyzen van Zanten, Fairtrade Internationalin kestävän toimeentulon erityisasiantuntija.

”Selvitämme nyt turvatun korkeamman hinnan epäsuoria vaikutuksia, mutta näemme jo nyt vahvoja viitteitä siitä, että viljelijät investoivat enemmän maatiloihinsa ja parantavat myös satojaan”, Veldhuyzen van Zanten lisää. 

Neuvontapartiot tukevat tuottajia kaakaoviljelyssä

Raportissa esitellään Reilun kaupan ja sen kumppaneiden toimia ja kehitystyötä. Living Income Learning -hankkeessa toteutetaan Fairtrade Internationalin kokonaisvaltaista Living Income -strategiaa, joka käsittää kolme toisiinsa liittyvää osa-aluetta:   

  • kestävä tuotanto 
  • vastuulliset hankintakäytännöt  
  • suotuisa toimintaympäristö. 

Strategian ensimmäinen osa-alue, kestävä tuotanto, pyrkii optimoimaan maatilojen tuotot, tehokkuuden ja kestävyyden harmoniassa ympäristön kanssa. Raportissa tuotiin esiin useita Länsi-Afrikan kaakao-osuuskuntia, jotka ovat järjestäneet ja palkanneet ”neuvontapartioita”, jotka matkustavat osuuskunnan jäsenten tiloille ja huolehtivat tuottavuutta parantavista käytännöistä, kuten puiden karsimisesta. Tämä panostus vaikuttaa suoraan viljelijöiden tuloihin ja lisää heidän satojaan. 

Toinen osa-alue, vastuulliset hankintakäytännöt, antaa viljelijöille mahdollisuuden suunnitella liiketoimintaansa ja turvata kunnollinen tuotto investoinneilleen luomalla pitkäaikaisia hankintakumppanuuksia ja maksamalla elämiseen riittävään toimeentuloon perustuvia hintoja.  

Raportissa esitetään kaksi uutta elämiseen riittävään toimeentuloon perustuvaa viitehintaa Perun (luomukahvi) ja Nicaraguan (luomu- ja tavanomainen kahvi) kahville, jolloin kahvin viitehintoja on nyt yhteensä seitsemän. Näiden lisäksi on määritelty viitehintoja kaakaolle, vaniljalle ja kookospähkinöille. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista laskelmista löytyvät Fairtrade Internationalin verkkosivuilta. 

Kolmannessa osa-alueessa pyritään luomaan olosuhteet, joissa viljelijät voivat tuottaa ruokaa kestävästi ja edistää yhteistoimintaa käytännöillä, jotka tasoittavat pelikenttää koko teollisuudelle.  

Raportissa tuodaan esiin Fairtrade Internationalin koolle kutsuman Norsunluurannikon Abidjanissa pidetyn kaakaontuottajien huippukokouksen tulokset. Kokouksessa annettiin yhteinen julkilausuma, jossa kehotetaan yrityksiä: 

  • sitoutumaan pitkäaikaisiin hankintakumppanuuksiin ja  
  • maksamaan oikeudenmukaisia hintoja sekä  
  • poliittisia päättäjiä säätämään lainsäädäntöä, jossa muun muassa tunnustetaan elämiseen riittävä toimeentulo ihmisoikeudeksi

Lue lisää elämiseen riittävistä ansioista


*
Valuuttakurssi 01/2024