Tutkimus selvitti Reilun kaupan ruusujen ympäristövaikutukset

Keniasta Eurooppaan tuotavien Reilun kaupan ruusujen ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin Hollannissa tuotettujen ruusujen, vaikka kukkien kuljetuskin huomioidaan, selviää hiljattain julkaistusta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Tuoreessa tutkimuksessa on vertailtu Keniasta Eurooppaan kuljetettavien Reilun kaupan ruusujen ja Hollannissa kasvatettujen perinteisten ruusujen ympäristövaikutuksia. Suomen markkinoilla on tarjolla sekä Reilun kaupan ruusuja että hollantilaisia ruusuja. 

Kenialaisilla Reilun kaupan leikkoruusuilla – riippumatta siitä, kuljetetaanko ne lentäen vai meriteitse – on selvityksen mukaan vähäisempi ympäristövaikutus kaikilla tarkastelluilla mittareilla, kuten kumulatiivinen energiantarve, hiilidioksidipäästöt sekä makean veden rehevöityminen eli ravinteiden päätyminen vesitöihin.  

Fairtrade Max Havelaar Switzerlandin ja kauppaketju Migros-Genossenschafts-Bundin (MGB) tilaamassa Life Cycle Assesment Cut Rosestutkimuksessa tarkasteltiin ruusujen tuotantoa, pakkaamista ja kuljetusta Sveitsiin. Selvitys on jatkoa vuonna 2018 tehdylle vastaavalle tutkimukselle. 

Kenian kukkatilojen hiilijalanjälki on pienempi kuin Hollannissa

Hollantilaisruusujen osalta merkittävimmät tekijät ympäristövaikutusten kannalta ovat kumulatiivinen energiankäyttö (sähkö ja maakaasu) ja hiilidioksidipäästöt. Molemmat aiheutuvat kasvihuoneiden valaistuksesta ja lämmityksestä, joita ei tarvita Kenian kukkatiloilla.  

Laivalla Eurooppaan kuljetettavien kenialaisten ruusujen kumulatiivinen energiantarve (19 MJ/kimppu) on 22 kertaa pienempi kuin perinteisten hollantilaisten ruusujen (414 MJ/kimppu), ja lentoteitsekin kuljetettavien kenialaisruusujen energiajalanjälki (63 MJ / kimppu) on 6,4 kertaa hollantilaisia pienempi. 

Kenialaisten ruusujen osalta lentoliikenne vaikuttaa eniten erityisesti hiilidioksidipäästöihin. Lentokoneella Keniasta Sveitsiin kuljetettujen Reilun kaupan ruusujen päästöt (8,6 kg CO2-eq / kimppu) ovat silti 2,9 kertaa pienemmät kuin hollantilaisten ruusujen päästöt (27 kg CO2-eq), ja laivakuljetusten kohdalla ero on jo 21 kertaa pienempi Reilujen kenialaisruusujen osalta (1,2 kg CO2-eq).  

Reilun kaupan kukkatiloilla energiaa kuluu vähemmän. Kuvassa kenialaisen kukkatilan aurinkopaneeleita ja kasteluallas.
Hollantilaisruusujen suurimmat haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät kumulatiivisesta energiankäytöstä (sähkö ja maakaasu) ja hiilidioksidipäästöistä. Molemmat aiheutuvat kasvihuoneiden valaistuksesta ja lämmityksestä, joita ei tarvita Kenian kukkatiloilla (kuvassa). Kuva: Situma Siepete

Muut ympäristövaikutukset Reilun kaupan ruusuissa

Muita keskeisiä tutkimustuloksia ovat muun muassa se, että meriteitse saapuvat Reilun kaupan kenialaisruusut ovat hollantilaisiin ruusuihin verrattuna parempia niin vedenkäytön (65 prosenttia vähemmän), maan happamoitumisen (4,3 kertaa pienempi vaikutus) kuin vesistöjen rehevöitymisen (18 kertaa pienempi vaikutus) osalta.  

Myös biologisen monimuotoisuuden vähenemisen osalta kenialaisruusujen vaikutukset ovat pienemmät kuin hollantilaisten. Tässä tapauksessa lentokuljetusten jalanjälki on pienempi kuin laivakuljetusten, mikä selittyy sillä, että kun tutkimuksessa kyse on Sveitsistä, joudutaan satamista ajamaan pidempiä matkoja kuorma-autoilla kuin lentokentiltä. 

Torjunta-aineiden käyttö on ainoa ympäristövaikutus, joka oli suurempi kenialaisten ruusujen kohdalla, tosin tutkimusaineisto oli tämän osalta rajallinen. 

Tutkimuksessa myös esitetään, että kiinnittämällä huomiota pakkausmateriaaleihin voitaisiin entisestään pienentää kenialaisruusujen ympäristöjalanjälkeä. Vuoteen 2018 verrattuna Reilun kaupan ruusujen pakkaamiseen käytetyn muovin määrä on jo vähentynyt, mutta myös paperin ja pahvin vähentäminen parantaisi resurssien kulutusta ja pienentäisi kuljetuspainoa.  

Kenialaisen kukkatilan työntekijä pakkaamassa ruusuja.
Tutkimuksessa esitetään, että kiinnittämällä huomiota pakkausmateriaaleihin voitaisiin entisestään pienentää kenialaisruusujen ympäristöjalanjälkeä. Kuvassa Reilun kaupan kukkatilan työntekijä, Agnes, Keniasta. Kuva: Christoph Köstlin

Reilun kaupan ruusut ilahduttavat kuluttajia ja kukka-alan työntekijöitä 

Kukat ovat merkittävä Reilun kaupan tuote, ja ne ovat kuluttajien suosiossa erityisesti erilaisten juhla- ja teemapäivien, kuten vaikkapa ystävänpäivän, yhteydessä. Viimeisimpien tietojen mukaan vuosittain myydään noin miljardi Reilun kaupan leikkokukkaa ja pistokasta. Suomalaiset ovat maailman ahkerimpia Reilun kaupan kukkien ostajia 

Vuonna 2022 Reilun kaupan kukkatilojen työntekijät ansaitsivat yli 7,5 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää, jota käytetään tuottajayhteisöjen olojen parantamiseen. 

Keniassa Reilun kaupan sertifioitua kukka- ja kasvintuottajaorganisaatiota on 48, ja ne työllistävät yli 38 000 työntekijää. Tilat tuottavat vuosittain noin 2,6 miljardia leikkoruusua. 

Suomeen Reilun kaupan kukat tulevat Keniasta, Etiopiasta, Ugandasta sekä Ecuadorista. Suomessa on myyty Reilun kaupan ruusuja vuodesta 2006 ja neilikoita vuodesta 2007. Vuonna 2016 markkinoille saatiin myös joulutähdet. Suomessa Reilun kaupan kukkia myyvät Kesko, SOK ja Lidl.    

Kuvassa vaaleanpunaisia Reilun kaupan ruusuja
Vuonna 2022 Reilun kaupan kukkatilojen työntekijät ansaitsivat yli 7,5 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää, jota käytetään tuottajayhteisöjen olojen parantamiseen. Kuva: Situma Siepete

Reilu kauppa tekee myös kehitysyhteistyötä Kenian kukkatiloilla. Hankkeen tuloksena odotetaan, että sen piirissä olevat kukkatilojen työntekijät sopeutuvat ilmastonmuutokseen entistä paremmin ja hillitsevät sitä ottamalla käyttöön ympäristön kannalta kestäviä ja puhtaita energian lähteitä.

Lue lisää Reilun kaupan kehitysyhteistyöhankkeista

Kysy lisää aiheesta

Tuija Kopra

Asiakkuustyön päällikkö