Suomalaiset maailman ahkerimpia Reilun kaupan kukkien ostajia

Suomalaisten ystävänpäivän ruusuostot parantavat toimeentuloa Keniassa ja Etiopiassa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Reilun kaupan kukkatilojen työntekijöillä on tavallisiin kukkatiloihin verrattuna korkeammat palkat ja paremmat työolot, ja he ovat tietoisempia työntekijöiden oikeuksista ja tasa-arvosta.

Kukista maksetaan maailmanmarkkinoilla vähän, ja viime vuosina suunta on ollut entisestään laskeva. Tämä tarkoittaa sitä, että kukkatilojen työntekijöiden palkat ovat hyvin matalia – usein ansiot jäävät jopa alle köyhyysrajan. Nyt julkaistavan kansainvälisen tutkimuksen mukaan Reilulla kaupalla on myönteinen taloudellinen vaikutus kukkateollisuuden työntekijöihin: peräti 69 prosenttia Itä-Afrikassa Reilun kaupan sertifioimilla tiloilla työskentelevistä työntekijöistä kertoi saavansa korkeampaa palkkaa kuin heidän kollegansa, jotka työskentelivät sertifioimattomilla viljelmillä. 

Reilun kaupan viljelmillä suhteellisesti korkeampiin palkkaluokkiin kuuluvien työntekijöiden osuus oli yli kaksi kertaa niin suuri kuin sertifioimattomilla viljelmillä.  

”Säälliset palkat ovat vastuullisen liiketoiminnan tärkeimpiä kulmakiviä, ja tutkimuksen perusteella Reilu kauppa on matkalla oikeaan suuntaan. Silti myös meillä on yhä paljon tekemistä siinä, että kukkatilojen työntekijöiden palkat nousevat kaikissa Reilun kaupan toimitusketjuissa elämiseen riittävälle tasolle. Tähän päästään vain, jos koko toimitusketju lähtee ratkaisemaan haastetta yhdessä”, sanoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen. 

Parantuneen tulotasojen lisäksi Reilun kaupan sertifioimilla kukkaviljelmillä työskentelevistä työntekijöistä lähes yhdeksän kymmenestä kokee, että joko hän itse tai hänen kotitaloutensa jäsenet ovat hyötyneet Reilun kaupan lisästä. Lisistä kertyneitä varoja on käytetty yleisimmin koulutukseen ja yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten vesi- ja terveydenhuoltoon. Reilun kaupan lisä on Reilun kaupan viljelijöille takuuhinnan päälle maksettava rahasumma, jonka viljelijät ja työntekijät voivat käyttää haluamiinsa hankkeisiin. 

Reiluja kukkia jo lähes kaksi vuosikymmentä

Suomalaiset ovat ahkeria Reilun kaupan kukkien ostajia ja maailmanlaajuisesti niitä myydään Suomessa eniten henkeä kohden. Vuonna 2021 myynti ylitti ensimmäisen kerran 58 miljoonaa kukkavartta. Suomalaisten kiistaton suosikkikukka on Reilun kaupan ruusu, jota myydään erityisesti ystävänpäivän alla.   

Kukat ovat tärkeä Reilun kaupan tuote myös globaalisti. Pelkästään vuonna 2021 sertifioiduilla itäafrikkalaisilla viljelmillä tuotettiin 5,1 miljardia kappaletta Reilun kaupan kukkia lähes 70 000 työntekijän voimin. Reilun kaupan kukkien myynnistä kertyi samalla ajanjaksolla maailmanlaajuisesti yli 8,5 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää.       

Suomeen Reilun kaupan kukat tulevat Keniasta, Etiopiasta, Ugandasta sekä Ecuadorista. Suomessa on myyty Reilun kaupan ruusuja vuodesta 2006 ja neilikoita vuodesta 2007. Vuonna 2016 markkinoille saatiin myös joulutähdet. Suomessa Reilun kaupan kukkia myyvät Kesko, SOK ja Lidl.   

 

Impact of Fairtrade on flower workers and market access of flower farms in East Africa -tutkimuksessa tarkasteltiin 11 tuottajaorganisaatiota Keniassa, Ugandassa ja Etiopiassa. Tutkimus perustuu yli 650 työntekijän vastauksiin kyselyissä ja kohderyhmähaastatteluissa sekä maatilojen johtajien, Reilun kaupan oman henkilöstön ja muiden kukka-alan sidosryhmien haastatteluihin. 

Kysy lisätietoja:

Janne Sivonen

Toiminnanjohtaja

044 356 9369