Maailmanlaajuinen vaikuttavuus ja mittaaminen

Vastuullinen kuluttaminen, kestävä kehitys ja ihmisoikeusteemat kuuluvat Reilun kaupan paikalliseen sekä maailmanlaajuiseen kampanjointiin ja viestintään. Reilussa kaupassa valvonta, kaupankäynti ja Reilun kaupan edistäminen on erotettu toisistaan.

Vaikuttamiskoulutuksissa kasvaa uusi sukupolvi vaikuttajia, jotka haastavat maiden päättäjiä

Vastuullinen kuluttaminen, kestävä kehitys ja ihmisoikeusteemat kuuluvat Reilun kaupan paikalliseen sekä maailmanlaajuiseen kampanjointiin ja viestintään. Reilu kauppa tekee laajasti myös vaikuttamistyötä yritysten ja poliitikkojen suuntaan, jotta koko kauppajärjestelmä muuttuisi reilummaksi esimerkiksi sitovien yritysvastuulakien ansiosta.

Reilu kauppa toimii myös vastuullisemman kuluttamisen ja kaupankäynnin kirittäjänä. Jo yli kahden vuosikymmenen ajan vastuullisuuden vaatimukset ovatkin kasvaneet. Reilu kauppa esittää jo olemassaolollaan kysymyksen siitä, miksi perinteinen kauppa on niin epäreilua.

Tätä työtä ei onneksi tarvitse tehdä yksin. Meillä on globaalisti paljon kumppaneita. Lisäksi Suomessa Reilu kauppa ry:n jäsenjärjestöt muodostavat hyvän verkoston vaikuttavuudelle.

Lue lisää työstämme Suomessa

 

Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimus

Reilussa kaupassa valvonta, kaupankäynti ja Reilun kaupan edistäminen on erotettu toisistaan. Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa riippumaton Flocert-yhtiö. Valvonnalla varmistetaan, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti, mutta valvontakäynneillä kerätään myös pitkän aikavälin tietoa Reilun kaupan tuloksellisuudesta

Lue lisää Reilun kaupan valvonnasta

Valvonnan lisäksi Reilun kaupan kansainvälisellä liikkeellä on seurannan, arvioinnin ja oppimisen ohjelma, jonka avulla kerätään tietoa Reilun kaupan vaikutuksista ja opitaan tulevaisuuden varalle. Tämä ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Fairtrade Internationalin sivuilta.

Reilun kaupan verkosto teettää myös ulkopuolisia arvioita ja selvityksiä siitä, miten Reilu kauppa toimii, miten tuottajat ja työntekijät hyötyvät Reilusta kaupasta, ja missä on parannettavaa. Myös ulkopuolisia selvityksiä ja arviointeja julkaistaan Fairtrade Internationalin sivuilla.

Iso osa Reilun kaupan vaikuttavuudesta viljelijöiden ja työntekijöiden järjestäytymiseen, tuotannon parantamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehdään kehitysyhteistyöllä. Myös kehitysyhteistyön vaikuttavuutta seurataan Flocertin keräämän tuloksellisuusdatan avulla. Kehitysyhteistyön tulosten analyysia täydennetään lisäksi seurantamatkoilla ja ulkopuolisilla evaluaatioilla.

Lue lisää Reilun kaupan kehitysyhteistyöstä

Fairtrade International tilaa myös tutkimuksia eettisestä kaupasta, elämiseen riittävistä ansioista ja muista teemoista, jotka ovat relevantteja esimerkiksi Reilun kaupan vaikuttamistyölle.

Katso lisätietoa Reilun kaupan vaikuttavuuden mittaamisesta ja tuloksista Fairtrade Internationalin sivuilta.