Tällainen on Reilun kaupan korkeakoulu – tule mukaan!

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen hakeminen on monissa korkeakouluissa luonteva jatke pitkään jatkuneelle Reilun kaupan edistämistyölle. Arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan, kun alla mainitut kriteerit täyttyvät. Kriteerit ovat samat yliopistoille, korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille.

Arvonimen säilyttämiseksi korkeakoulun pitää osoittaa konkreettisia tuloksia kriteereissä mainittujen toimintojen lisäämisestä. Kaikkea ei tarvitse tehdä heti, sillä arvonimi perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen: korkeakoulua voi muuttaa kestävämmäksi asteittain.

• Hae arvonimeä: täytä hakemus ja toimita se liitteineen sähköpostitse osoitteeseen jatta.makkula@fairtrade.fi tai postitse osoitteeseen Reilu kauppa ry, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki.

Raportointipohja Reilun kaupan korkeakoulu -kannatustyöryhmän raportointia varten.

Kriteerit Reilun kaupan korkeakoululle

  • Ylioppilaskunta/opiskelijakunta ja korkeakoulun henkilökunta perustavat yhdessä hankkeelle kannatustyöryhmän ja luovat strategian Reilun kaupan edistämiseksi korkeakoulussa.
  • Kannatustyöryhmä vastaa arvonimen hakemisesta ja raportoinnista.
  • Ylioppilaskunnan/opiskelijakunnan kokouksissa ja korkeakoulun virallisissa tilaisuuksissa tarjottavat kahvit ja teet vaihdetaan Reilun kaupan vaihtoehtoihin.
  • Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaikissa korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä ei ole heti mahdollista, kannatustyöryhmä luo suunnitelman siitä, miten korkeakoulun tiloissa toimivia ravintolayrittäjiä kannustetaan lisäämään Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita valikoimiinsa. Kannatustyöryhmä myös seuraa suunnitelman toteutumista.
  • Korkeakoulu ja ylioppilaskunta/opiskelijakunta tiedottavat yhteistyössä opiskelijoille ja henkilökunnalle Reilusta kaupasta ja osallistuvat valtakunnallisiin Reilun kaupan kampanjaviikkoihin.
  • Vähintään puolet korkeakoulun tiedekunnista/koulutusohjelmista/yksiköistä tekee päätöksen siirtyä käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jos tiedekuntia/yksiköitä/koulutusohjelmia on pariton määrä, luku pyöristetään ylöspäin.
  • Tiedekunta/koulutusohjelma/yksikkö tiedottaa päätöksestään alaisilleen laitoksille ja yksiköille. Aktiivinen viestintä Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan tuotevalikoimasta on tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa henkilökunta vastaa itse vuorollaan laitoksen tai yksikön kahvituksista. Kannatustyöryhmän tulee myös tehdä erillinen suunnitelma laitosten/yksiköiden sitouttamiseksi Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöön.
  • Vähintään kolmasosa korkeakoulun ainejärjestöistä/opiskelijajärjestöistä on tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen. Reiluun kauppaan sitoutuneiden aine-/opiskelijajärjestöjen määrää pyritään kasvattamaan vuosittain.


Katso esimerkkejä, mitä Reilun korkeakoulun arvonimen jo saaneet korkeakoulut ovat tehneet.

Ajankohtaista