Naisten asema vahvistuu, kun valitset Reilun kaupan ruusut

Työ leikkokukkien parissa on tärkeää monille naisille Reilun kaupan tuottajamaissa. Naisten asemaan kiinnitetään tiloilla huomiota, ja se näkyy tuloksissa: naiset saavat päättää raha-asioista ja pienten lasten äitien tarpeet huomioidaan.

Reilulle kaupalle tasa-arvo ei ole vain teoriaa, vaan elävä periaate ja arvo.

Näin sanoo Susan Limisi, Fairtrade African tasa-arvokoordinaattori. Hän vastaa Reilun kaupan tasa-arvotyöstä 33 maassa Afrikassa ja Lähi-idässä.

”Edistämme maailmaa, jossa kaikilla tuottajilla on turvallinen ja kestävä elinkeino”, Limisi sanoo. Reilun kaupan tavoite on, että jokainen voi toteuttaa itseään ja päättää tulevaisuudestaan, sukupuolesta riippumatta.

Reilun kaupan ruusut ja muut kukat ovat tasa-arvotyössä tärkeä tuotannonala, sillä Reilun kaupan kukkien tuotannossa toimii .

Yli miljardi Reilun kaupan kukkaa myydään maailmalla

Reilun kaupan kukkia myydään paljon: noin miljardi vartta vuosittain koko maailmassa, ja Suomessakin yli 43 miljoonaa vartta joka vuosi. Tuottajat ovat saaneet yli 40 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää vuodesta 2015 tähän päivään.

Susan Limisi kertoo, että naisten asemaa edistetään monilla eri ohjelmilla.

”Esimerkiksi naisten johtajuuskoulussa (Women School of Leadership) kehitetään naisten yrittäjyys- ja johtamistaitoja. Koulutus alkoi Norsunluurannikolla ja on sieltä levinnyt Etiopiaan ja Keniaan.”

Reilun kaupan tiloilla on nollatoleranssi sukupuoleen perustuvalle syrjinnälle.

Kukkatiloille on myös kehitetty tasa-arvosuunnitelmia ja luotu tasa-arvokomiteoita, jotka ratkovat kullakin tilalla ilmeneviä tasa-arvo-ongelmia ja epäkohtia, kuten naisten kohtaamaa väkivaltaa.

”Olen ylpeä tasa-arvokomiteoista”, Limisi toteaa. ”Niiden kautta työntekijät oppivat tasa-arvosta, ja monia ongelmia voidaan ratkoa ennen kuin ne kärjistyvät.”

Hänestä on myös ollut hienoa nähdä, että monissa osuuskunnissa on kasvatettu äitiysloman kestoa ja perustettu lastenhoitotiloja imettäville äideille.

”Naisilla on nykyään aikaa imettää vauvojaan ja palata sitten töihin, eikä heidän tarvitse pelätä työn menettämistä”, Limisi sanoo.

Reilun kaupan ruusu punaisessa värissä.
Reilun kaupan ruusut ja muut kukat ovat tasa-arvotyössä tärkeä tuotannonala, sillä Reilun kaupan kukkien tuotannossa toimii yli 70 000 työntekijää, joista noin puolet on naisia. Kuva: Gabriela Warrior Renaud.

Kehitysyhteistyöllä edistetään naisten asemaa ay-toiminnassa

Reilu kauppa ry tekee myös kehitysyhteistyötä, jolla sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään, osallistumisen esteitä puretaan ja tietoisuutta lisätään.

Vaikka Reilun kaupan kriteereissä huomioidaan naisten asema jo hyvin, kriteerit eivät ole paras työkalu asenteiden muuttamiseen tai ennakkoluulojen purkamiseen, sanoo Reilu kauppa ry:n ohjelmapäällikkö Teemu Sokka.

”Kehitysyhteistyöllä sen sijaan voidaan edistää asenteiden muutosta ja muuttaa käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi.”

Itä-Afrikan kukkatilojen työvoima on naisvaltaista, ja ongelmia riittää: on sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, seksuaalista häirintää, huonoja palkkoja ja heikkoja ay-järjestöjä.

Kehitysyhteistyöohjelmassa on Sokan mukaan vahva painotus naisten ja nuorten aseman sekä vammaisten oikeuksien parantamiseen. Esimerkiksi Etiopiassa koulutetaan työntekijöitä ja ay-järjestöjen väkeä tasa-arvosta, annetaan johtajuuskoulutusta naisille ja rakennetaan esteettömiä tiloja.

Naisten osallistumista tuetaan kiintiöillä ja rohkaisemalla, sekä erityisesti naisille suunnatuilla toiminnoilla, joissa heidän ideansa pääsevät esiin ja roolimallit rohkaisevat toisia naisia.

Reilun kaupan ruusut työllistävät paljon naisia. Kuvassa kukka-alan työntekijä Grace.
Kukka-alantyöntekijä Grace on saanut Reilusta kaupasta inspiraatiota erityisesti johtajuuteen: ”Reilu kauppa on edistänyt meidän naisten asemaa. Naisena haluan kannustaa muita naisia Afrikassa olemaan johtajia. Kuva: Christoph Köstlin.

Naisia johtopaikoille myös osuuskunnissa

Susan Limisi toteaa, että kulttuuriset seikat tuovat tasa-arvotyölle haasteita myös Afrikassa ja Lähi-idässä.

”Kulttuurien ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää tasa-arvotyössä.”

Fairtrade African työssä on huomattu, että tuottajajärjestöt kuten osuuskunnat ovat perinteisesti olleet miesten johtamia. Naisten osallistumista on siis tietoisesti alettu kasvattaa.

”YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan 43 prosenttia maatalouden työntekijöistä on naisia meidän tuottajamaissamme”, hän sanoo. ”Silti naisilla on miehiä huonommin mahdollisuuksia saada maata, tietoa, luottoa ja koulutusta. Heidät myös usein sivuutetaan, kun johtajia valitaan. Siksi me työskentelemme aktiivisesti tuottajajärjestöjen kanssa.”

Limisi sanoo, että tasa-arvo olisi tilanne, jossa kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus elää, tulla kuulluksi ja osallistua ilman minkäänlaisia esteitä. Ilman ennakkoluuloja, vanhoillisia arvoja, stereotypioita tai syrjintää.

”Uskon vakaasti, että kaikkien osallistuminen Reilun kaupan joka tasolla on elintärkeää edistyksen ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.”

Hän tietää, että kukkalahjat tuovat ihmisille iloa, rakkautta ja lämpöä. Mutta ne tarkoittavat muutakin.

”Kukkien ostaminen vaikuttaa tilojen työntekijöihin, kuinka he saavat ruokaa pöytään, lapset kouluun ja elintaso kehittyy”, Limisi kiteyttää.

”Reilun kaupan tuotteiden valitseminen on suora tapa, jolla kuluttajat voivat osallistua tasa-arvon edistämiseen ympäri maailmaa.”

Reilun kaupan kukkatilan työntekijöitä hymyilemässä
Kukkien ostaminen vaikuttaa tilojen työntekijöihin, kuinka he saavat ruokaa pöytään, lapset kouluun ja elintaso kehittyy. Kuva: Christoph Köstlin.

Teksti: Esa Salminen.

Artikkeli perustuu Fairtrade Internationalin tekemään Susan Limisiin haastatteluun.