Reilun kaupan kriteerit

Reilun kaupan kriteereillä kohennetaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia tuottajamaissa. Ulkopuolinen valvonta varmistaa, että kriteerejä noudetaan läpi koko tuotantoketjun. Reilun kaupan järjestelmään mukaan pääseminen edellyttää minimikriteerien täyttämistä ja jatkuvaa kehitystä kriteerien suhteen.

Lue Reilun kaupan valvonnasta

Reilun kaupan merkki löytyy tuotteista, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit. Kriteerien tarkoituksena on luoda kestävää kehitystä ja varmistaa, että tuottajat aidosti hyötyvät, kun kuluttaja valitsee Reilun kaupan kahvin, banaanin tai muun tuotteen.

Kriteerit tuotteille ja tuoteryhmille määrittelee Fairtrade International, ja niitä päivitetään aktiivisesti. Kun kriteereitä uudistetaan, se tehdään yhdessä: konsultoidaan tuottajia, Reilun kaupan kansallisia järjestöjä ja mukana olevia yrityksiä.

Reilun kaupan tuotteita viljellään sekä yksittäisten perheiden omistamilla pientiloilla että plantaaseilla, jotka käyttävät paljon palkkatyövoimaa. Näille on omat kriteerinsä, koska suurtiloilta vaaditaan esimerkiksi erilaista vastuuta ympäristönsuojelussa ja työntekijöiden järjestäytymisessä kuin pieniltä perhetiloilta.

Reilun kaupan kriteerit ovat tuotekohtaisia tai tuoteryhmäkohtaisia. Tämän lisäksi Fairtrade International pitää yllä listaa maista, joiden alueilla toimivat tuottajat voivat päästä mukaan Reiluun kauppaan. Reilu kauppa tukee tuottajia maissa, jotka ovat maailmankaupassa heikossa asemassa. Siksi esimerkiksi Euroopan unionissa ei tuoteta Reilun kaupan tuotteita.

Tutustu Reilun kaupan kriteereihin Fairtrade Internationalin sivuilla

Kaikki kriteerit tuotteittain Fairtrade Internationalin sivuilla

Etiopiassa leikkokukkien tuotannossa – kuten muussakin maataloustyössä – valtaosa työntekijöistä on naisia. Kuva: Harald Mohr
Etiopiassa leikkokukkien tuotannossa – kuten muussakin maataloustyössä – valtaosa työntekijöistä on naisia. Kuva: Harald Mohr

Hyvää elämää ja yhdenvertaisuutta

Pienviljelijöiden osuuskunnilta vaaditaan muun muassa, että ne toimivat demokraattisesti ja ketään syrjimättä.

Suurtilojen keskeiset kriteerit:

 • Hyviä, turvallisia ja tasavertaiset työolot
 • Riittävän suuret palkat
 • Työntekijöiden järjestäytyminen on sallittua
 • Reilun kaupan lisän käytöstä täytyy vastata työntekijöistä koostuva komitea, ja lisän käytön tulee olla avointa
 • Työntekijöille täytyy tarjota koulutusmahdollisuuksia.
 • Kausityövoiman työturvallisuus ja oikeus muihin säällisiin työoloihin, kuten puhtaaseen veteen.
 • Osuuskuntien on luotava tasa-arvosuunnitelmat. Viidennes Reilun kaupan pienviljelijöistä ja melkein puolet työntekijöistä on naisia.
 • Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty ja niiden riskiä vähennetään aktiivisesti.

Ilmaston ja ympäristön huomioimista

Kasvava osa Reilun kaupan kriteereistä koskee ympäristöä ja ilmastonmuutosta. Ympäristön kannalta kestävä maatalous hyödyttää paitsi viljelijöitä ja heidän yhteisöjään, myös koko maapalloa.

 • Tiloilla on käytettävä turvallisia kemikaaleja, huolehdittava jätehuollosta ja pidettävä huolta maaperästä.
 • Metsiä pitää suojella, eroosiota välttää ja vedenkäyttö on saatava kestävälle tasolle.
 • Haitallisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty.
 • Luomutuotanto ei ole Reilun kaupan kriteereissä vaatimus, mutta siitä maksetaan korkeampaa takuuhintaa.
 • Reilun kaupan tuottajat voivat tuottaa Reilun kaupan päästöyksikköjä (Fairtrade Cardon Credits), joita he voivat myydä markkinoille. Reilun kaupan päästöhyvityksiä luodaan kolmella tapaa, jotta hiilijalanjälki vähenee: istuttamalla metsää, luomalla uusiutuvaa energiaa tai vaihtamalla kotitalouksien perinteisiä hiili- ja puuliesiä puhtaampiin ratkaisuihin.
 • Hankkeissa täytyy myös järjestää koulutusta tai viestintää ilmastonmuutoksesta.

Koko tuotantoketju mukaan

Kriteerit eivät koske vain tuotantoa tiloilla, vaan tuotantoketjulle on omat kriteerinsä. Ostajien pitää maksaa vähintään Reilun kaupan takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä pienviljelijät tai työntekijät päättävät yhdessä.

Ostajien pitää lisäksi tarjota etukäteismaksuja, jos tuottajat niitä pyytävät. Näin varmistetaan tuottajien mahdollisuuksia tehdä investointeja. Tuottajille pitää myös tarjota avoimesti tietoa markkinoiden tilanteesta, sopia kaupoista avoimesti ja kirjallisesti sekä toimia työ- ja ympäristölakien ja yleensäkin reilujen kauppatapojen mukaisesti.

Tekstiilituotteille, kuten puuvillalle, on luotu koko tuotantoketjun kattavat kriteerit, jotta työolot, ympäristö ja reilut ehdot huomioidaan pitkän ketjun joka lenkissä. Myös pienkaivostoiminnalle on omat kriteerinsä, koska esimerkiksi kullankaivuu poikkeaa maataloudesta niin merkittävästi.

Tuottajat tulevat mukaan Reiluun kauppaan näin

Tuottajat tulevat mukaan Reiluun kauppaan näin

1

Haku

Nettilomakkeella pääsee liikkeelle.

2

Auditointi

Reilun kaupan tarkastaja käy tilalla tarkastamassa työolot, ympäristönsuojelun tason ja muiden kriteerien täytön.

3

Analyysi

Reilun kaupan tarkastajat käyvät läpi aineiston: täyttääkö hakija Reilun kaupan kriteerit vai onko jotain parannettavaa?

4

Sertifiointi

Jos ei ole aihetta parannuksiin, tuottaja toivotetaan tervetulleeksi.

5

Tarkastuksia

Ensimmäinen tarkastuskäynti tehdään 1–3 vuoden päästä ja jatkuvat säännöllisesti sen jälkeen.