Uusi kumppanuuspäällikkö kehittää yritysvastuupalveluja: ”Reilun kaupan merkin rinnalle tarvitaan myös muita työkaluja”

Yritysten on huolehdittava entistä paremmin koko arvoketjunsa vastuullisuudesta – ja Reilu kauppa on tukena, sanoo Reilun kaupan ihmisoikeuksien osaamiskeskuksessa aloittanut Maija Lumme.

”Kehitän Reilun kaupan ihmisoikeus- ja ympäristövastuupalveluita yrityksille maailmanlaajuisesti”, kertoo Maija Lumme, joka aloitti huhtikuussa Reilun kaupan kumppanuuspäällikkönä.

Lumme työskentelee Reilun kaupan ihmisoikeuksien osaamiskeskuksessa. Keskus sijaitsee Reilu kauppa ry:n toimistolla Helsingin Vallilassa, mutta palvelee koko kansainvälistä organisaatiota.

”Teemme työtä kaikille Reilun kaupan kansallisille merkkijärjestöille, niin Suomen, Saksan, Britannian kuin vaikkapa Australian Reilulle kaupalle. Keskeisiä kumppaneita ovat myös tuottajaorganisaatiot Etelä-Amerikassa, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja minun työssäni asiakkaita ovat yritykset, jotka ovat Reilun kaupan lisenssinhaltijoita.”

Lainsäädännöllä yritykset samalle viivalle

Yksi tärkeä syy yritysten kaipaamiin uusiin vastuullisuuspalveluihin on kiristyvä lainsäädäntö. Esimerkiksi EU:ssa valmistellaan uutta yritysvastuulakia.

”Uusi laki tarkoittaa sitä, että yrityksillä on huolellisuusvelvoite, eli niiden on huolehdittava koko arvoketjussaan siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat ja minimoitava tai poistettava riskit. Reilun kaupan merkki on osa työkalupakkia, jolla yritykset voivat huolehtia arvoketjujensa vastuullisuudesta. Aiempaa tärkeämpänä nähdään nyt myös dialogi oikeudenhaltijoiden kanssa ja tässä Reilu kauppa on ihan edelläkävijä”, Lumme sanoo.

Nykyisessä ehdotuksessa laki koskisi vain isoimpia yrityksiä, ja 99 prosenttia yrityksistä jäisi ulkopuolelle. Kansalaisyhteiskunta, Reilu kauppa siinä mukana, yrittää vielä vaikuttaa siihen, että laista tulisi kunnianhimoisempi ja tasa-arvoisempi.

”Monet yritykset tekevät jo nyt lain hengen mukaista pitkäjänteistä vastuullisuustyötä, mutta näille yrityksille on kilpailuhaittaa siitä, että kaikki eivät tee.”

Reilun kaupan pitää tunnistaa yritysten erilaiset tarpeet

Ennen nykyistä tehtäväänsä Lumme työskenteli pitkään vastuullisuusasiantuntijana Eettisen kaupan puolesta ry:ssä eli Eetissä, ja hän tuntee hyvin erilaiset vastuullisuusjärjestelmät.

”Vertailuissa Reilu kauppa on pääsääntöisesti kunnianhimoisin järjestelmä – ja itselleni on tärkeää, että se on sitä myös jatkossa.”

Omassa työssään Lumme haluaa auttaa yrityksiä tekemään konkreettisesti parempaa vastuullisuustyötä.

”Reilun kaupan piirissä on jo tehty monenlaisia pilotteja, kehitetty Reilun kaupan kriteerejä ja tuettu yritysten huolellisuustyötä. Nyt keräämme opit näistä kokeiluista, katsomme mitä tarvitaan lisää – ja laajennamme palveluidemme kirjoa.”

Lumme muistuttaa, että yrityksiä ei pidä tuijottaa massana, vaan tarjota erilaisia palveluja eri vaiheessa oleville toimijoille: aloittelijoista kaikkein kunnianhimoisimpiin.

”Kollegat ovat jo koonneet Reilun kaupan riskikarttaa tuote- ja maakohtaisista kysymyksistä. Esimerkiksi tällainen tieto on hyödyllistä edistyneemmille yrityksille. Yksi Reilun kaupan vahvuuksista on se, että meillä on niin paljon osaamista ja ymmärrystä tuottajamaissa eli tieto saadaan paikan päältä.”

Miten saada yritykset kilpailemaan vastuullisuudesta?

Vaikka Lumme on vasta aloittanut uudessa työssään, on Reilu kauppa tuttu lähes 15 vuoden ajalta: ennen Eettiä hän työskenteli Reilussa kaupassa julkisten hankintojen parissa ja oli jo opiskeluaikana mukana vapaaehtoisena.

Vuosien varrella puheet ja teot yritysvastuun ympärillä ovat muuttuneet huomattavasti. Hyvä esimerkki nopeasti muuttuvista asenteista on suhtautuminen Eetin vuonna 2019 lanseeraamaan Ränkkää brändi -yritysvastuuvertailuun.

”Ensimmäisellä kerralla yritykset saivat huonoja arvosanoja, kriteerejä arvosteltiin ja kaikilla oli paha mieli. Muutamassa vuodessa vertailu on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa kisana, johon yritykset haluavat päästä mukaan, koska sitä pidetään kannustavana ja yritykset saavat hyviä to do -listoja työhönsä”, Lumme kertoo.

Tästä ajattelumallista Lumme ottaisi kernaasti mallia myös Reiluun kauppaan, ja hän heittää yhden vision tulevaisuudesta.

”Toivon näkeväni yhä enemmän yritysten välistä kisailua siitä kenen vastuullisuustyö on läpinäkyvintä ja kunnianhimoisinta. Yhtä tärkeää on kuitenkin auttaa myös niitä yrityksiä, joissa vastuullisuustyötä vasta aloitellaan.”

Teksti: Sanna Jäppinen

Maija Lumme

Kumppanuuspäällikkö

+358 44 025 0412