Reilun kaupan teekriteerit uudistetaan entistä kunnianhimoisemmiksi

Teen tuotannossa esiintyy maailmanlaajuisesti merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia. Reilu kauppa uudistaa teekriteerejään yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeusongelmien kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Teen tuotantoketjussa tapahtuu toistuvasti ihmisoikeusloukkauksia ympäri maailmaa: palkat ovat usein riittämättömät ja asuinolosuhteet teeplantaaseilla surkeat. Ongelmia on havaittu myös Reilun kaupan sertifioimilla teetiloilla, erityisesti Intian Assamissa.

Reilun kaupan kansainvälinen verkosto käynnisti vuoden 2018 syyskuussa teekriteerien uudistuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa teesektorin työntekijöiden oikeuksien toteutumista. Uudistus on edennyt ripeästi.

”Viime kuukausien aikana Reilu kauppa on tehnyt aiheesta taustatutkimusta, arvioinut teetilojen kestävän tuotannon kustannuksia ja valmistanut tarkat ehdotukset uusien kriteerien sisällöstä ja muotoilusta”, kertoo Reilu kauppa ry:n vastuullisuuspäällikkö Tytti Nahi.

Työntekijöille paremmat palkat ja eroon pakkotyöstä

Reilu kauppa esittää kriteereihin useita muutoksia.

Tulevissa kriteereissä halutaan esimerkiksi vahvistaa kausityöntekijöiden asemaa tarjoamalla heille työsopimukset. Teeplantaaseille halutaan antaa yksityiskohtaisempaa ohjeistusta siitä, miten pakkotyön riskiä tulee arvioida. Jos pakkotyötä kuitenkin esiintyy, uudet kriteerit velvoittaisivat yritykset ryhtymään asianmukaisiin korjaus- ja seurantatoimenpiteisiin pakkotyön lopettamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Reilu kauppa esittää myös selkeämpää vaatimusta minimipalkasta. Tämä nostaisi teesektorin palkkoja ja varmistaisi, että teeplantaasit maksavat työntekijöilleen vähintäänkin palkkaa, joka nostaa heidän ansionsa kansainvälisesti tunnustettujen köyhyysrajojen yläpuolelle.

”Minimipalkka pitää maksaa rahana. Tästä ei voi poiketa työsuhde-etujen tai paikallisten lakien tai sopimuksien vuoksi”, Nahi sanoo.

Lisäksi teetilojen pitää Reilun kaupan yleisen palkkalinjan mukaisesti siirtyä asteittain kohti elämiseen riittävää palkkatasoa.

Säälliset asuinolot

Uudistusehdotuksissa käsitellään myös työntekijöiden asuinolojen turvallisuutta ja riittävyyttä. Työntekijät perheineen asuvat tyypillisesti työnantajan tarjoamissa asunnoissa teeplantaaseilla.

”Asuntojen kunto on usein todella huono ja asuinolosuhteet ala-arvoisia. Heikko hygienia, pitkät sähkökatkot ja puhtaan veden puute ovat perusongelmia monessa kodissa”, Nahi sanoo.

Monicah Muthoni Maina perheensä ja äitinsä kanssa kodin edessä. Talossa on maalattia. Kuva: Ola Höiden

Reilu kauppa esittää, että teekriteereihin lisätään selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet asuinolojen parantamiseksi. Työntekijöille tarjottujen asuntojen kuntoa tulisi säännöllisesti arvioida ja kehittää ja plantaasiyritysten tulisi lyhyen aikavälin sisään varmistaa asuntojen turvallisuus ja kunnon riittävyys.

Sidosryhmien näkemykset avainasemassa

Reilun kaupan ehdottamat uudistukset ovat parhaillaan sidosryhmien konsultaatiossa kommentoitavana.

Sidosryhmiä ovat esimerkiksi teeplantaasien työntekijät, plantaasien omistajat, teekauppaa käyvät yritykset, länsimaiset teebrändit sekä alaa tuntevat kansalaisjärjestöt ja tutkijat.

”Tällainen vuoropuhelu on Reilun kaupan ytimessä. Pyrimme varmistamaan, että uudet teekriteerit takaavat ihmisoikeudet teeplantaasien työntekijöille ja että yhä suurempi osa teestä on tulevaisuudessa vastuullisesti tuotettua”, Nahi painottaa.

Teksti: Salla Uusitalo