Elämiseen riittävät palkat

Joka kymmenes ihminen maailmassa – eli 780 000 000 ihmistä – elää alle kahdella dollarilla päivässä, vaikka käy töissä.

Esimerkiksi bangladeshilaiset ompelijat ansaitsevat keskimäärin 79 dollaria kuussa, kun elämiseen riittävä palkka olisi 214 dollaria kuussa. Moni heistä joutuu laittamaan lapsensakin töihin ja säästämään perustarpeista.

Elämiseen riittävällä palkalla tarkoitetaan ansioita, joiden avulla tyypillinen perhe saa perustasoisen ruoan, asumisen, vaatteet, terveydenhoidon ja koulutuksen sekä muutaman roposen talteen pahimman päivän varalle.


Elämiseen riittävän palkan määritelmistä ja laskentamalleista on keskustelu pitkään. On aika keskittyä niiden toteuttamiseen!


Sinä voit vaikuttaa

Inhimillisempien palkkojen ja tulojen saavuttaminen vaatii toimia meiltä kaikilta.

Kuluttajat voivat antaa yrityksille palautetta, että tuotantoketjujen vastuullisuus on tärkeää ja suosia vastuullisuussertifioituja tuotteita.

Valtiot voivat varmistaa, että minimipalkat ovat elämiseen riittävällä tasolla ja kannustaa yrityksiä kartoittamaan ja poistamaan tuotantoketjujensa ihmisoikeusongelmia.

Työntekijöiden järjestäytyminen on tärkeää. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n tutkimukset osoittavat, että riittämättömiä palkkoja esiintyy eniten maissa, joissa ammattiliitot ovat heikkoja tai kollektiiviset palkkaneuvottelut harvinaisia.

Yritykset voivat maksaa tuotteistaan ja raaka-aineistaan tarpeeksi ja pyrkiä varmistamaan, että reilu osuus hinnasta päätyy työntekijöille ja viljelijöille. Yritysten pitää katsoa, että heidän alihankkijansa rohkaisevat työntekijöiden järjestäytymistä, perehdyttää toimittajiaan vastuullisuuden kasvavaan merkitykseen ja teettää kunnollisia auditointeja.

Kansalaisjärjestöt voivat herätellä keskustelua ja tarjota työkaluja. Esimerkiksi me Reilussa kaupassa osallistumme Global Living Wage Coalition -aloitteessa kunnollisten laskelmien tekemiseen siitä, millaiset tulot riittävät elämiseen eri puolilla maailmaa. Tähän mennessä olemme tuottaneet laskelmat 15 ympäristössä – sekä laskumenetelmän, jota yrityksetkin voivat käyttää.

Lisäksi sertifioimme kehitysmaissa maataloustuotantoa, jossa viljelijöille ja työntekijöille maksetaan asteittain kohti elämiseen riittäviä tasoa nousevaa palkkaa.


Arvon jakautuminen tuotantoketjuissa on viimeisiä virtahepoja yritysvastuukeskustelun salongeissa.

  • Intialaisen matonkutojan ansiot ovat puolet elämiseen riittävästä palkasta –tiedote 16.10.2017
  • Miten päästään elämiseen riittäviin palkkoihin –artikkeli 18.10.2017
  • Global Living Wage Coalition
  • Yritykset vastasivat Tunneketjusi-haasteeseen –artikkeli 23.10.2018