Reilun kaupan teehanke alkoi Malawissa

Uudessa kehitysyhteistyöhankkeessa parannetaan työntekijöiden oikeuksia, vammaisten asemaa ja ilmastonmuutokseen varautumista.

Reilu kauppa ry ja Fairtrade Africa lanseerasivat Malawissa uuden teealan kehitysyhteistyöhankkeen 11. kesäkuuta.

Kolmivuotisella hankkeella tähdätään teeplantaasien työntekijöiden ja heidän perheidensä kestävään toimeentuloon erityisesti plantaasi- ja maatilatyöntekijöiden liiton Pawun kanssa.

Hankkeessa vahvistetaan ammattiliiton mahdollisuuksia edustaa työntekijöitä ja kasvatetaan työn tuottavuutta Reilun kaupan teeplantaaseilla, parannetaan työntekijöiden hyvinvointia sekä parannetaan ihmisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen ja ympäristön tilan heikkenemiseen.

Paikan päälle Blantyreen kokoontui suuri joukko tuottajia, kumppaneita ja muita sidosryhmiä.

”Malawin hallitus tukee täysin tämän hankkeen toimintatapoja”, sanoi Malawin toinen työkomissaari Wafwile Musukwa.

”On vaikuttavaa, kuinka hankkeesta on saatu eri ryhmät mukaan ottava. Onnittelen Reilua kauppaa siitä, että on kehitetty näin innovatiivinen ohjelma, joka on paljon tuotteiden sertifiointia laajempi.”

Hankkeessa kehitetään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parannetaan vammaisten ihmisten asemaa Reilun kaupan teetiloilla. Malawin laissa taataan sukupuolten välinen tasa-arvo ja kielletään kaikkinainen syrjintä, mutta käytännössä tasa-arvo ja syrjimättömyys eivät aina toteudu. Esimerkiksi kotiväkivalta on yleistä, eivätkä uhrit useinkaan hakeudu avun piiriin.

Tee on Malawin suurin virallinen työllistäjä

Teen tuotanto on Malawin suurin virallinen työnantajasektori. Teealalla työskentelee lähes 53 000 ihmistä, ja lisäksi yli 14 000 pienviljelijää saa elantonsa teentuotannosta. Vaikka Malawissa on onnistuttu tekemään maatalouden uudistuksia viimeisen kymmenen vuoden aikana, köyhyys on edelleen yleistä ja yksipuolinen tuotanto on hauras riskien kuten ilmastonmuutoksen iskiessä.

Teealalla haasteita ovat olleet muun muassa alhainen järjestäytymisaste, heikko tuottavuus, vesivarojen hupeneminen, plantaasien heikot hygieniaolot ja alhaiset palkat.

Käytännössä hankkeessa puututaan näihin ongelmiin ja koulutetaan ja vahvistetaan liiton toimintaa sekä keskustasolla että Satemwan ja Kawalazin teeplantaaseilla maan etelä- ja pohjoisosissa. Näillä tiloilla työskentelee yhteensä 6 400 ihmistä, joista 1 500 on naisia. Epäsuorasti hanke tavoittaa noin 50 000 Pawun jäsentä Malawissa.

Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö.