Reilun kaupan lisä

Reilun kaupan lisä on rahaa, jota tuottajille maksetaan myyntihinnan päälle. Viljelijäyhteisöt päättävät itse, miten käyttävät heille maksetut lisät. Varat on tarkoitettu yhteisön sosiaaliseen tai taloudelliseen kehittämiseen.

Reilun kaupan lisän maksaa se kauppaa käyvä yritys, joka ostaa tuotteen Reilu kauppa -sertifioidulta tuottajalta. Lisä maksetaan tuottajalle eli joko pienviljelijöiden muodostamalle osuuskunnalle tai suurtilalle:

  • pienviljelijöiden muodostamissa tuottajaosuuskunnissa viljelijät päättävät yhdessä demokraattisesti ja läpinäkyvästi, miten varat käytetään.
  • suurtiloilla työnantaja ja työntekijät päättävät varojen käytöstä yhdessä demokraattisesti ja läpinäkyvästi.

Reilun kaupan lisä voidaan käyttää esimerkiksi tuotannon tehostamiseen, kuten uusiin työkaluihin tai varaston rakentamiseen; tai sillä voidaan rahoittaa koko yhteisöä hyödyttäviä hankkeita, esimerkiksi terveysaseman tai koulun rakentamista.

Kenialaisen Reilun kaupan kukkatilan työntekijät ovat hankkineet heille maksetuilla Reilun kaupan lisillä paikallisen koulun pihalle kaivon, josta oppilaat voivat käydä koulupäivän aikana juomassa puhdasta vettä.

Reilun kaupan kansainvälinen kattojärjestö Fairtrade International määrittelee Reilun kaupan lisät. Tuoteryhmäkohtaiset summat löytyvät Fairtrade Internationalin verkkosivuilta.